www.what2do.co.il

אחריות כונסי נכסים במסגרת הליכי הוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

אחריות כונסי נכסים במסגרת הליכי הוצאה לפועל

אחריות כונסי נכסים למכירת משכון


בעל חברה לעבודות עפר חתם כערב לחובות החברה בבנק, ונרשם משכון על משאית החברה. לאחר שהחברה לא עמדה בהתחייבויותיה, פתח הבנק בהליכי מימוש המשכון בלשכת ההוצל"פ, ומונו לחברה כונסי נכסים. לאחר מינוי הכונסים, התברר כי המשאית נתפסה כבר במסגרת תיק הוצל"פ אחר, המתנהל גם הוא כנגד החברה, והיא מאוחסנת במחסני ההוצל"פ.

 

כונסי הנכסים הודיעו להוצל"פ על התיק החדש, וביקשו כי המשאית תישאר מאוחסנת במחסני האחרונה. לאחר כחודש הגישו הכונסים בקשה בתיק המימוש, בה נתבקש ראש ההוצל"פ להורות כי המשאית תימכר ע"י לשכת ההוצל"פ, על מנת לחסוך בהוצאות בתיק המימוש שהיו חלות על החברה.


במקביל, התובע פנה לבנק, וניהל מו"מ עם מנהל הסניף, על מנת להגיע להסדר כספי שיוביל לשחרורו מערבות לחובות החברה. התובע והבנק הגיעו להסדר, על-פיו תמורת תשלום של 95,000 שקלים, ייסגר חוב החברה לבנק וישוחרר המשכון.

 

עובר להסדר, וידא מנהל הבנק כי המשאית טרם נמכרה במחסני ההוצל"פ, ומשקיבל אישור לכך, ההסדר יצא אל הפועל. לאחר התשלום לבנק פנה התובע למחסני ההוצל"פ, אז נמסר לו כי המשאית כבר נמכרה כחודש קודם לכן, במסגרת התיק שבו היא נתפסה לראשונה, במחיר של 35,000 שקלים.


התובע טען כי הבנק פעל בחוסר תום לב, תוך הצגת מצג שווא רשלני, וכי כונסי הנכסים פעלו בניגוד לחובתם, וברשלנות.
ההסדר בין התובע לבנק, ותוקפו לאחר גילוי עובדת מכירת המשאית. הבנק טען כי ההסדר הושג בין התובע לבין מנהל הסניף, אשר בעת כריתת ההסדר לא ידע כי המשאית כבר נמכרה. מכיוון שכך, גרס הבנק כי לא ניתן לטעון לתרמית, הטעיה, או ניהול מו"מ בחוסר תום לב מצידו בהשגת ההסדר. לכל היותר, נטען, יכול התובע לטעון לטעות בהשגת ההסדר.

 

התקשרות חוזית עקב טעות

 

סעיף 14(א) לחוק החוזים קובע כי כאשר ההתקשרות החוזית נעשתה עקב טעות, והצד השני ידע או היה עליו לדעת על הטעות, רשאי הטועה לבטל את החוזה. כשנודעה הטעות (מכירת המשאית), נתן הבנק אפשרות לתובע לחזור בו מההסדר או לבטלו, אך התובע בחר לדבוק בהסדר, ובכך למעשה ריפא את הטעות. על כן התובע לא יכול לטעון כלפי הבנק כי ניהל עמו מו"מ שלא בתום לב, או השיג את ההסדר בדרך של תרמית או הטעיה. התביעה כנגד הבנק נדחתה.


פעולות כונסי הנכסים בכל הקשור למכירת המשאית


התובע בחר להגיע להסדר מול הבנק במישרין, ולא מול הכונסים. על כן הכונסים לא קשורים להשגת ההסדר או לתוכנו, ולא צריכה להיות לתובע כל טענה כלפיהם בנדון. גם בכל הקשור למכירת המשאית, הכונסים לא קשורים במישרין. אמנם האחרונים מונו ככונסים למשאית,

 

בהתאם להחלטת ראש ההוצל"פ, וככאלה היה עליהם למכור את המשאית בהתאם להחלטת ראש ההוצל"פ, אולם מן הראיות עלה כי הכונסים ביקשו מראש ההוצל"פ להורות על מכירת המשאית במסגרת תיק המימוש. המשמעות של החלטה זו היא כי המשאית תימכר שלא על דרך כינוס, אלא כמשאית תפוסה הנמכרת במסגרת תיק הוצל"פ. על כן לא ניתן לומר כי הכונסים פעלו בניגוד לחובתם על פי סעיף 54 לחוק ההוצל"פ.


האם בנסיבות המקרה פעלו הכונסים ברשלנות?


שאלה נוספת אשר עמדה במרכזו של הדיון הייתה - האם, עובר לכריתת ההסדר, היו הכונסים צריכים לדעת כי המשאית כבר נמכרה? באותה תקופה בוררו נתונים על מכירת רכב במחסני ההוצל"פ באמצעות מסירת מספר תיק הוצל"פ, ומספר רישוי של הרכב.

 

הכונסים לא ביררו האם המשאית נמכרה במסגרת התיק השני, שכן מלכתחילה הם ביקשו לרשום את המשאית במסגרת תיק המימוש, וזאת על מנת למנוע את שחרור המשאית בתיק האחר. יתרה מזאת, כפי שעלה ממכתבם של הכונסים למחסני ההוצל"פ, האחרונים ידעו כי החוב נשוא התיק האחר סולק, או עומד על סף סילוק.

 

לכן, נקבע כי הם היו יכולים לצאת מנקודת הנחה סבירה, שהמשאית לא תימכר במסגרת התיק האחר. בנסיבות אלה נקבע כי הכונסים לא התרשלו בבדיקת עובדת מכירת המשאית טרם ההסדר שנכרת בין התובע לבנק, ויצאו ידי חבות הזהירות הנדרשת מעו"ד זהיר וסביר. הכונסים ביקשו ממחסני ההוצל"פ לרשום את המשאית במסגרת תיק המימוש, והיו יכולים להניח כי כך אכן נעשה. במידה ולא כך נעשה, האחריות לטעות לא צריכה לחול על כתפיהם. התביעה נדחתה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.