www.what2do.co.il

בקשה לביטול עיקול, מהי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

בקשה לביטול עיקול, מהי?

אנשים רבים נאלצים להתמודד עם הטלת עיקולים על רכושם כאשר נפתחו כנגדם תיקים בלשכה להוצאה לפועל. לעיתים מדובר בנכסים החשובים למגורים, פרנסה או בעלי ערך סנטימנטלי גבוה. שימו לב, לאחר הטלת העיקול ניתן לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה מפורטת אשר נקראת – בקשה לביטול עיקול.

 

לאחר הגשת בקשה לביטול עיקול, הלשכה להוצאה לפועל שולחת העתק ממנה לזוכה ונותנת לו הזדמנות להגיב. אי לכך, עורכי דין ממליצים לא להגיש בקשה לביטול עיקול כלאחר יד ויש לקבל ייעוץ משפטי בעניין זה. על פי רוב, זוכה אשר קיבל רשות להטיל עיקול על נכסיו של החייב, יתקוף בקשה לביטול עיקול ויתנגד לאמור בה.


מושכלות ראשונים הן שביטול עיקול הינו בעל משמעות גם במקרים של התדיינות בבית המשפט. למעשה, מטרתה של הבקשה לביטול עיקול הינה להתריע בפני בית המשפט על התנהגות חסרת תום לב מצידו של הזוכה, או חוסר מידתיות בסעד העיקול. בקשה לביטול עיקול תיטען פעמים רבות שהזוכה עשה שימוש לרעה בהליכי ההוצאה לפועל. כמו כן, החייב צריך לטעון כי ביטולו של העיקול לא יגרום לכל נזק משמעותי מבחינת הזוכה.


מיותר לציין כי בקשה לביטול עיקול נועדה למנוע נזק בלתי סביר מהחייב ועל הבקשה לפרט מדוע מדובר בעניין חשוב עבורו. לדוגמא, התנגדות לעיקול רכב המשמש לפרנסה כאשר החייב צריך לעבוד בכדי לעמוד בצו התשלומים. במקרים של הגשת בקשה לביטול עיקול, נטל ההוכחה מוטל על החייב ועל כן משימתו איננה פשוטה.


דוגמאות לסיבות לביטול עיקול


חייב יכול לטעון לסיבות רבות אשר בגינן יש לבטל עיקול אשר הוטל עליו. לדוגמא, ביטול של עיקול רכב כאשר המכונית נמכרה לצד ג’ אך הבעלות עליה טרם הועברה. פעמים רבות מוטל עיקול על מיטלטלין שאינם שייכים לחייב ועל כן יש לבטלם. ישנם מקרים בהם העיקול עלול לפגוע בפרנסתו של החייב לדוגמא – עיקול משכורת או עיקול מיטלטלין או רכב המשמשים לעבודה.

 

 

ידוע כי ראש ההוצאה לפועל לא יאשר עיקולים אשר עלולים להביא לחוסר יכולתו של החייב לעמוד בצו התשלומים אשר הוצא לו. כמו כן, בעיקול מקרקעין ישנה חשיבות למימד הזמן. לאמור, לאחר שהוטל עיקול על נכס, והמקרקעין לא נמכרו במשך שלוש שנים לפחות, רשאי החייב לבקש בקשה לביטול עיקול. בקשה מסוג זה ניתן להגיש לראש ההוצאה לפועל גם כאשר בין מועד רישום העיקול בטאבו, לבין מועד הגשת הבקשה, חלפו עשר שנים לפחות.


מתי יש להגיש את הבקשה?


אין ספק שעיתוי הגשת הבקשה קשור בקשר ישיר עם סוג העיקול. לדוגמא, אי התנגדות מהירה לעיקול מיטלטלין, מעצם טבעם, עלולה לגרור הוצאתם מביתו של החייב. כמו כן, במקרים רבים מדובר בנכסים אשר אינם שייכים לחייב באופן מלא, או שנמצאים בביתו אך אינם ברשותו.

 

אי לכך, במידה והוציא כנגדך צו עיקול מיטלטלין, יש למהר ולהגיש את בקשת ביטול העיקול בתוך שבועיים. לאחר שבועיים רשאי הזוכה להורות לראש ההוצאה לפועל לשלוח קבלן הוצאה לפועל בליווי שוטר בכדי להוציא את המיטלטלין מהבית.


בקשה לביטול עיקול רכב


שימו לב, ראש ההוצאה לפועל לא ימהר למנוע עיקולים על חייב אשר איננו עומד בצו התשלומים שנקבע לו או שנפתחו בענייניו הליכי הוצאה לפועל ללא תגובה והתנגדות מצידו. עם זאת, ישנם מספר דרכים להתנגד לעיקול רכב.

 

ראשית, רכבים מתחת למודל 1990 לא ניתנים לעיקול וניתן להגיש התנגדות לעיקולם. כמו כן, במקרה בו החייב משכן את המכונית לצד שלישי, גובר המשכון על העיקול (כל אימת שהעיקול הוצא לאחר המשכון). עניין נוסף, רכבים, כמו גם נכסי מקרקעין, שייכים במחיצתם לבן זוגו של החייב.

 

אי לכך, במקרה שהרכב יעוקל ויימכר, רשאי בן הזוג של החייב לדרוש את מחצית התמורה ממכירתו. חייבים רבים טוענים בבקשה לביטול עיקול כי הרכב משמש אותם לפרנסתם (להגיע לעבודה, להשתמש תוך כדי העבודה ועוד).


עיקול מול צד ג’ שאינו מחזיק נכסים של החייב


בקשות לביטול עיקולים מגיעות לעיתים מצידם של צדדים שלישיים כאשר יש ברשותם נכסים של החייב. במקרים אלו רשאי צד ג’ לתקוף את העיקול ולבקש לבטלו בטענה שאין בידיו נכסים השייכים לחייב. כמו כן, צד ג' רשאי לטעון כי נכסים אלו אינם של החייב עוד והם בבעלותו המלאה.

 

ביטול עיקול מבחינת בית המשפט

פעמים רבות יידרש בית המשפט לבחון האם יש לבטל את העיקול או שמא הנזק אשר יגרם לזוכה מבחינת פסק הדין יהיה כבד מדי. כמו כן, על במסגרת רוח חוק כבוד יסוד האדם וחירותו, המכיר בחשיבותה החוקתי של זכות הקניין, בית המשפט נוטה להעניק משקל רב לאיכות הראיות שיש בהן כדי לתמוך בבקשת העיקול.

 

      בית המשפט מכריע בבקשה לביטול עיקול על בסיס בארבעה שיקולים מרכזיים:

  • סיכויי התביעה אשר יקבעו על פי איכות הראיות התומכות בה.
  • מידת ההכבדה על ביצוע פסק הדין אם וכאשר ינתן לזכות התובע במקרה שלא ינתן צו העיקול.
  • מאזן הנוחות של הצדדים.
  • האפשרות למצוא פיתרון חליפי ופוגעני פחות מסעד העיקול הזמני המבוקש ובהתאם לעיקרון המידתיות
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.