www.what2do.co.il

החייב הגיש תצהיר שאינו מפורט - בקשת התנגדותו תדחה

דרגו את המאמר

החייב הגיש תצהיר שאינו מפורט - בקשת התנגדותו תדחה

דחיית התנגדות לביצוע שטר עקב תצהיר חסר מצד החייב

בית המשפט דחה את בקשתו של חייב להתנגדות לביצוע שטר בנוגע לתיק ההוצאה לפועל אשר נפתח כנגדו לביצוע שמונה שיקים על סך 23,000 שקלים כל אחד. החייב התנגד לביצוע השיקים, שכן לטענתו, פרע הוא מחצית מהסכום במזומן והעביר את הכסף לבעלי החברה המלווה (בעסקת הלוואה חוץ-בנקאית). החייב טוען כי השיקים הוחלפו מעת ולעת, לפי דרישת המלווה, ההמחאות נמשכו מחשבונה של אשתו לאחר שחשבונו שלו הפך למוגבל. לדבריו, ולמרות שאמר למלווה כי אין לשיקים כיסוי, פרע האחרון את ההמחאות ובכך גרם להגבלת חשבונה של האישה.


טענות החייב - העסקה לא חוקית, החברה ידעה כי לשיקים אין כיסוי

 

לטענתו של החייב, בינו לבין בעלי החברה המלווה נערכה פגישה ובה הועברו לאחרון השיקים למרות שזה ידע שאין להם כיסוי, וזאת לאחר שביקש שיהיו ל והסכומים הנכונים ביד. לאחר זמן מה ביקש בעל החברה המלווה מהחייב ארבע המחאות חדשות, לטענת החייב, למרות שקיבלה החברה את ההמחאות החדשות, לא הושבו לו ההמחאות הישנות כנגדן. אי לכך, טען החייב כי מדובר בהמחאות כפולות.


טענה נוספת שהעלה החייב הינה כי מדובר בעסקת הלוואה חוץ בנקאית, בעוד החברה המלווה לא פעלה בהתאם להוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. כמו כן נטען על ידו, כי מדובר בהמחאות שנמשכו במסגרת עסקה לא חוקית, וזאת לנוכח שיעור הריבית (8%).

 

עסקת ניכיון המחאות


החברה המלווה טענה שמידה ובעסקת ניכיון המחאות עסקינן, אין תחולה להורות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. עוד טענה החברה כי אין יסוד לטענת החייב, לפיה ארבע המחאות מבין השמונה שהוגשו לביצוע הינן המחאות שהיה החייב זכאי לקבל בחזרה, וזאת על יסוד ההסכמה אליה הגיעו הצדדים.

  

רשות להתגונן, אימתי?


רשות להתגונן לביצוע שטר איננה עוסקת במהות הגנתו של החייב. מן הפסיקה ידוע כי במסגרת דיון בהתנגדות, די אם יראה החייב שעומדת לו הגנה לכאורה (כאשר בדיון בהתנגדות אין בודקים כיצד יצליח הנתבע להוכיח את הגנתו, אין בוחנים את טיב ראיותיו ואין מקום לקבוע ממצאי מהימנות).

עם זאת, בעל דין אשר מבקש שתינתן לו רשות להתגונן בפני תביעה שהוגשה בפני שטר שהוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, לפרט את הטענות המבססות את הגנתו.

בית המשפט דחה את התנגדותו של החייב לביצוע השטר וזו משום שתצהירו לא היה מפורט כדבעי. בתצהיר לא צוינו נתונים מלאים ומדויקים אודות ההתקשרות העסקית בין החייב לחברה המלווה, לא פורטו סכומים מדויקים ועלה שרב הנסתר על הגלוי. החייב לא השכיל לשפוך אור על טענותיו גם בחקירתו הנגדית, אי לכך, דחה בית המשפט את ההתנגדות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.