www.what2do.co.il

בוררות לאחר מתן פסק דין לצורך ביטול חוב, האמנם?

דרגו את המאמר

בוררות לאחר מתן פסק דין לצורך ביטול חוב, האמנם?

שינוי חוב שניתן על פי פסק דין דרך הליך בוררות, האמנם?

האם פסק בורר, שלא אושר על ידי בית המשפט המחוזי על פי חוק הבוררות, גובר על הוראות פסק דין מוקדם? זו, בתמצית, השאלה המשפטית שבה יעסוק המאמר הבא. באפריל 2009 ניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים פסק דין אשר חייב את החייבת לשלם לזוכה סך נומינלי של 14,900 ₪, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. פסק הדין הוגש לביצוע ביום כעבור חודשיים, וסכום החוב בתיק נכון להיום עומד על 18,854 ש"ח.

 

      קראו עוד בתחום:

 

החייבת טענה טענת "פרעתי". לדבריה, כמה ימים לאחר מתן פסק הדין, ניתן פסק בורר בין הצדדים על ידי אב בית הדין הרבני בירושלים. יש לציין כי פסק בורר זה לא אושר ולא ניתן לו תוקף של פסק דין כאמור בהוראות חוק הברורות. כמו כן, הזוכה, טען שהליך הבוררות נכפה עליו ושהוא העיד בפני שלושה עדים שלהסכמתו לבוררות אין תוקף הלכתי או משפטי.

אישור פסק בורר, הכיצד?

סעיף 23(א) לחוק הבוררות קובע, כי "בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל דין, לאשר פסק בוררות. במידה ואושר פסק – דינו לכל דבר, פרט לערעור, כדין פסק דין של בית משפט".כמו כן, אישור פסק הבורר נדרש כדי ליתן לפסק מעמד התואם מעמד פסק דין של בית משפט (פרט לעניין ערעור), לצורך יישום דיני ההוצאה לפועל עליו.

השופטים: הרשם להוצאה לפועל אינו ערכאת ערעור על בית המשפט המחוזי

 


השופטים דחו את בקשתה של החייבת וקבעו כי בורר או הרשם להוצאה לפועל, אינם הערכאה המשפטית המוסמכת לדון בערעורים על פסקי דין חלוטים. כל אימת שלא נאה בעיניה של החייבת פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי, רשאית היא לערער על החלטה זו לבית המשפט העליון.

למעשה, החייבת ביקשה להפוך את היוצרות, לנקוט בהליכים כנגד ביצוע פסק הדין (שניתן בהעדר הגנה), וזאת תוך הגשת בקשה לאישור פסק הבורר. אי לכך, היא מבקשת שרשם ההוצאה לפועל יעניק תוקף שיפוטי לפסק בורר שלא אושר ובכך יהפוך, הלכה למעשה, למעין ערכאה חילופית לבית המשפט המחוזי.

רשם ההוצאה לפועל מוגבל, גם בסמכויותיו השיפוטיות, לשאלות של אכיפה ופירעון החיוב ואין מקום להפוך את רשם ההוצאה לפועל לערכאה לבירור סכסוכים. זאת במיוחד שעה שלצד מעוניין פתוחה הדרך הנכונה לפעול על פי הדין, בפני הערכאה המוסמכת.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.