www.what2do.co.il

בית המשפט ביטל עיקולים נגד אשתו של סרבן מס

דרגו את המאמר

בית המשפט ביטל עיקולים נגד אשתו של סרבן מס

בית המשפט ביטל עיקולים של נכסים ברשות אשתו של חייב


 

האם רשות המיסים רשאית לעקל נכסים השייכים לבת זוגו של אדם החייב סכומי כסף גדולים לרשויות? בית המשפט נדרש לדון בתביעה שהגישה אשתו של חייב כנגד רישומה על ידי פקיד השומה כחייבת במס בעקבות בעלה.


התובעת טענה שהנכסים המעוקלים הינם נכסים בבעלותה הבלעדית ופקיד השומה פעל שלא כדין בעיקולם. פקיד השומה טען לעומתה בבית המשפט כי מדובר בסרבנית מס שכן התיק שנפתח בעניינה של בעלה נרשם על בני הזוג בצוותא. זאת ועוד, פקיד השומה גרס כי הסכם הפירוד אשר נחתם בין בני הזוג הינו הסכם למראית עין בלבד, כאשר נכסים שהיו רשומים על שמו של בן הזוג החייב הועברו לחזקתה של התובעת.

 

      קראו עוד בתחום:


בית המשפט קבע כי בכדי להביא לעיקולם של נכסים, על פקיד השומה לשלוח הודעת אזהרה לחייב בטרם ינקוט בהליכים בעניינו. על פי העדויות והתצהירים שהוצגו בבית המשפט נקבע כי ייתכן והתובעת ובן זוגה נישומים יחד אך אין בכך בכדי להוכיח שהתובעת הינה סרבנית מס. זאת ועוד, העיקולים נעשו שלא כדין שכן לא הוצגה בבית המשפט כל ראייה על דרישה לכאורה כלפי התובעת לפני ביצועם.

 

האם הסכם הפירוד הינו הסכם למראית עין?


השופט הוסיף כי בעניין הסכם הפירוד למראית עין, מהלך ידוע של חייבים המנסים להעלים את נכסיהם, אינו מעניינו של הדיון שלפניו. בית המשפט קבע כי הסכם הפירוד, ככל שיהיה פיקטיבי עקב מגוריהם המשותפים של בני הזוג, אינו נשוא התובענה. אי לכך, כל עניינו של הדיון המשפטי להלן הוא התנהלותו שלא כדין של פקיד השומה.

 

      קראו גם:


כשרותו של הסכם הפירוד, לגביו הלין פקיד השומה, אינו מעניינו של ההליך דנן אלא צריך להתברר במסגרת דיון משפטי ראוי ומעמיק בנושא. עם זאת, פקיד שומה לבדו אינו האותריתא המתאימה לקבוע עניין זה ועל פיה להביא לעיקולם של נכסי אדם אשר לא הוגדר כסרבן מס.


אי לכך, ביטל בית המשפט את העיקולים לאלתר ופסק כי פקיד השומה יישא בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין לתובעת בסך של 10,000 שקלים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.