www.what2do.co.il

הטלת עיקול על כספי ערובה כנגד הקפדה על תנאי מעצר בית

דרגו את המאמר

הטלת עיקול על כספי ערובה כנגד הקפדה על תנאי מעצר בית

ערובה לשחרור ממעצר – האם כספים הניתנים לעיקולים על ידי צד שלישי?


האם כספים אשר הופקדו על ידי משפחתו של עציר וזאת לשם הקפדה על תנאי מעצר בית עד תום ההליכים בעניינו, יכולים להיות מעוקלים על ידי צד שלישי. האם בדין הטיל הבנק עיקול על כספים של בן משפחתם של המשיבים וזאת בגין חוב בסך 165,000 שקלים של העציר כלפיו?


מדובר בעציר אשר הוגש כנגדו כתב אישום פלילי והמדינה עתרה להשאירו במעצר עד תום ההליכים. בעקבות בקשת המשפחה, הורה בית המשפט כי ניתן יהיה לשחרר את האחרון למעצר בית, וזאת בכפוף להפקדת ערובה במזומן או בערבות בנקאית לכך שהמשיב יקיים תנאי מעצרו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המשפחה גייסה את הכסף הדרוש והפקידה אותו כנגד שמירת תנאי מעצר הבית. בתום ההליכים הפליליים בעניינו, גזר בית משפט על המשיב עונש מאסר והאחרון החל לרצות עונשו. הבנק, אשר המשיב היה חייב לו חוב בסך 165,000 שקלים, עיקל את כספי העירבון אשר הופקדו עבור על ידי המשפחה. כאשר גילתה משפחתו של המשיב את העיקול, הוגשה על ידה בקשה לבית המשפט לביטול העיקול.

 

בית המשפט: לא ייתכן שיעוקלו כספי הערובה


בית המשפט קיבל את הבקשה ואף מתח ביקורת על כך שהכספים עוקלו על ידי הבנק. השופט קבע כי לא ייתכן שאדם יפקידו ערובה לשם מטרה מסוימת (שמירה על תנאי המעצר של בן משפחתו) ויאלץ להתמודד עם עיקול כספים אלו.

 

"אין זה מתקבל על הדעת כי אדם יסכים להפקיד כערובה כספים, וזאת כחלק מתנאי שחרור של פלוני, במידה והוא יודע מראש כי קיים סיכוי שכספיו לא יחזרו אליו למרות שתנאי המעצר נשמרו כדין", נכתב בפסק הדין, "יש לקבוע מדיניות ציבורית ראויה אשר רואה במדינה כנאמנה לכספי הערובה המופקדים על ידי בני משפחתם של עצירים. על פי מדיניות זו, המדינה אינה יכולה לוותר על הכסף לטובת צד שלישי".
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.