טענת פרעתי במסגרת מחלוקת על תשלום דמי מזונות


טענת פרעתי במסגרת מחלוקת על תשלום דמי מזונות

נטל ההוכחה בטענת "פרעתי" לעניין תשלום מזונות


בין הצדדים, הוריה של קטינה ילידת 94' ניטשה מחלוקת סביב חוב שלכאורה קיים בגין אי תשלום מזונות, בסוף שנת 94' ובתחילת 95'. ראש ההוצאה לפועל דחתה את בקשתה של המערערת להגדלת קרן חוב המזונות, והאחרונה הגישה ערעור על החלטה זו.


דחיית בקשתה של המערערת להגדלת חוב המזונות הסתמכה על השתהותה בפתיחת הליכי ההוצאה לפועל. בית המשפט קבע כי המערערת פתחה את תיק ההוצאה לפועל רק בשנת 2004, וזאת למרות שהמחלוקת העיקרית נגעה לתשלומים בשנים 1994-1995.


בפסק הדין בערעור, בית המשפט קבע כי דחיית הבקשה על הסף לא הייתה מוצדקת, שכן תחילה תבעה המערערת חוב מזונות בגין השנים 2000-2004, ולאחר שבדיון התגלעו מחלוקות עובדתיות בין הצדדים, הופנתה האחרונה לערוך תחשיב חדש, עבור כל תקופת החיוב.


בנסיבות אלה, נקבע כי אין לזקוף את ההחלטה להתיר לאישה להגיש תחשיב מלא, בגין כל תקופת החיוב - לחובתה. דהיינו, לא היה ניתן לומר כי המערערת השתהתה בהגשת הליכי ההוצאה לפועל, ועל כן אין לדחות הערעור על הסף.
 

על מי מוטל נטל ההוכחה?


סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל (1967) קובע כי אם חייב טוען כי מילא אחר פסק הדין, עליו הראיה להוכיח כי אכן עשה זאת. אולם, בדיני מזונות נקבע כי כאשר הזוכה אינה גובה חוב מזונות במשך תקופה ממושכת, מבלי שיינתן הסבר להתנהגותה, עשוי הדבר להעביר את נטל הראיה אליה, והיא תצטרך להוכיח כי החוב לא סולק. לכאורה, היה צורך להעביר למערערת את נטל הראיה וזאת משום שלטענתה, החייב צבר פיגורים במשך תקופה ארוכה, ואין לה כל הסבר מדוע לא דרשה את סכומי הפיגורים קודם לכן.


התקופה השנויה במחלוקת הייתה תקופת הביניים שבין הגשת התביעה למזונות, ובין מתן פסק הדין. הכלל הבסיסי הינו כי חייב איננו יכול לעורר טענת "פרעתי" לגבי תשלומים שביצע לפני מתן פסק הדין, מכיוון שכל הטיעונים שהיו בפיו, הן כנגד התביעה והן לגבי סכומי החיוב, צריכים היו לעלות לדיון בבית המשפט אשר דן בתביעה הכספית. טענת פירעון שכבר הייתה קיימת לפני פסק הדין, לא תשמע בלשכת ההוצאה לפועל, כדי שראש ההוצאה לפועל לא יעמיד מעשה בית דין בסימן שאלה.


אולם, בתביעת מזונות פני הדברים הם שונים. בתביעת כגון דא, בית המשפט לענייני משפחה קובע את החיוב העקרוני והמתמשך בתשלום המזונות, ואת שיעור התשלום החודשי. בית המשפט לענייני משפחה איננו דן בטענות של פירעון, וכל טענות הפירעון הקשורות בחיוב המזונות, צריכות לעלות לדיון בלשכת ההוצאה לפועל, על יסוד סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל.


דברים אלה אמורים לא רק בתשלומי מזונות שנפרעו אחרי מתן פסק הדין, אלא גם בתשלומי מזונות שנפרעו בתקופת הביניים, שלאחר הגשת התביעה ולפני מתן פסק הדין. לאמור, אם החייב, לפני מתן פסק הדין, פרע דמי מזונות, מותר לו אפוא להציג ראיות על כך בפני ראש ההוצאה לפועל ולנסות לשכנעו.


במילים אחרות, נטל השכנוע להוכחת ההפקדות הנטענות בתקופת הביניים- מוטל אך ורק לפתחו של המשיב. מסקנה זו קיבלה משנה תוקף לאור העובדה שהטענה על הפקדות אלו הועלתה ביוזמתו של המשיב מלכתחילה.


האם המשיב ביצע תשלומים בתקופת הביניים?


בית המשפט פסק כי המשיב לא הרים את נטל ההוכחה לעניין ביצוע התשלומים. ראשית, נקבע כי המשיב לא הביא ראיות אשר תמכו בטענתו לביצוע התשלומים, ואף הצהיר כי אין בידיו ראיות. שנית, בית המשפט ציין כי טענותיו נטענו בעלמא, ומבלי שניתן להן הסבר ממשי לשאלה מדוע תשלומים אלה הועברו כבר לפני מתן פסק הדין.


המשיב אומנם טען כי העביר סכומים אלה לבקשת גרושתו, אבל עדותו לא נתמכה בראיות, ועל כן היא עמדה שקולה מול עדותה של האחרונה (אשר טענה כי באותה תקופה לא היו היא והמשיב בקשר, וממילא היא לא קיבלה ממנו דבר). מקום שכפות המאזניים מאוזנות פועל הדבר לחובתו של הצד הנושא בנטל השכנוע.


לסיכום, נקבע כי המשיב לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש, ולא הוכיח כי ביצע הפקדות נוספות על חשבון תשלומי המזונות השוטפים בתקופת הביניים. הערעור התקבל, והתיק הוחזר להוצאה לפועל, לבחינה מחדש של גובה יתרת חוב המזונות.
 


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
אזהרה לחייב בהוצאה לפועל אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה יש לעשות לאחר קבלת אזהרה?

 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו. ההתנגדות תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע ההתנגדות תפרט את שמו ומענו של המתנגד ושל המבקש ...

 

מהו חשבון מוגבל?

על פי החקיקה, בנק ישראל ואו המפקח על הבנקים אינם רשאים להביא לביטול חשבון מוגבל. כמו כן, לא ניתן לבטל שיק מסוים ממניין השיקים שהביאו להגבלת החשבון...

 

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

אחת מן הפעולות הנפוצות במסגרת הליכי הוצאה לפועל הינה עיקול מיטלטלין. עם זאת, קיימים מקרים בהם המיטלטלין אינם נמצאים בהחזקתו של החייב...

 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

כיצד אדם יכול להגיש בקשה להארכת מועד התנגדות במסגרת הליכי הוצאה לפועל? האם בית המשפט ייעתר לבקשה? איך עושים זאת נכון?

 

זכויות ערב

חוק הערבות מציב מספר הגנות עבור ערבים וזאת על ידי הגדרת שני סוגים של ערבים אשר נהנים מהגנתו. הסוג הראשון הינו ערב יחיד אשר החוק מעניק לו הגנה במסגרת מהדורתו הקודמת. הסוג השני הינו ערב מוגן...

 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגדו? כיצד יודעים האם צו בוטל או לא?

 

חוב משכנתא

מה עושים מול חוב משכנתא? האם קיימת סכנה לבית המגורים? האם מימוש המשכנתא יביא להשלכת המשפחה לרחוב?

 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מביאים לביטולו של צו עיכוב יציאה מהארת? מה הם השיקולים אשר עומדים לנגד עיניו של השופט ו/או רשם ההוצאה לפועל במקרים כגון דא?

 

פסק דין הצהרתי

מהו פסק דין הצהרתי? אימתי מוגשת בקשה למתן פסק דין הצהרתי? האם ניתן להצהיר על מיטלטלין כנגד עיקולים?

 

איחוד תיקים והליכים נוספים לטובת החייב

מטרת פעולת איחוד התיקים היא להקל על מצוקתו של החייב, אלו הליכים נוספים יכולים עזר לחייב?

 

צו מאסר - טיפול וסיוע

הכלל הבסיסי הוא כי במקרים ובהם ברור כי לחייב אין אמצעים לשלם את החוב, לא יאסרו אותו על אי תשלום החוב...

 

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ? כיצד מגישים בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה? האם ניתן לבטלו או למתנו?

 

פקודת מאסר בהוצאה לפועל

האם ראש ההוצאה לפועל מוסמך להוציא כנגד חייב פקודת מאסר מבלי שהאחרון עמד בפניו? מהם התנאים הדרושים בחוק למתן צו מאסר בהוצאה לפועל?

 

בקשה לצו תשלומים

חייב אשר איננו מסוגל לשלם חוב פסוק במלואו או בשיעורים אשר נקבעו לו, רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים ממועד בו הומצאה לו האזהרה אודות פתיחת התיק כנגדו...

 

מאסר בהוצאה לפועל מאסר בהוצאה לפועל

מהו צו מאסר בהוצאה לפועל? אימתי יוטל מאסר חייבים? מהם השיקולים העומדים מאחורי החלטתו של רשם ההוצאה לפועל במקרים מסוג זה? 

 

טענת פרעתי טענת פרעתי

טענת פרעתי הנה טענה אשר במסגרתה טוען החייב כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו. הכוונה היא למקרים בהם כבר שולם החוב, או תנאים מסוימים שלא מולאו, ולכן אין החוב תקף ועוד...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.