www.what2do.co.il

חייבים ביקשו לסגור שני תיקים בהוצאה לפועל בטענה כי שילמו את החוב

דרגו את המאמר

חייבים ביקשו לסגור שני תיקים בהוצאה לפועל בטענה כי שילמו את החוב

שני חייבים שנפתחו נגדם שני תיקים בהוצאה לפועל, הגישו בפני בית משפט השלום באשדוד בקשה למתן פסק דין הצהרתי בטענה כי הם שילמו את מלוא החוב, במסגרת הסכם פשרה שנחתם עם הזוכה. מנגד טען הזוכה, כי הסכם הפשרה נועד להסדיר חוב אחד בלבד, והחייבים נדרשים להשלים עוד סכום כסף, על מנת להסדיר את מלוא החוב.

 

בחודש דצמבר 2011 פתח המשיב שני תיקי הוצאה לפועל בגין חוב. לטענת המבקשים, בתחילת שנת 2012, ימים ספורים לאחר פתיחת התיקים, נחתם בין הצדדים הסכם פשרה במטרה להביא לסילוק מלא ומוחלט של מלוא חוב, והם שילמו לזוכה סך של 725,000 שקלים בהתאם להסכם. 

 

בהסכם נערכו תיקונים בכתב יד לאחר שהתקבל אישורו של הזוכה

 

אחד החייבים, הצהיר כי כאשר עבר על נוסח הסכם הפשרה, הוא הבחין בכך שההסכם מתייחס לתיק אחד בלבד, על כן בהתאם להסכם, נערכו תיקונים בכתב יד, בנוכחות עורכת דין של המשיב, לאחר קבלת אישורו, ועורכת הדין חתמה על הסכם הפשרה עם התיקונים.

 

מנגד טען המשיב כי הסכם הפשרה נועד להביא לסיום הליכי הוצאה לפועל בתיק אחד בלבד, על כן נותר חוב נוסף, והוא היה רשאי להמשיך לנקוט בהליכים באמצעות לשכת הוצאה לפועל ולפעול לגביית החובות. לטענתו, הוספת המלל בכתב יד נעשתה בחוסר תום לב, ולא באה לשנות את הסכמת הצדדים בהסכם, אשר נועד להביא לסגירת תיק אחד בלבד.

 

הזוכה לא היה שותף במשא ומתן והורה לעורכת דינו לחתום במקומו

 

עוד טען כי החייבים הפרו את ההסכם בכך שלא הפקידו שיק בטחון, לא חתמו על ערבות אישית ולא העבירו אישורים ומסמכים נוספים אשר נדרשו להסכם הפשרה, וציין כי הוא לא היה שותף למשא ומתן וכלל לא ידע על מה הוא חותם, מאחר ועורכת דינו חתמה במקומו.

 

לאחר שמיעת טענות הצדדים, ועיון מעמיק בהסכם הפשרה, השתכנע בית המשפט כי נוסח ההסכם כולל התיקונים הוא זה שמשקף את הסכמת הצדדים. עוד נקבע כי התיקונים בכתב יד שהוכנסו בנוסח נעשו באופן גלוי ומפורש וקיבלו את אישורו של המשיב. ורק לאחר קבלת האישור לתיקונים, חתמו הצדדים על הסכם הפשרה.

 

בית המשפט הורה על סגירת שני התיקים

 

בית המשפט קיבל את גרסת החייבים כי הסכם הפשרה נועד להביא לסיום של שני התיקים, ואף קיבל את הטענה כי אם ההסכם נועד לסגירת תיק אחד בלבד, הם היו מסרבים לחתום עליו. מאחר והסכום שולם במלואו, והחייבים מלאו אחר הוראות ההסכם, טענת המשיב בדבר אי מתן הביטחונות המלאים נעשתה בחוסר תום לב.

 

בנסיבות אלה קיבל בית המשפט את בקשת החייבים, והורה לסגור את שני תיקי ההוצאה לפועל. בנוסף חייב את המשיב בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 23,600 שקלים.

 

ה"פ 30267-06-12 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.