www.what2do.co.il

עיכוב הליכים בתיק הפטר בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיכוב הליכים בתיק הפטר בהוצאה לפועל

כאשר חייב מוגבל באמצעים, מגיש בקשה למתן הפטר במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ואחד הנושים מגיש נגדו בקשת פשיטת רגל, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליך במתן ההפטר בהוצאה לפועל, וכל עוד לא הסתיים הטיפול בבקשת הנושה, בקשת החייב למתן הפטר תהיה בהמתנה.

 

סעיף 69י17 לחוק הוצאה לפועל, קובע כי במקרה שהזוכה בתיק הוצאה לפועל הגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אשר הגיש בקשת הפטר, לפני חלוף המועד להגשת התנגדות, שהוא שלושה חודשים ממועד ההחלטה על פתיחת תיק ההפטר, יצווה רשם ההוצאה לפועל על השהיית ההליכים בתיק במסלול הפטר עד לבירור בקשת פשיטת רגל.

 

זוכה שהגיש בקשת פשיטת רגל נדרש להודיע על כך מיד לרשם ולצרף העתק מן הבקשה. על הזוכה לפרט את הנימוקים לניהול הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא לניהול הליך למתן הפטר בהוצאה לפועל. אם בית המשפט דחה את בקשת פשיטת רגל, יורה הרשם, על פי בקשת החייב, על ביטול צו השהיית ההליכים וימשיך לטפל בבקשת החייב למתן הפטר.

 

מהו צו הפטר בהוצאה לפועל?

 

חייב אשר הוכרז כמוגבל באמצעים, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו הפטר, לאחר ארבע שנים שהוא נחשב למוגבל באמצעים, וסך כל חובותיו לנושים אינו עולה 800,000 שקלים. צו ההפטר מעניק לחייב פטור מכל חובותיו, מלבד מספר סוגי חובות שההפטר אינו חל עליהם, כולל: חוב מזונות, קנסות, חובות שנוצרו במרמה, חוב משכנתא וחוב בלתי קצוב שאינו נובע מחוזה או הבטחה, ושטרם נקבע מה גודלו, כמו הליך משפטי שמתנהל על נזק שגרם החייב.

 

סעיף 69י16 לחוק הוצאה לפועל קובע כי הרשם יכול בכל עת לבטל צו הפטר, אם סבר כי הצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו. במקרה שהרשם השתכנע כבר בשלב הגשת הבקשה, שמתקיים אחד מהסייגים, הוא יכול לדחות את הבקשה, והתיק לא יפתח במסלול הפטר.

 

צו הפטר לא יינתן אם הוא עלול לגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בזוכה אחד או יותר, אם החוב לזוכה אחד הוא מעל סכום של 400,000 שקלים, אם החייב הוכרז כפושט רגל במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, אם החייב העביר נכסים בעשר השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, או שמאז הכרזתו התנהל בחוסר תום לב, מתוך כוונה לנצל את ההליך לרעה.

 

באילו מקרים רשאי הנושה להגיש התנגדות למתן הפטר?

 

הנושה רשאי להגיש התנגדות לבקשת הפטר בתוך שלושה חודשים מהיום שניתנה ההחלטה על פתיחת התיק במסלול הפטר. לשם כך על הנושה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק ההפטר, ולטעון כי לא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר, או מתקיים סייג למתן הפטר.

 

במקרה שנושה אחד או יותר הגישו נגד החייב בקשת פשיטת רגל, הרשם מורה על עיכוב הליך ההפטר. אם בקשת הנושה לפשיטת רגל נדחתה, והחייב מעוניין לחדש את הליך ההפטר בהוצאה לפועל, עליו להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ההליכים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.