www.what2do.co.il

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לנכס מנכסי החייב, כאשר הוא סבור כי מינויו של הכונס יסייע לביצוע פסק דין או שטר שבגינם נפתח תיק הוצאה לפועל. כונס הנכסים רשאי לנהל, למכור ולממש את הנכס ולעשות בו כל מה שיורה לו הרשם מיוזמתו, או בהתאם לבקשת החייב או הזוכה או לפי בקשת הכונס עצמו.

 

על החלטה של הרשם בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת הליכי הוצאה לפועל, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים ללא צורך בהגשת בקשת רשות מראש. בנוגע למינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בענייני משפחה יש להגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים.

 

באילו מקרים ימונה כונס נכסים? 

 

מנגנון ההוצאה לפועל משמש כמכשיר העיקרי לאכיפת פסקי דין. בסמכות בית המשפט למנות כונס נכסים בהתקיים נסיבות מיוחדות שיש בהן להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, כאשר בית המשפט מעניק משקל מכריע לחשש מחוסר אפקטיביות של הליכי הוצאה לפועל במימוש פסק הדין.

 

סעיף 388 לתקנות סדר הדין האזרחי עוסק במינוי כונס נכסים, וקובע כי לאחר שהוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, רשאי בית המשפט, או רשם ההוצאה לפועל, למנות כונס נכסים לכל רכוש, בין לפני מתן פסק הדין ובין לאחריו, לסלק את החייב מהחזקת הרכוש או ממשמורתו, להעמיד את הרכוש להחזקתו, למשמורתו או לניהולו של כונס הנכסים.

 

בית המשפט רשאי להעניק לכונס את כל הסמכויות או חלק מהן שבידי בעל הרכוש, בכל הנוגע להגשת תובענות והתגוננות בהן, מימוש הרכוש, ניהולו, שמירתו, שימורו והשבחתו, גביית דמי שכירות ורווחים מהרכוש ואופן השימוש בהם וחתימה על כל המסמכים.

 

על בית המשפט או הרשם להביא בחשבון את סכום החוב שהמבקש תובע, את הסכום שכונס הנכסים יכול להשיג לפי המשוער ואת ההוצאות המשוערות הכרוכות במינויו, והוא אף רשאי להורות על עריכת חקירה בעניינים אלה או אחרים לפני המינוי.

 

מינוי כונס נכסים לצורך אכיפת פסק דין

 

ההחלטה על מינוי כונס נכסים לצורך אכיפת פסק דין עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, לכן בדיון בבקשה למינוי כונס נכסים מצד אחד על בית המשפט לשקול את הצורך בכינוס נכסי החייב, את גובה וטיב החיובים, את הפגיעה הכלכלית בזוכה אם לא ימונה כונס הנכסים.

 

מצד שני על בית המשפט לשקול את הפגיעה הכלכלית בחייב אם אכן ימונה כונס הנכסים, את שווי הנכס ואת דרגת ההכבדה שמינוי כונס תסב לבית המשפט. בראש השיקולים עומד החשש מחוסר אפקטיביות של הליכי הוצאה לפועל במימוש פסק הדין, ולו יש להקנות משקל מכריע.

 

הרשות לערער על החלטות מינוי כונס נכסים ניתנת בהתאם לאופי ההחלטה ומידת ההתערבות הנהוגה בהחלטות מסוגה, וכן בהתאם להשלכות ההחלטה על זכויות הצדדים בהליך, שיקולי יעילות, ובמידת הצורך ניתן להתחשב בשיקולים חיצוניים להליך ולצדדים, זאת כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית רחבה בעלת חשיבות עקרונית. את הערעור יש להגיש במספר העתקים לבית המשפט, לרשם ולכל המעורבים. במסגרתו יש לפרוש את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים ולצרף העתק מאושר מההחלטה למנות את הכונס, העתק של כל מסמך שעליו מסתמכים בערעור ותצהיר לאימות העובדות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.