www.what2do.co.il

מכתב התנגדות להוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מכתב התנגדות להוצאה לפועל, באילו מקרים?

חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל לביצוע שטר חוב או המחאה יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר אם הוא סבור כי ישנם נימוקים המצדיקים את התנגדותו. חייב שטוען כי שילם את מלוא החוב, שבגללו נפתח נגדו תיק, רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לפי טענת פרעתי.

 

כמו כן, חייב שנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל לביצוע תביעה על סכום קצוב רשאי להגיש התנגדות לבקשת ביצוע תביעה על סכום קצוב בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה.


התנגדות לביצוע שטר או המחאה


חייב שנפתח נגדו תיק לביצוע שטר או המחאה רשאי להגיש ללשכת ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע שטר, אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיק את הבקשה. את ההתנגדות יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה.


החייב יכול לטעון במסגרת ההתנגדות לכישלון תמורה, כלומר שהתמורה שאותה אמור היה הזוכה להעביר לידיו בתמורה לשטר או להמחאה, לא התקבלה. החייב יכול לטעון לזיוף, כמו במקרה של זיוף חתימתו על גבי ההמחאה, ואף ניתן לטעון לגניבה של המחאה או היעדר חתימתו על גבי השטר.


במקרה של שיק ביטחון, כמו במסגרת חוזה שכירות, שנדרש השוכר למסור שיקים לתשלום חובות ארנונה וחשמל בדירה, כאשר השיק ניתן לביטחון בלבד והחייב עמד בכל התנאים הדרושים ושילם את החשבונות האמורים, ניתן להגיש התנגדות לביצוע המחאה.


את בקשת התנגדות לביצוע שטר יש להגיש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע שטר על ידי הזוכה, על גבי טופס התנגדות לביצוע שטר. יש לפרט את הנתונים האישיים של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות. יש לצרף צילום תעודת זהות, תצהיר לאימות העובדות, עותק מכל מסמך שעליו מסתמכת ההתנגדות וייפוי כוח אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין.


בקשת ההתנגדות מטופלת בבית משפט ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר, כאשר הבקשה לביצוע שטר של הזוכה נחשבת ככתב תביעה ובקשת ההתנגדות של החייב נחשבת כבקשת רשות להתגונן. על סמך המסמכים המצורפים יחליט בית המשפט אם להעניק לחייב רשות להתגונן, לפי סעיף 81א. לחוק ההוצאה לפועל.


טענת פרעתי עקב תשלום החוב


טענת פרעתי היא טענה אשר נטענת על ידי החייב כאשר החוב שבגינו נפתח תיק בהוצאה לפועל שולם, לפיכך פתיחת התיק לא מוצדקת וצריך לסגור אותו. כאשר נפתח תיק למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת פרעתי רק אם פירעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין.


בתיקים שנפתחו בעקבות פסקי דין ניתן להגיש טענת פרעתי כאשר החייב שילם את הסכום שנפסק לחובתו, בתנאי שהתשלום בוצע לאחר מתן פסק הדין. במקרה של קיום פסק דין, יכול החייב להגיש את הטענה לאחר שביצע את המעשים שחויב לעשות במסגרת פסק הדין.


כאשר כל אחד מהצדדים, הזוכה והחייב, מחזיקים בידיהם פסק דין כנגד השני, ניתן לטעון לקיזוז החוב. וכאשר הבקשה למימוש פסק הדין הוגשה לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות או שלאחר מתן פסק הדין הגיעו הצדדים לפשרה בנוגע להסדר החוב.


כאשר התיקים נפתחו לביצוע שטר או המחאה שלא כובדה בבנק, יכול החייב להגיש טענת פרעתי אם הוא שילם את מלוא הסכום שרשום על גבי ההמחאה או מילא את החובה שנגדה נכתב השטר. בתיק שנפתח למימוש משכנתא נטען להגיש טענת פרעתי אם החוב כבר שולם.


את הבקשה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל בכתב על גבי טופס התנגדות לביצוע שטר בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה. יש לצרף תצהיר וכל מסמך או ראיה המוכיחה את הטענה בדבר פירעון החוב כמו צילום חשבון בנק, חשבונית וכדומה. לאחר מכן יקיים הרשם דיון במעמד שני הצדדים, ויכריע בסוגיה.


התנגדות לתביעה על סכום קצוב


חייב שנפתח נגדו הליך לביצוע תביעה על סכום קצוב יכול להגיש התנגדות ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו האזהרה. ניתן להגיש התנגדות על יסוד נימוקים הקשורים לחוב עצמו, אם למשל בוטל החוזה שלפיו הוא חייב כסף, או על יסוד נימוק טכני שלפיו לא התקיימו התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב, כמו במצב שגובה החוב לא ניתן לחישוב מתמטי.


את בקשת ההתנגדות יש להגיש על גבי טופס 218 התנגדות לביצוע תביעה ולפרט את שמו וכתובתו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום הקצוב שלגביו מוגשת ההתנגדות. יש לצרף צילום תעודות זהות, תצהיר ועותק מכל מסמך שעליו מסתמכת ההתנגדות, כמו חשבונית המעידה על תשלום החוב, תדפיס בנק וכדומה, וייפוי כוח אם החייב מיוצג על ידי עורך דין. לאחר הגשת הבקשה יעביר רשם ההוצאה לפועל את התביעה לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה, אשר ידון בכתב תביעה לפי סדר דין מקוצר, כמו בהליך של התנגדות לביצוע שטר.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.