www.what2do.co.il

מהו צו להשבת מצב לקדמותו לפי סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהו צו להשבת מצב לקדמותו לפי סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל?

הליכי הוצאה לפועל משמשים לאכיפת וגביית פסקי דין, שיקים ושטרות אחרים. זוכה שבית המשפט נתן לטובתו פסק דין אשר מחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק דין בלשכת ההוצאה לפועל.


לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק הדין, מנהל לשכת ההוצאה לפועל שולח אזהרה לחייב, הכוללת את פרק הזמן שבמהלכו הוא נדרש לשלם את החוב הפסוק, להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת. לאחר שמסתיימת התקופה המצוינת באזהרה ניתן להתחיל בביצוע פסק הדין, כאשר במהלך פרק הזמן הקצוב, החייב יכול לבצע את הנדרש ולמלא אחר פסק הדין.


במקרה שהחייב ביצע את המוטל עליו בטרם הוגשה הבקשה לביצוע פסק הדין, הוא רשאי להגיש בקשה לפי טענת פרעתי. אם בכוונתו לערער על פסק הדין, הוא רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין. מטרת עיכוב הביצוע היא למנוע מצב בלתי הפיך שבו הנתבע יבצע את מה שהוטל עליו ולאחר מכן פסק הדין יתהפך במסגרת הערעור ולא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו.


אם הערעור התקבל, לאחר שבוצע פסק הדין המקורי במסגרת הוצאה לפועל, רשאי הרשם לתת צו להחזרת המצב לקדמותו. ואולם, אם המערער ביצע את פסק הדין המקורי שלא דרך ההוצאה לפועל, לא ניתן לבקש צו להחזרת המצב לקדמותו במסגרת הוצאה לפועל. במקרה כזה יש להגיש תביעת השבה לבית משפט.


מתן צו להשבת המצב לקדמותו


פסק דין יכול להתבטל או להשתנות על פי ערכאת ערעור או על ידי הערכאה הדיונית. ובמצב זה החייב מוצא את עצמו כמי ששילם כספים לידי זוכה ושלא כדין, ואף לחייב שפעל על פי פסק דין שבוטל נגרם עוול משפטי שיש לתקן אותו בדרך היעילה, המהירה והטובה ביותר. לפיכך שומה על הנהנה מכספים אלו להשיב אותם לידי המשלם, בהתאם לאינטרסים של צדק, הגינות ויושר.


תכליתו של סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל היא להחזיר לקדמותו מצב שנוצר בעקבות פסק דין שלאחר מכן בוטל. לרשם ההוצאה לפועל ניתנה הסמכות, להורות על החזרת המצב לקדמותו טרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל לביצוע פסק הדין שבוטל, ואם הוא שונה, הרשם מוסמך לתקן את המצב לפי השינוי שנעשה בפסק הדין.


סעיף 18 לחוק קובע כי במקרה שבוטל פסק דין לאחר שהביצוע החל או הושלם, רשאי רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לבקשת החייב, להורות על החזרת המצב כפי שהיה לפני הביצוע, ואם פסק הדין שונה, הרשם רשאי להורות על תיקון המצב לפי השינוי. עם זאת במקרה של מכירת נכס והעברתו לפי חוק ההוצאה לפועל, החייב אינו רשאי לבקש להחזיר אותו בעין, אלא את הסכום שנתקבל ממכירתו.


תיקון המצב לפי השינוי בפסק הדין


הוראות סעיף 18(א) לחוק אינה מורה על השבת המצב לקדמותו בלבד, אלא על תיקון המצב לפי השינוי. פירוש הדבר הוא, שהרשם מוסמך להורות על ביצוע כל פעולה שיש בה כדי למלא את ההוראה האמורה בתוכן מחייב, ולהחזיר ככל האפשר את המצב לקדמותו. לפיכך, סמכותו של הרשם, על פי סעיף 18 לחוק, כאשר פסק הדין שהוגש לביצוע בוטל או שונה, היא להחזיר את המצב כפי שהיה לפני הביצוע, או לתקן את המצב לפי השינוי שבפסק הדין החדש.


עם זאת, סעיף 18(א) עוסק בכספים שנגבו במסגרת תיק הוצאה לפועל שנפתח כבר, והחלו בו הליכי ביצוע, וסמכותו של הרשם משתרעת, אך ורק על כספים שנגבו במסגרת התיק, וזאת לנוכח העמדה העקרונית של המחוקק, שלפיה שאין להעניק לרשם לקבוע חיובים או לבטל חיובים קיימים, אלא במקרים שבהם מוענקת לו הסמכות המפורשת לעשות כן. היה והחלטת ביטול פסק הדין או שינויו אינה מעניקה לרשם ההוצאה לפועל סמכות זו, היא תהיה מוגבלת אך ורק לסכומי כסף שהועברו לתיק על חשבון חובו של החייב.


זאת מאחר שלרשם אין אינדיקציה לתשלומים שבוצעו מחוץ לתיק ההוצאה לפועל ואף אין לו סמכות להורות על השבת כספים שלא שולמו במסגרת התיק שמתנהל בפניו. מנגד, עומדת לחייב הזכות לתבוע השבה של סכומים ששולמו מחוץ להליכי הגבייה, מכוח קביעת סעיף 18 (ג) לחוק שאינה שוללת את זכות החייב לתבוע השבה לפי דין אחר לרבות חוק עשיית עושר ולא במשפט, או מכוח סעיף 61 (ב) לחוק החוזים הקובע כי ביטול גורר השבה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.