www.what2do.co.il

חידוש הליכים בתיק הוצאה לפועל לאחר עיכוב, מהו התהליך?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חידוש הליכים בתיק הוצאה לפועל לאחר עיכוב, מהו התהליך?

זוכה בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה להחייאתו מחדש של תיק הוצאה לפועל, לאחר שהפעילות בתיק הוקפאה, או שהוטל צו עיכוב על כלל ההליכים בתיק או על הליכים מסוימים, או במקרים שבהם חלה התיישנות עקב חוסר נקיטת צעדים נגד החייב.


עיכוב הליכים מהווה השהייה זמנית של כל הליכי הוצאה לפועל המתנהלים נגד החייב בתיק, כך שבפועל לא ניתן לבצע צווים והליכים אחרים, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, צו מאסר, הגבלות על החזקה ושימוש בדרכון או ברישיון נהיגה, עיקולים ועוד.


ההליכים בתיק מעוכבים, כל עוד לא הודיע הזוכה על הפרת ההסדר על ידי החייב, כך שהחייאת התיק לאחר עיכוב הליכים מתאפשרת אם החייב לא עמד בתנאים שנקבעו לו, בכפוף לשליחת הזוכה הודעה לחייב על כוונתו לעשות זאת.


אם בעקבות הפרת הסדר, הזוכה מבקש לחדש את ההליכים, עליו לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על הקטנת החוב והתשלומים שהחייב שילם לו. הזוכה נדרש לשלוח הודעה לחייב בדואר רשום על כוונתו לחדש את ההליכים, ולפרט את התשלומים שקיבל ואת יתרת החוב המעודכנת. לאחר 15 ימים מהמועד שבו שלח לחייב את ההודעה על כוונתו לחדש את ההליכים, רשאי הזוכה להגיש בקשה לחידוש ההליכים, בצירוף העתק ההודעה שנשלחה ואישור על המשלוח.


החייב טען כי לא היה מודע לחידוש ההליכים


חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל עקב חובות לבנקים, ובעקבות הסדר עם הזוכה, ההליכים שננקטו נגדו עוכבו, פנה אל בית משפט השלום בירושלים, והגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל, אשר הורה לחדש הליכים נגדו ולאחר מכן להטיל עליו הגבלות בהתאם להוראות פרק ו1 לחוק ההוצאה לפועל.


לטענת החייב, חידוש ההליכים בתיק ההוצאה לפועל, לאחר שעוכבו לפי החלטת בית המשפט, נעשה ללא ידיעתו וגם ההגבלות שהוטלו היו ללא ידיעתו ומבלי שניתנה לו זכות להגיב. מנגד טען הזוכה כי לא היה מקום להגיש ערעור על החלטת הרשם, מאחר שהחייאת הליכים בתיק היא החלטה שדרך הערעור עליה היא בהגשת בקשת ערעור ולא בהגשת ערעור.


לאחר שמיעת טענות הצדדים, סבר בית המשפט כי ההליכים בתיק עוכבו לפי החלטה משפטית בעקבות בקשה לביטול פסק דין שהגיש החייב. לאחר מכן פסק הדין בוטל והתיק נוהל בבית המשפט. במסגרת זאת הגיעו הצדדים להסכמה שלפיה הועמד החוב על סך של 450,000 שקלים שהיו אמורים להיות משולמים, החל משנה לאחר מועד ההסכמה.


החייב לא עמד בצו התשלומים


בפועל החייב לא שילם אף לא תשלום אחד לאחר מרץ 2017, ולפיכך הוגשה בקשה להחייאת הליכים, לאחר שקודם לכן נעשתה פניה לעורך דינו של החייב בתיק שנוהל בבית המשפט, ולאחר שעורך הדין הודיע שהפסיק לייצג את החייב. למרות הפניה, החייב לא שילם אף תשלום ובשל כך הוגשה בקשה להחייאת ההליכים בתיק.


הבקשה הועברה לתגובת החייב ונשלחה אליו, בהתאם למה שנראה ממערכת "כלים שלובים" בהוצאה לפועל, אך הוא לא הגיב. משלא באה תגובה ניתנה החלטה להחייאת ההליכים. גם לאחר ההחייאה החייב לא עשה דבר לתשלום החוב, לפיכך הוגשו הבקשות להטלת הגבלות, בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל וגם אלה נמסרו לו כפי שעולה מנתוני מערכת "כלים שלובים".


הזוכה טען כי לחייב אין טענה כלשהי על ביצוע תשלום כלשהו לאחר מרץ 2017, שזה כאמור המועד שממנו היה עליו לשלם במשך חמישה חודשים סך של 90,000 שקלים לחודש. גם בערעור זה החייב לא העלה כל טענה של ביצוע תשלומים לפי הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין. לפיכך, גם אם תתקבל טענתו כי לא ידע על חידוש ההליכים, הרי שאין ספק שמיום הגשת בקשתו הראשונה לתיק, לאחר החייאתו, הוא מודע לקיום התיק וגם מאז לא שילם דבר, על כן יש לדחות את הערעור.

 

בקשת רשות ערעור על החלטה של החייאת הליכים


לאחר עיון בטענות הצדדים הגיע בית המשפט למסקנה כי יש לדחות את הערעור. ראשית, קיבל בית המשפט את טענת הזוכה שלפיה ערעור על החלטה של החייאת הליכים בתיק ההוצאה לפועל צריך להיות מוגש כבקשת רשות ערעור ולא כערעור. לפיכך היה על החייב להגיש בקשת רשות ערעור ולא ערעור בזכות. די בכך כדי לדחות את הערעור ואולם בכל מקרה אין מקום לערעור.


שנית נקבע כי הערעור מופנה כלפי ההחלטה להחיות הליכים בתיק שלטענת החייב נפלה עליו "כרעם ביום בהיר". ואולם, מתוך תגובת הזוכה והמסמכים שצורפו לה עלה כי החייב שכח לציין בערעור כי לאחר שההליכים בתיק עוכבו ולאחר שבוטל פסק הדין ונוהל ההליך בבית המשפט, הוא הגיע להסכמה, שקיבלה תוקף של פסק דין, שבה נקבע סכום החוב ל- 450,000 שקלים ונקבע כיצד ישולם סכום זה.


על כן, אין מדובר בהפתעה שהחייב לא יכול היה להיערך לה, מכיוון שהצדדים הגיעו להסכמה לגבי אופן פירעון החוב והחייב לא עמד בו. החייב לא טען בערעור דבר לעניין אופן ביצוע התשלום על ידו לפי פסק הדין שנתן תוקף להסכמתו. בכל מקרה הוא ידע על חידוש ההליכים בתיק לפחות מיולי 2018, וגם ממועד זה ואילך לא ציין כיצד בוצע תשלום כלשהו בהתאם לפסק הדין או מדוע לטעמו הוא לא אמור לשלם את הסכומים שנקבעו בפסק הדין.


בית המשפט קבע כי מכל מקום אם טענת החייב היא כי לא היה מקום להחיות את התיק מחמת כך שהוא שילם את התשלומים לפי פסק הדין או מכל סיבה אחרת שעליו להגיש בקשה בטענת פרעתי או כל בקשה אחרת לפי שיקול דעתו לתיק ההוצאה לפועל. בקשה כזו ניתן להגיש רק לאחר שהתיק הוחזר לפעילות עקב בקשת הזוכה.


בנסיבות אלה, גם אם הייתה מתקבלת טענת החייב שלפיה לא ידע על הבקשה לחידוש הליכים והטלת ההגבלות עד יולי 2018, הרי שמאז חלפו עוד כשלושה חודשים ולא הומצא על ידיו כל נימוק, גם בערעור זה, השולל את זכותו של הזוכה להחיות את התיק, לאחר שסכום הפשרה לא שולם. מכל מקום לא נטען על ידי החייב שסכום הפשרה שולם ולא הומצאה על ידו כל ראיה לביצוע תשלום כלשהו, לאחר מועד פסק הדין. לפיכך דחה בית המשפט את הערעור וחייב את המערער בהוצאות הזוכה ושכר טרחת עורך דין בסך 3,000 שקלים.


עש"א 65969-07-18
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.