www.what2do.co.il

ביטול שיק ביטחון לשכירות, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביטול שיק ביטחון לשכירות, באילו מקרים?

שיק ביטחון הוא אמצעי תשלום הנועד להבטיח את הסדרת החובות, במקרה שיצטברו. במסגרת יחסי שוכר משכיר, השיק מהווה ביטחון למשכיר נגד חובות דמי שכירות וחשבונות נלווים, נגד נזקים בדירה שיבוצעו על ידי השוכר, ונגד הפרת חוזה שכירות בידי השוכר.


שיק ביטחון מהווה סוג של ערבות והסכמה בין הצדדים שמי שאוחז בו לא ידרוש את פירעונו, אלא אך ורק כאשר יתרחש אירוע מסוים שהוגדר מראש במסגרת החוזה כאירוע שמאפשר את פירעון ההמחאה, כגון אי תשלום חשבונות ודמי שכירות.


ההבדל המהותי בין שיק לביטחון לבין שטר חוב הוא שאת השיק הזוכה רשאי לפרוע ישירות בבנק, בעוד שהתנגדות לביצוע שטר  צריך להגיש לביצוע במסגרת לשכת ההוצאה לפועל. כמו כן, החייב יכול לבטל בקלות רבה יותר את שיק הביטחון, אולם הביטול צריך להיעשות כדין ובתום לב. לפיכך, השוכר רשאי לבטל את השיק, אם הוא פרע את כל חובותיו למשכיר, אך הוא אינו השיב לידיו את השיק מסיבה כלשהי.


ביטול שיק ביטחון לאחר פינוי מושכר


בפני בית משפט השלום בכפר סבא הוגשה תביעה שטרית, בסך 15,000 שקלים, שעניינה שיק של הנתבע, שנמסר כשיק ביטחון במסגרת הסכם שכירות, ושהופקד בבנק אך חולל מחמת שבוטל, והוגש לביצוע בהוצאה לפועל. הנתבע הגיש התנגדות ולאחר שניתנה לו רשות להתגונן והוגשו תצהירי עדות, נדרש בית המשפט להכריע במחלוקת.


על פי עובדות התביעה, בשנת 2013, נחתם בין הצדדים הסכם שכירות למשך שנה, ולאחריו הוארך ההסכם למשך שנתיים, עד סוף יולי 2016, תמורת דמי שכירות בסך 7,000 שקלים לחודש. בחודש יולי 2015 עזב הנתבע את המושכר, ושילם את דמי השכירות ואת התשלומים השוטפים עד יום עזיבתו.


לטענת הנתבע, ביולי 2015 נאלץ לפנות את הנכס בהתראה קצרה, על פי דרישת התובעת, זאת לאחר שהשקיע בדירה לשם תיקון ליקויים שעל התובעת היה לתקן. הנתבע טען כי הוא לא חייב לתובעת דבר, שכן שילם את דמי השכירות, הדירה שופצה במהלך חודש לאחר עזיבתו, ושוכר חלופי נכנס חודש לאחר מכן, כך שגם לא נגרם כל נזק מקיצור תקופת השכירות.


מנגד טענה התובעת כי העזיבה לא הייתה על דעתה, אלא בהודעה מפתיעה מטעם הנתבע ובניגוד להסכם. הנתבע הותיר אחריו עזובה רבה שהצריכה תיקונים וניקוי וההסכם קובע פיצוי של חודש שכירות במקרה של קיצור תקופת השכירות. כמו כן, על הנתבע לשלם עבור החודש שבו עמדה הדירה ריקה, כאשר דמי השכירות לבדם מגיעים כדי 14,000 שקלים ועוד הוצאות בסך 2,000 שקלים עבור שיקום הדירה והשבתה למצב תקין.


הנתבע נדרש להוכיח כי יש לבטל את השיק


לאחר שמיעת טענות הצדדים, ציין בית המשפט כי במסגרת תביעה שטרית עקב מחלוקת לגבי שיק ביטחון, על הנתבע להוכיח, כי התובעת אינה זכאית לסכום השיק. במקרה זה אין בידי הנתבע אסמכתא כלשהי, היכולה לתמוך בטענתו, כי קיבל את הסכמת התובעת לעזיבת הנכס לפני תום תקופת השכירות.


על פי ההסכם השכירות שנחתם בין הצדדים, כל שינוי או ויתור על תנאי מתנאי ההסכם יש לבצע בכתב בלבד, והנתבע רשאי לפנות את הנכס לפני תום תקופת השכירות, רק בכפוף להמצאת שוכר חלופי להנחת דעת התובעת, וכי גם במצב זה היה עליו לשאת בדמי שכירות של חודש אחד, כפיצוי מוסכם מראש עבור הטרחה הכרוכה בהחלפת דיירים.


לא זו בלבד שלא היה לנתבע אסמכתא כלשהי לאותה הסכמה, גם לא הייתה בידיו הסכמה לוויתור על אותו חודש של שכירות שנקבע כפיצוי. בית המשפט סבר כי גרסתו של הנתבע אינה מתיישבת על השכל הישר, שכן עם טענתו להסכמת התובעת לקיצור תקופת השכירות, הוא טען שגורש מהנכס בהתראה קצרה, ואף הביא שני עדים המאשרים כי הוא הזעיק אותם לסייע לו בפינוי המושכר מחפצים ובפירוק מחוברים, שכן עליו לעזוב לאלתר.


בסופו של דבר קבע בית המשפט כי הנתבע לא הוכיח כי התובעת הסכימה לקצר את תקופת השכירות, ואף לא הוכיח מתי עזב את הדירה, כך שגרסת התובעת, כי עזב באמצע יולי, אינה גרועה מגרסתו, כי עזב בסוף אותו חודש. חודש וחצי של שכירות, בצירוף הפיצוי החוזי המוסכם למקרה של הפרה, או בצירוף הפיצוי המוסכם למקרה של המצאת שוכר חלופי בהסכמה, מגיעים לסכום השיק ולמעלה מכך.


בכל מקרה, לא מוטל על התובעת להוכיח כי מגיע לה סכום השיק, אלא על הנתבע להוכיח ההפך. לפיכך, גם שהתובעת עצמה לא טענה כך במסגרת עדותה או בסיכום טענותיה, אין בכך כדי לסייע לנתבע. מאחר שהנתבע לא השכיל להפריך את חזקת התמורה שממנה נהנית התובעת, כאוחזת בשיק, דין התביעה להתקבל.


בנסיבות אלה קיבל בית המשפט את התביעה, באופן שיראו למפרע את ההתנגדות כאילו נדחתה, ונקבע כי ההליכים יחודשו בתיק ההוצאה לפועל. בהתחשב בתוצאת ההליך, ובאופן ניהולו, חייב בית המשפט את הנתבע לשלם לתובעת סכומי הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דינה בסך 1,800 שקלים.


תא"מ 39193-10-15
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.