www.what2do.co.il

טענת ויתור על חוב בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

טענת ויתור על חוב בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?

הזכות לוותר על חוב או למחוק את החוב שמורה לבעל החוב שהוא הזוכה. רשם ההוצאה לפועל רשאי לסגור את התיק אם הזוכה ויתר או מחל לחייב על החוב, וכן לסגור תיקים שלא ננקטו בהם הליכים משמעותיים במשך תקופה ממושכת.


תיק הוצאה לפועל נסגר באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה מטעם הצדדים כאשר מסתיים ביצוע פסק הדין או כאשר נפרע החוב. כאשר הצדדים הגיעו להסכמה על סגירת התיק, רשאי החייב לבקש בעצמו מהרשם להורות על סגירת התיק, וזאת אם התיק לא נסגר באופן אוטומטי מסיבה כלשהי. כמו כן, הרשם רשאי לסגור את התיק במקרים של אי ביצוע פעולות מטעם הזוכה.


תקנה 126 לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי אם הזוכה ביקש לסגור את התיק, עקב תשלום מלוא החוב, הסדר בין הצדדים או ויתור על החוב, התיק ייסגר. במקרה של תשלום מלוא החוב התיק ייסגר לאחר שתישלח הודעה על כך לזוכה ולאחר שחלף חודש ימים ממשלוח ההודעה. אם החוב שולם ונותרה בתיק יתרה לתשלום של 100 שקלים ופחות, התיק ייסגר, אלא אם מדובר בחוב מזונות.


סגירת תיק עקב חוסר פעילות


בחלוף שנתיים מהמועד שבו ננקטו הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב, כגון: צו עיכוב יציאה, צו עיקול על רכוש ומקרקעין והטלת הגבלות שונות, והזוכה לא נקט בהליך נוסף בתיק, הרשם רשאי לשלוח הודעה לזוכה ולברר עמו מדוע אין סיבה לסגור את התיק.


אם בתוך חודש ימים מיום המצאת ההודעה, הזוכה לא הציג כל נימוק סביר מדוע יש להשאיר את התיק פתוח, התיק ייסגר מחוסר מעש, ועקב כך יופסקו ויבוטלו כל ההליכים שננקטו נגד החייב. במצב זה, זוכה שלא ויתר על החוב, רשאי להגיש בקשה לפתיחה מחדש של תיק או בקשה נוספת לחידוש ביצוע פסק הדין.


בקשת חייב לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל


חייב שטוען ששילם את מלוא החוב, שבגינו נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, רשאי להגיש לרשם בקשה בטענת פרעתי. משמעות טענת פרעתי היא שהחוב שבגללו נפתח תיק כבר נפרע, לכן פתיחת התיק אינה מוצדקת ויש לסגור אותו. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי נטל השכנוע בהוכחת טענת פרעתי מוטל על החייב.


עם זאת, בהתקיים נסיבות מסוימות, יכול נטל הבאת הראיות לסתור לעבור לכתפי הזוכה. כך שבמקום שהתקיים שיהוי ניכר בנקיטת הליכי ההוצאה לפועל בהעדר הסבר ראוי לשיהוי, או כאשר טענתו של החייב נסמכת על עובדה מהותית המצויה בידיעתו המיוחדת של הזוכה. העברת הנטל להבאת ראיות לסתור נעשית אך לאחר שהחייב הביא ראיות לכאורה לתמיכה בגרסתו.


האם יש לסגור את התיק עקב מוות של הזוכה?


בתחילת שנת 2016, נפתח תיק ההוצאה לפועל על בסיס פסק דין אשר ניתן בבית משפט המחוזי בתל אביב בשנת 2007. פסק הדין נגע לגביית הוצאות כפי שנפסקו כנגד הזוכה לטובת בעלי דין שהיוו חלק מההליך המשפטי, הזוכה באה בנעל המנוח הנפטר מכוח צו קיום צוואה.


בפסק הדין אשר הוגש לביצוע ציין בית המשפט כי לנוכח דרך התנהלותו החמורה, החייב יישא בהוצאות הנושה המבקש והמשיבים בסך של 15,000 שקלים. בהמשך בוצעה מסירה מלאה והוגשה בקשת פרעתי, לאחר שבקשת החייב לסגירת תיק נדחתה על ידי בית המשפט.


בנסיבות אלו התקיים דיון בבקשת החייב בטענת פרעתי, לעיקרי טענות המבקש המצוינות בפסק הדין, הבהיר בית המשפט כי אילו נעתרה כבוד הרשמת לקיום דיון, ניתן היה לחקור את החייב וכך לבסס את טענותיו כפי שנטענו בבקשה בטענת פרעתי. על אף האמור, הזוכה לא הציג תצהיר וכעולה מן הפרוטוקול טען החייב כי הזוכה לא הגיע מכיוון שלא הסכים לתת תצהיר.


החייב טען כי קרוב לשבע שנים עד לפטירתו, הזוכה לא דרש את תשלום ההוצאות, לכן לדרישת התשלום אין כל בסיס לאחר שהזוכה ויתר עליה קרוב לשבע שנים קודם לכן. החייב הוסיף וטען כי השתהות של שבע שנים בנקיטת הליכי הוצאה לפועל יש בה כדי להעביר את נטל הבאת הראיות מהחייב לזוכה.


מנגד טענה הזוכה כי החייב ממחזר טענות שהעלה כבר בבקשה לסגירת התיק, אשר נדחתה על הסף בהחלטת הרשם. לטענתה, לא יעלה על הדעת שחובות ימחקו ותיקים יסגרו רק בשל כך שלאחר שהזוכה הלך לעולמו יופיעו החייבים ויאמרו כי בעבר אמר להן שהוא מוחל להם על החוב.


לאחר שמיעת טענות הצדדים, סבר הרשם כי הזוכה לא ויתרה על זכותה והשיהוי לא נגרם עקב חוסר תום לב של הזוכה, לפיכך לא התקיים התנאי הראשוני לזקיפת השיהוי לחובת הזוכה, אשר משמעה קבלת בקשת הפרעתי של החייב. עוד נקבע כי אין בהשהיית הליכי הוצאה לפועל כדי להעביר באופן אוטומטי את הנטל לכתפי הזוכה ומכל מקום, תמיד מוטל על החייב הנטל העיקרי להוכיח כי הופטר מלמלא אחר פסק הדין. לפיכך הבקשה לסגירת התיק נדחתה.


תיק 514868-01-16
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.