www.what2do.co.il

מכתב התראה לפני ביצוע שטר, האם חייבים לשלוח מכתב?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מכתב התראה לפני ביצוע שטר, האם חייבים לשלוח מכתב?

אדם שמחזיק בשטר חוב שחלף זמן פירעונו או בשיק שלא כובד או לא שולמה התמורה הקבועה בו, רשאי להגיש את השטר או את השיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל נגד מי שחתום עליו וכן כנגד מי שהסב את השיק או השטר. אולם בשלב ראשון יש לשלוח לחייב מכתב התראה לפני ביצוע שטר.


לאחר הגשת בקשה לביצוע שטר, נדרש מנהל לשכת ההוצאה לפועל או הזוכה לשלוח מכתב התראה לחייב, שבו הוא מתבקש לשלם את החוב בתוך חודש ימים, או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת. אם החייב לא ישלם את החוב הפסוק או את התשלומים ולא יתייצב לחקירת יכולת, הוא עלול להיחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו.


הגשת בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל


סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל מסדיר את הכללים לבקשת ביצוע שטר, וקובע כי הזוכה רשאי להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק הדין, שטר חוב ושיק שלא כובד. הזוכה נדרש לציין את הפרטים המזהים של החייב ואם הוא קטין או פסול דין, ועליו לפרט את ההליכים שהוא מעוניין שיינקטו נגד החייב, ואף הוא רשאי לבקש בהמשך לנקוט בהליכים נוספים.


לאחר שחלף המועד לפירעון השטר והוא לא כובד או לא שולמה התמורה שנקבעה בו, הזוכה רשאי להגיש בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל. זוכה המעוניין להגיש בקשה נדרש לפעול על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל, ועליו למלא את הפרטים הרלוונטיים על גבי טופס בקשה לביצוע שטר או שיק (טופס 205), ולצרף את המסמכים הבאים: שטר מקורי ועותק מצולם שלו, ייפוי כוח אם הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, פרטי חשבון הבנק של הזוכה ופרטי החייב, כולל: שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות ושם אביו.


את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ. במקרה שהפרטים של החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שמו, כתובתו, שם אביו ומספר הזהות שלו.


במקרה שהבקשה לביצוע שטר אינה מתקבלת על ידי לשכת ההוצאה לפועל, מאחר שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב המעודכנים, הזוכה יכול לבקש שהעניין יועבר לטיפול של רשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם ללא אישור הלשכה, אם יש נסיבות מוצדקות לכך.


את השטר יש לבייל בהתאם לגובה סכום, ובמעמד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1.25% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 164 שקלים ובנוסף יש לשלם אגרת פרוטוקול בסך 23 שקלים, כאשר מדי פעם הסכום מתעדכן. התשלום מבוצע בקופת ההוצאה לפועל.


שליחת מכתב התראה לחייב לפני ביצוע שטר


לאחר הגשת הבקשה לביצוע שטר, נדרש מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשלוח מכתב התראה לחייב, שבו הוא מתבקש לשלם את החוב בתוך 30 ימים, או להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת. המצאת האזהרה לידי החייב נעשית בדרך שממציאים כתבי בית דין לפי תקנות סדר הדין, כאשר הסמכויות הנתונות בתקנות סדר הדין לבית המשפט או לרשם, נתונות לרשם ההוצאה לפועל.


הזוכה רשאי לבקש להמציא את האזהרה לחייב בעצמו, ובמקרה שהוא מעוניין לעשות זאת, עליו לציין במקום המתאים בטופס הבקשה לביצוע שטר או שיק (טופס 205). במהלך התקופה הכתובה באזהרה, החייב יכול לשלם את החוב דרך לשכת ההוצאה לפועל או להגיש טענת פרעתי, אם החוב שולם, או להגיש התנגדות לביצוע שטר. לאחר התקופה המצוינת באזהרה. במקרה שהחייב לא פעל, ניתן להתחיל בביצוע השטר על ידי נקיטת הליכי הוצאה לפועל כגון: הטלת הגבלות, עיקול נכסים ועוד.


המצאת אזהרה לחייב ופסק דין


סעיף 7 לחוק הוצאה לפועל קובע כי לאחר שהוגשה בקשת ביצוע, ימציא מנהל הלשכה לחייב אזהרה שעליו למלא אחר הוראות פסק הדין, או לשלם את החוב הפסוק בשיעורים שנקבעו או להגיש בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה. לאזהרה יש לצרף העתק מאושר של פסק הדין או העתק הפסיקה.


באזהרה יש לכלול הודעה בשפה פשוטה וברורה כי אם החייב אינו יכול לעמוד בתשלום החוב הפסוק או בתשלומים שנקבעו לו, הוא נדרש להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל לצורך חקירת יכולת, בתוך 21 ימים ממועד המצאת האזהרה או בתוך מועד אחר שנקבע בה, ועליו להמציא מסמכים שיפורטו באזהרה.


החייב יוזהר כי אם לא ישלם את החוב הפסוק או את התשלומים ולא יתייצב לחקירת יכולת, הוא עלול להיחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו ויהיה ניתן לדרוש מסירת מידע עליו ללא הסכמתו מגורמים שונים, להטיל עליו הגבלות, לרשום אותו במרשם החייבים המשתמטים או לנקוט הליכי הבאה ומאסר. במקרה שמדובר בחוב מזונות, ניתן יהיה לקבל מידע על קיומו של החוב או לבקש מידע על גובה החוב.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.