www.what2do.co.il

מהן סמכויות שוטר בביצוע צו הבאה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהן סמכויות שוטר בביצוע צו הבאה?

לשוטר שמבצע צו הבאה מטעם הוצאה לפועל, מוקנית הסמכות להיכנס לכל מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו והוא רשאי במידת הצורך להשתמש בכוח סביר כדי להיכנס למקום, אם האדם המחזיק בו מסרב לתת לו להיכנס, ובתנאי שלא יסכן בכך חיי אדם.


צו הבאה נגד חייב בהוצאה לפועל מורה למשטרה לעצור חייב שנפתח נגדו תיק והוזמן על ידי רשם ההוצאה לפועל ולא התייצב לחקירת יכולת, לבירור או לבדיקה. הצו מורה למשטרה להביא אותו ללשכת ההוצאה לפועל, לאחר שחלפו המועדים שצוינו בהמצאה והחוב לא שולם.


הזוכה ראשי לפנות אל רשם ההוצאה לפועל ולבקש להוציא צו הבאה נגד חייב אם הוא זומן לבירור ולא התייצב אליו, או זומן לחקירת יכולת ולא התייצב או זומן לבדיקה אצל חוקר הוצאה לפועל ולא התייצב. לא ניתן להוציא צו הבאה נגד חייב שטרם מלאו לו 18, פסול דין, ובן זוגו של הזוכה או אחד מבני משפחתו, כאשר מדובר בתיק הוצאה לפועל שאינו תיק מזונות.


רק אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים ניתן להוציא צו הבאה: האחד, חלפו חודשיים מהמועד שבו הומצאה בהמצאה מלאה ההזמנה לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה, שאליה זומן ולא התייצב. השני, נשלחה התראה שלפיה אם החייב לא ייפרע את החוב או לא תינתן החלטה אחרת של הרשם יבוצע צו הבאה. והשלישי, עברו שבועיים מהמועד שבו הומצאה לחייב ההתראה, והחוב לא שולם.


ביצוע צו הבאה על ידי המשטרה


בהתקיים כל התנאים, הרשם יוציא צו הבאה והוא יועבר לביצוע המשטרה. המשטרה נדרשת לבצע את הצו בהקדם האפשרי ועד 90 ימים מהיום שהועבר לידיה. לשוטר אשר מבצע את הצו יש סמכות להיכנס לכל מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו ואף להשתמש בכוח סביר כדי להיכנס למקום זה, אם האדם המחזיק במקום מסרב לתת לו להיכנס, ובתנאי שלא יסכן חיי אדם.


במסגרת ביצוע הצו, המשטרה תעצור את החייב ותביא אותו ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה, כדי שיתייצב בפני הרשם, זאת בתוך 24 שעות מרגע שנעצר. צו הבאה לא יבוצע בשבת או ביום מנוחה, על כן, במקרה שהחייב נעצר ולא הובא בפני רשם עד יום שישי בצהרים או ערב שבת, או עד ערב יום מנוחה של דתות אחרות, הוא ישוחרר והצו יבוצע בשנית לאחר יום המנוחה. במסגרת הצו רשאי הרשם להורות על שחרורו בערובה להבטחת התייצבותו בתוך 24 שעות.


סמכויות המשטרה בביצוע צו הבאה


סעיף 74 יח לחוק ההוצאה לפועל, מסדיר את סמכויות שוטר בביצוע צו הבאה או צו מאסר. על פי סעיף זה, שוטר המבצע צו הבאה או צו מאסר רשאי, לשם כך, להיכנס לכל בית או מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו, ובלבד שזיהה את עצמו בפני מי שנחזה להיות מחזיק הבית או המקום, והודיע לו מהי המטרה שלשמה מתבקשת הכניסה.


אדם המחזיק בבית או במקום נדרש לאפשר כניסה חופשית לשוטר על פי דרישתו. במקרה שבעל הבית או המקום לא אפשר את הכניסה, למרות שנדרש לעשות כן, רשאי השוטר להשתמש בכוח כלפי אדם או כלפי רכוש כדי לאפשר את הכניסה. עוד קובע החוק כי שוטר המבצע צו באה רשאי להשתמש בכוח כלפי אדם או רכוש, כדי להתגבר על התנגדות או הפרעה לביצוע הצו. שימוש בכוח על פי סעיף זה יהיה סביר, ולא יעלה על המידה המזערית הנדרשת בנסיבות העניין לצורך ביצוע הצו, ובלבד שהוא לא מסכן חיי אדם.


שוטר המבצע צו הבאה בהוראת ההוצאה לפועל, רשאי, אם היה לו יסוד סביר לחשוד כי ברשות החייב חפץ שבאמצעותו הוא עלול לפגוע בעצמו או באדם אחר, לחפש בבגדיו ובכליו של החייב ולתפוס כל חפץ. השוטר נדרש לערוך רישום של כל חפץ שנתפס על גבי טופס, אשר ייחתם בידי השוטר והחייב.


ביטול צו הבאה לפי בקשת החייב


חייב שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש לרשם בקשה לביטול הצו, ואף הרשם רשאי לבטל את הצו גם ביוזמתו, או על פי בקשת הזוכה אם התקיימו התנאים לכך. ניתן לבטל צו הבאה אם החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו, אם החייב הקטין את החוב, אם הזוכה ביקש לבטל אותו, אם החייב נתן ערובה על פי החלטת הרשם או אם החייב הראה טעם אחר שאין לבצע את הצו. בכל מקרה, על החלטה של הרשם לבטל או לא לבטל צו הבאה ניתן להגיש ערעור.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.