www.what2do.co.il

הסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים, מהי הדרך?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים, מהי הדרך?

לאחר הכרזת חייב כמוגבל באמצעים מוטלים עליו צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד והגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב, זאת כדי להבטיח את פירעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים.


סעיף 69ח לחוק ההוצאה לפועל קובע כי במקרה שרשם ההוצאה לפועל הכריז על חייב כמוגבל באמצעים, הוא רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו, להסיר את ההגבלות שהוטלו עליו בצו הביניים, את כולן או חלקן, או להוסיף הגבלות לפי סעיף 69ד לחוק.


מהם התנאים להכרזת חייב כמוגבל באמצעים?


חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל ואינו מסוגל לפרוע את חובו במסגרת התקופות הקבועות בחוק, יכול לבקש להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים. ההכרזה יכולה להיעשות לפי בקשת הזוכה, לפי בקשת החייב או ביוזמת הרשם, והיא כוללת מגבלות שונות הנקבעות על ידי הרשם, כולל: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלה בשימוש בכרטיסי אשראי ועוד.


ניתן לבקש להכריז על חייב כמוגבל באמצעים אם החייב ביקש לפרוס את תשלום החוב במסגרת בקשה לצו תשלומים לתקופה ארוכה מהתקופות הבאות: שנתיים, אם סכום החוב מתחת ל- 20,000 שקלים. שלוש שנים, אם סכום החוב מעל 20,000 שקלים ועד 100,000 שקלים. או ארבע שנים, אם סכום החוב מעל 100,000 שקלים.


את הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בכתב במסגרת הבקשה לצו תשלומים. אם במהלך חקירת יכולת מתברר כי החייב לא יכול לעמוד בפירעון החוב תוך התקופות הקבועות, ניתן לבקש בעל פה מהרשם במהלך החקירה להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.


הרשם רשאי להכריז על החייב כמוגבל באמצעים גם לפני שבדק את יכולתו לשלם את החוב במסגרת חקירת יכולת. במצב זה ניתן צו ביניים, אשר מחייב את החייב לשלם את החוב בשיעורים שהציע החייב בעצמו בבקשתו לצו תשלומים עד לבדיקת יכולתו. הרשם רשאי להטיל הגבלות על החייב כדי להבטיח את הסדר החוב ולמניעת יצירת חובות נוספים.


הגשת בקשה מנומקת להסרת המגבלות 


הרשם יכול להטיל על החייב הגבלות בהתאם לשיקול דעתו, כולל: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק והגבלת שימוש בכרטיסי אשראי. כמו כן, חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים לא רשאי לייסד חברה, להיות שותף או בעל עניין בתאגיד, ואינו יכול לכהן כנושא משרה בחברה.


החייב רשאי לבקש את הסרת המגבלות או את חלקן, בבקשה מנומקת הנתמכת בתצהיר. נוסף על כך, חייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים נרשם במרשם החייבים המוגבלים. הרישום נמחק לאחר פירעון החוב וביטול הגדרתו של החייב כמוגבל באמצעים וכן במקרים מיוחדים לפי החלטת הרשם.


הסרת חלק מההגבלות במסגרת צו ביניים


לאחר שניתן צו ביניים, מבצע הרשם בדיקה של יכולת החייב לשלם את החוב לשם קביעת צו תשלומים סופי. הבדיקה יכולה להיערך באמצעות חקירת יכולת או עיון בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה. הזוכה רשאי להביע את טענותיו לפני קביעת הצו הסופי.


בעקבות ממצאי הבדיקה הרשם יכול לקבוע כי החייב מוגבל באמצעים אם אין ביכולתו לפרוע את החוב במשך התקופות הקבועות. במצב זה הרשם רשאי להסיר חלק מההגבלות במסגרת צו הביניים או להוסיף הגבלה חדשה. ואף הרשם יכול לקבוע שהחייב לא מוגבל באמצעים אם הוא יכול לפרוע את החוב בתוך התקופה המוגבלת. במצב זה הרשם רשאי לקבוע כי ההגבלות יישארו בתוקף כל עוד לא נפרע החוב. בסיום הבדיקה ניתן צו תשלומים סופי, הקובע מהו שיעור התשלומים החודשיים שנדרש החייב לשלם.


ביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים


בכל שלב שמתנהל התיק, רשאי הרשם לבטל את ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, מיוזמתו או על פי בקשת החייב או הזוכה, כמו גם במקרים של פירעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב. יש להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשה להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים ולצרף את המסמכים הנדרשים.


את הבקשה ניתן להגיש ישירות ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק, או לשלוח אותה בדואר. אם החייב מיוצג על ידי עורך דין, עליו להעביר עותק מבקשתו לידי הזוכה ואם החייב מצוי במסלול של איחוד תיקים, עליו להגיש את הבקשה בתיק האיחוד ולא בתיק הפרטני. אם הרשם ביטל את ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, ההגבלות שהוטלו יבוטלו, אלא אם קבע הרשם כי הן יישארו בתוקף.


ערעור על החלטת הרשם בעניין הכרזת חייב כמוגבל באמצעים וההגבלות המוטלות מתוקף ההכרזה, ניתן להגיש ישירות לבית המשפט לענייני משפחה, כאשר החוב הקשור לענייני משפחה, כמו חוב מזונות וכדומה. אם החוב אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש בקשת רשות לערער לבית משפט השלום.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.