www.what2do.co.il

מרשם חייבים משתמטים בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מרשם חייבים משתמטים בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?

מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובות בהוצאה לפועל, מכיל פרטים באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה של חייבים אשר רשם ההוצאה לפועל הורה מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה על רישומם במרשם. ניתן לרשום חייבים שהוגדרו כבעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם, וסך חובות המצטברים שלהם מעל 10,000 שקלים.


הגדרת חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו


חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הוא חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, אך הוא לא שילם את החוב, לא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן לרשם הסבר סביר לחוסר המעש שלו. גם חייב שלא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הציג בפני הרשם, ומבלי לתת הסבר סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב, נחשב לבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.


ניתן לראות חייב בעל יכולת המשתמט אדם שלא התייצב לחקירת יכולת למרות שאין ביכולתו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו. או חייב שהתייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציג, או לא התייצב לבירור שאליו הוזמן, או לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.


אחד מהליכי הוצאה לפועל שניתן לנקוט נגד חייב המשתמט מתשלום חובותיו הוא בקשה להכריז עליו כמשתמט מתשלום חובותיו. לשם כך יש לקבל את אישורו של הרשם. מרגע שאישר הרשם את הבקשה ולאחר קיום ההליכים המקדימים הנדרשים על פי החוק, כולל משלוח התראה או זימון החייב לדיון, שמו של החייב, מספר תעודת הזהות שלו ותאריך הוצאת צו הרישום, יפורסם באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.


לפיכך, בכפוף לאישור הרשם ולתנאים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל, שמו של החייב יפורסם במאגר המשתמטים של רשות האכיפה והגבייה, כך שכל אדם המעוניין להיכנס עמו לקשר עסקי, להשכיר לו או ממנו דירה או לבוא לידי כל התקשרות כספית אחרת, יכול לבדוק האם הוא מופיע במאגר החייבים המשתמטים, דבר שישפיע בסופו של דבר על ההחלטה.


מהם התנאים לרישום חייב במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים?


סעיף 66ה לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הרשם מוסמך, מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה, להורות על רישומו של חייב במרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:


הרשם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה הצפויה בחייב, וכי נוכח הליכים אחרים שננקטו נגדו לצורך גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב והטלת הגבלות במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אין הליכים אחרים שפגיעתם בחייב פחותה ויש בהם כדי להביא לתשלום החוב, ובתנאי שחובותיו הפסוקים מעל 10,000 שקלים במצטבר.


כמו כן, לא חלפה חצי שנה מיום שהחייב הובא בפני הרשם לפי צו הבאה או בדרך אחרת והוכח כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי התשלום. או אם החייב נחשב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה בהמצאה מלאה, נשלחה לו הזמנה בדואר רשום עם אישור מסירה, להתייצב לדיון בעניין רישומו במרשם החייבים המשתמטים.


בהזמנה יש לציין כי הרשם יורה על רישומו במרשם החייבים המשתמטים, אלא אם הוא יפרע את החוב או יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל או לדיון בעניין רישומו במרשם החייבים המשתמטים, וישכנע את הרשם כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שניתנה החלטה אחרת בידי הרשם.


יש לבצע ניסיון ממשי ליצור קשר טלפוני עם החייב, כדי לוודא שהוא אכן קיבל את האזהרה ואת ההזמנה לדיון והוא יודע שמתקיימים נגדו ההליכים. אם החייב לא פרע את החוב או לא התייצב לחקירת יכולת או לדיון בעניין רישומו במרשם ולא נתן הסבר סביר לאי התייצבותו, ולא ניתנה החלטה אחרת בידי רשם, ניתן להמשיך בהליך.


אם החייב התייצב לפני הרשם בדיון בעניין רישומו במרשם או שהתייצב בפני הרשם בתקופה שבין משלוח ההזמנה לדיון לבין מועד הדיון והוכח כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי התשלום, ניתן יהיה לפרסם את פרטיו במרשם החייבים המשתמטים.


החייב לא יירשם במרשם אלא לאחר שמנהל לשכת ההוצאה לפועל שלח לו בדואר התראה שבה צוין כי הרשם החליט לרשום את שמו במרשם וכי החלטה זו תיכנס לתוקף בתום חודש ימים מיום המצאתה, אלא אם ייפרע החוב, או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת וישכנע את הרשם כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת.


אם הרשם הורה על רישומו של החייב במרשם החייבים המשתמטים, ייכנס צו הרישום לתוקף בתום שלושים ימים מיום מתן הצו, אלא אם החייב ייפרע את החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם. לאחר שהוציא הרשם צו רישום, הוא ייכנס לתוקף שלושים ימים לפחות ממועד אישור המסירה או במועד שנקבע לדיון בעניין הרישום, לפי המאוחר, אלא אם הוא ייפרע את החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.