www.what2do.co.il

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, מהם התנאים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, מהם התנאים?

חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל ואינו יכול לפרוע את חובו בתשלום אחד, רשאי לבקש שתיערך לו חקירת יכולת על מצבו הכלכלי, ולקבל על סמך ממצאיה צו תשלומים חודשי.

 

לגבי חוב מזונות התהליך שונה, מאחר שבמהלך הדיונים המשפטיים במסגרת תיק המזונות, מתבצעת חקירת יכולת לגבי החייב, על ידי בית המשפט, באופן יסודי וממצה ועל סמך ממצאי החקירה נקבע סכום המזונות עבור הילדים והאישה.


חייב בתשלום מזונות, שקיבל אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל ומעוניין לשלם את החוב ולפרוס אותו לתשלומים, מאחר שהוא אינו יכול לעמוד בתשלום מלוא החוב, רשאי להתייצב לחקירת יכולת מול רשם ההוצאה לפועל במהלך תקופת האזהרה. עם זאת, רק בנסיבות חריגות, שבהן תשלום החוב במלואו יותיר את החייב ללא אמצעים למחייתו, יהיה ניתן לפרוס את החוב לתשלומים.


נסיבות חריגות המצדיקות את פריסת חוב המזונות


במסגרת הדיון אצל הרשם, נבחנת יכולתו הכלכלית של החייב אל מול שיעור החוב בתיק ההוצאה לפועל. אם הרשם השתכנע כי קיימות נסיבות חריגות אשר מצדיקות את פריסת חוב המזונות, שבהן אי פריסת החוב יוביל את החייב למצב שבו יישאר ללא אמצעים למחייתו, הוא יורה על פריסתו למספר תשלומים.


הרשם רשאי להפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 69ב1 לחוק ההוצאה לפועל, כך שהצו יינתן רק אם החייב יצליח להוכיח ולשכנע הן את הרשם והן את בית המשפט, כי אי פריסת החוב לתשלומים לא יאפשר לו להתקיים ולו באופן מינימלי. הרשם רשאי, על פי בקשת החייב, לשנות צו לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות או הסדר לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, ובלבד שמתקיימים שלושת התנאים הבאים:


האחד, הרשם השתכנע כי שינוי הצו מוצדק מכיוון שחל שינוי משמעותי בנסיבות, שאינו בשליטת החייב, אשר משפיע על יכולתו לקיים את הצו או ההסדר, תוך התחשבות בפגיעה האפשרית בזוכה כתוצאה מפריסת החוב.


השני, אם החייב נדרש לשאת בתשלום מזונות שוטף, והרשם סבר כי החייב משלם את התשלום במועדים ובשיעורים שנקבעו בפסק הדין, במהלך תקופה ממושכת, הוא יורה על פריסתו למספר תשלומים.


השלישי, אם החייב שילם את חוב העבר במזונות בשיעורים ובמועדים כפי שנקבעו בצו או בהסדר, במהלך תקופה ממושכת, והוכיח כי לא היה ביכולתו לעמוד בתשלום החוב בשל שינוי בנסיבות, כמו פיטורין מהעבודה, קיצוצים במשכורת וכדומה.


חקירת יכולת עקב הטלת הגבלה


החייב רשאי להתייצב לחקירת יכולת גם בשלבים מתקדמים יותר בתיק, אם הוא קיבל התראה מטעם לשכת ההוצאה לפועל, כי הוטלה עליו הגבלה כלשהי, כגון: הגבלה על דרכון, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד ועוד, וברצונו לשכנע את הרשם כי הוא אינו חייב המשתמט מחובותיו. במקרה זה החייב נדרש להתייצב לחקירת יכולת בלשכה שבה מתנהל התיק, או בלשכה שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של החייב.


חייב במזונות שמעוניין לשלם את החוב ולפרוס אותו לתשלומים, רשאי לפנות לכל לשכה שנוחה לו ולא בהכרח ללשכה שבה מתנהל התיק ולהגיש בקשה לפריסת החוב, בתוך 21 ימים מהמועד שבו הומצאה לו האזהרה. כדי לבחון את מצבו של החייב, יערוך הרשם חקירת יכולת. אם יחליט על סמך ממצאיה כי יש מקום לפרוס את התשלומים, הוא רשאי להורות על פריסת החוב.


הרשם רשאי לערוך חקירת יכולת בפומבי או בדלתיים סגורות בהתאם לשיקול דעתו, וכן ניתן לזמן לחקירה את החייב וגם עדים, ולחייב אותם להתייצב למתן עדות ולהגיש מסמכים התומכים בבקשה, כמו מכתב פיטורין, תלושי משכורת וכדומה. החקירה יכולה להיערך גם ללא הזמנת הזוכה, אולם אם היא התקיימה ללא הזמנתו, רשאי הזוכה לבקש לקיים חקירה נוספת בנוכחותו.


במסגרת חקירת היכולת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על המבקש כחייב מוגבל באמצעים, המוגדר כמי שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו, בתקופה הקבועה בחוק, גם אם יעשה מאמץ גדול. על חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים ניתן להטיל הגבלות שונות.


אם הרשם דחה את הבקשה להפעלת סמכותו לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בפני בית משפט לענייני משפחה. אם בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בפני בית המשפט המחוזי.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.