www.what2do.co.il

פתיחת תיק לקטין בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פתיחת תיק לקטין בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

חייב הוא כל מי שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל. הזוכה רשאי להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק דין, אולם עליו למסור פרטים מזהים של החייב, ולציין אם הוא קטין או פסול דין, וכן לפרט בה את ההליכים שהוא רוצה שיינקטו נגדו. 


תקנה 129 לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי אם החייב נחשב פסול דין, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הזוכה נדרש לציין עובדה זו בבקשה לביצוע פסק הדין. המצאת האזהרה לפסול דין תהיה בהמצאתה לאחד מהוריו או לאפוטרופוס שלו, אלא אם הרשם נתן הוראה אחרת.


במקרה שהובהר לרשם שהחייב הוא פסול דין ולא היה נראה מפסק הדין שעובדה זו הייתה ידועה לבית המשפט שנתן את פסק הדין, הרשם רשאי לבקש מתוקף סמכותו לפי סעיף 12 לחוק, הבהרה מבית המשפט, והוא יכול להשהות את הליכי ההוצאה לפועל בעניין זה, עד שיקבל את ההבהרה האמורה.


אם הרשם סבר כי בהליך שנפתח שלא על פי פסק דין, החייב הוא פסול דין, וכי אחד מהוריו או אפוטרופוס שלו אינם צד להליכים, הוא רשאי להורות על השהיית הליכי ההוצאה לפועל ולהורות על המצאת האזהרה. אם הוגש הליך שלא על פי פסק דין נגד חייב שהוא קטין, והזוכה לא ציין את דבר היותו של החייב קטין, הלשכה תיידע את הזוכה בדבר היות החייב קטין, כדי שיבחן אם הוא מעוניין בניהול ההליך.


סגירת תביעה על סכום קצוב נגד קטין


במאי 2013, נפתח תיק בהוצאה לפועל לביצוע תביעה על סכום קצוב נגד קטין ואמו, כערבה על החוב, זאת בשל אי תשלום לכאורה עבור ביקור החייב בחדר מיון וקבלת טיפול רפואי אצל הזוכה, בנובמבר 2010, כאשר החייב היה כבן 5 שנים במועד קבלת הטיפול.


הזוכה צירף לכתב התביעה תדפיס פירוט חוב חתום שממנו עלה כי קרן החוב עמדה על סך 683 שקלים בגין הביקור במיון כאשר התיק נפתח על סך 1,126 שקלים, התראה שנשלחה לחייבים ואישור דואר רשום בדבר המצאתה לאמו של הקטין. 


בפברואר 2014, הוגשה בקשה מנהלית ראשונה ובנובמבר 2017, ביקש הזוכה עיקול רכב ברישום כנגד החייבת. בתחילת 2018, וכתנאי להמשך נקיטת הליכים בתיק, התבקש הזוכה להמציא לתיק עותק משטר חוב שעמד בבסיס התביעה, שלא צורף לכתב התביעה במעמד פתיחת התיק. הזוכה נימק את עילת תביעתו בכך כי החייב הקטין, קיבל טיפול רפואי ומשכך, עובדה זו הופכת אותו לחייב ראשי בתיק זה.


לאחר עיון במסמכי פתיחת התיק סבר רשם ההוצאה לפועל כי הזוכה לא ציין את העובדה כי החייב היה קטין במעמד פתיחת התיק נגדו. בבקשת הביצוע רשם הזוכה את קוד הכשירות של החייב: "0", כלומר רגיל, ולא קטין. כמו כן, הרשם סבר כי בכותרת כתב התביעה על סכום קצוב ובגוף התביעה, נמנע הזוכה מלציין את העובדה כי החייב הוא קטין. במכתב ההתראה שנשלח לאמו בשמו של החייב ואף בתדפיס פירוט החוב על שמו של החייב שצורף למסמכי פתיחת ההליך, לא צוינה לצד שמו של החייב העובדה כי מדובר בקטין.


בסוף ינואר 2018, הורה הרשם על השהיית ההליכים כנגד החייב, לפי תקנה 130 לתקנות ההוצאה לפועל, הקובעת כי כאשר הובהר כי בהליכים שנפתחו שלא על פי פסקי דין, החייב הוא פסול דין הוא ישהה את הליכי ההוצאה לפועל וימנה לו אפוטרופוס לדין. זאת כדי לברר את עמדת אמו של החייב כאפוטרופסית בנוגע להמשך ההליכים בתיק זה כנגד החייב.


לאחר בחינת המקרה, סבר הרשם כי הזוכה לא צירף אישור מבית משפט לערבות שנתנה החייבת בשם בנה הקטין ומשכך, אין לראות בהתחייבותה, כהתחייבות של בנה הקטין. כמו כן, הרשם לא מצא כל חוזה או מסמך בכתב החתום על ידי החייב בתיק, לכן קבע כי אין התחייבות מצד אמו.


מקרה זה נועד למנוע מצב דברים שבו ימצאו קטינים את עצמם חייבים, ואף בסכומים גבוהים מאוד, בגין מעשה או מחדל של הוריהם, על לא עוול בכפם, כך שבסלילת דרכם לחיים, ולעיתים אף בהיותם קטינים, כפי שבתיק זה, יישאו על שכמם חובות שאין להם כל זיקה או קשר להיווצרותם. בנסיבות אלה נקבע כי לא התקיימו בתביעה התנאים המנויים בסעיף 81א1(א) לחוק ההוצאה לפועל בכל הנוגע לחייב בתיק לכן הורה הרשם על סגירת התיק כנגד החייב.


02-25959-13-0
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.