www.what2do.co.il

השתק שיפוטי בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

השתק שיפוטי בהוצאה לפועל, מהי המשמעות?

השתק הוא כלל משפטי שקובע כי אדם מנוע מלטעון טענה בבית המשפט או בפני רשויות אחרות, לרבות בהוצאה לפועל, זאת לאחר שהטענה הוכרעה בידי בית המשפט או לאחר שבהליכים קודמים הועלתה טענה הפוכה.


ישנם סוגים שונים של השתק: האחד, הוא מעשה בית דין, שבו צד להליך המשפטי מנוע מלטעון טענה שכבר הוכרעה על ידי בית המשפט. והשני הוא השתק שיפוטי, שלפיו אדם מושתק מלטעון טענה עובדתית כלשהי בהליך אזרחי, פלילי או מינהלי, לאחר שבהליכים קודמים הוא טען טענה הפוכה.


השתק שיפוטי מונע העלאת טענות סותרות בשני הליכים משפטיים שונים, בידי בעל דין, ומאדם שהעלה טענה אחת בהליך אחד מלהעלות טענה סותרת בהליך אחר. מתכונת מעשה בית דין מתחלקת לשני ענפים, האחד, השתק עילה המונע קיום התדיינות נוספת בין הצדדים בעילה זהה שכבר נדונה בהליך קודם. והשני, השתק פלוגתא המונע התדיינות נוספת באותה מחלוקת שנדונה והוכרעה בפסק דין קודם, גם כאשר ההתדיינות השנייה מבוססת על עילת תביעה שונה.


השתק שיפוטי נועד למנוע ניצול לרעה של הליכי משפט ומיצוי חובת המתדיינים לנהל את ענייניהם בתום לב, דבר שאינו מתיישב עם הצגת דבר והיפוכו בשני הליכים עוקבים. וכן למנוע חשש למתן החלטות סותרות בהליכים הנפרדים.


השתק שיפוטי לחייבת בהוצאה לפועל


תיק הוצאה לפועל נפתח לביצוע משכון, שנרשם לטובת הזוכים על זכויות החייבים במקרקעין. המשכון נרשם ברשות מקרקעי ישראל ולבקשת הביצוע צורף תצהיר, שממנו עלה כי הצדדים חתמו על הסכם הלוואה, כאשר יתרת ההלוואה בסך השווה לארבעה מיליון שקלים. בשטר המשכון צוין, כי השטר נחתם על ידי החייבים לזכות הזוכים ומעיד שהחייבים מתחייבים לשלם למלווים את כל הסכומים המגיעים ושיגיעו למלווים ללא הגבלה בסכום בצירוף ריבית.


החייבת עתרה בפני רשם ההוצאה לפועל בבקשה בטענת פרעתי, וטענה כי יש לקבוע שהחוב הנטען כלפיה וכלפי בעלה, שהוא החייב הנוסף, נפרע מאחר שיש לאשר קיזוז חוב הזוכים כלפי החייבים. לטענתה, הזוכים מכרו נכסים השייכים לחייבים ובמסגרת ההתחשבנות שנעשתה לקראת החתימה על הסכם ההלוואה, הכספים המתייחסים למכר נכסים אלו, לא הובאו בחשבון. הסכום הנטען לקיזוז הוא 910,000 דולר, עבור מכירת הנכסים ומאחר שהתמורה לא הועברה לידי החייבים.


מנגד, טענו הזוכים כי יש לדחות את טענות החייבת, מאחר שאלו נבחנו והוכרעו על ידי בית המשפט המחוזי שדן בתביעה, שהוגשה על ידי החייבת לביטול שטר המשכון ודחה אותה. פסק הדין הפך חלוט, לאחר שהוגש ערעור לבית המשפט העליון, כאשר בהמלצת בית המשפט ובהסכמת החייבת, הערעור נמחק. עוד נטען, כי אין בסמכות רשם ההוצאה לפועל לדון בטענות, שעילתן במועדים הקודמים למועד רישום המשכון, כאשר במעמד החתימה הודו החייבים בחוב.


לאחר שמיעת הטיעונים, סבר רשם ההוצאה לפועל כי בית המשפט פסק בסופו של יום, כי החייבת לא הצליחה להוכיח את האמור והתביעה נדחתה. בנוסף נתבקשו עוד סעדים לרבות סעד הצהרתי על בטלות הסכם ההלוואה ושטר המשכון, סעד הצהרתי כי החייבת אינה חבה לזוכים, סעד בדמות צו המורה למסור דין וחשבון, באשר לכספים שנתקבלו מאת החייבים לידי הזוכים וצווים נוספים.


החייבת הציגה טענות עובדתיות סותרות


הרשם דחה את טענות החייבת, המתייחסות לפירעון החוב, אשר נידונו ונבחנו, כאשר רובד נוסף לבחינת בקשתה הוא דוקטרינת ההשתק השיפוטי. החייבת, טענה בפני בית המשפט המחוזי טענות המתייחסות לבטלותו של ההסכם והשטר, לנוכח היותו חוזה למראית עין ולחילופין, הציגה טענות עובדתיות סותרות, כי החוב הנטען נפרע.


במקרה זה טענה החייבת כי פרעה את החוב, כך שההסכם שריר ותקף, אך החישובים הנטענים שנעשו במסגרתו, היו משובשים. מאחר שבית המשפט דחה את טענתה, היא לא הפיקה טובת הנאה בהליך המשפטי. עם זאת, הרשם סבר כי קיומו של ההסכם למשך שנים והשימוש בו הוא בעצמו טובת ההנאה של החייבת, בין אם הוא הוצג לרשויות ובין אם שימש כחסם מפני אחרים.


הרשם ציין כי ניתן ליישם, גם אם בהרחבה מסוימת ומתוך אנלוגיה, את דוקטרינת השתק השיפוטי בעניינו ומכוח זה, קבע כי החייבת מושתקת מהעלאת טענות שסותרות או אינן מתיישבות עם מה שטענה בעבר, בהליך שיפוטי אחר.

 

בנסיבות אלה בקשת החייבת נדחתה, ונקבע כי החוב מכוח הסכם ההלוואה ושטר המשכון, הוא 4 מיליון שקלים, נכון ליום החתימה על ההסכם, ולכן החייבת מושתקת מלהעלות כל טענה לגבי גובה החוב. בנוסף חויבה לשאת בהוצאות בסך של 5,000 שקלים.


תיק 18-03642-14-7
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.