www.what2do.co.il

חיוב צד ג` בחוב פסוק בתיק הוצאה לפועל, מהם התנאים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חיוב צד ג` בחוב פסוק בתיק הוצאה לפועל, מהם התנאים?

צד שלישי בהליכי ההוצאה לפועל הוא כל אדם או גוף שאינו החייב בתיק ואינו הזוכה בתיק. צד ג' יכול להיות מעסיק או בנק המחזיקים בכספים של החייב, ובמסגרת הליכי ההוצאה לפועל ניתן לבצע עיקול על הנכסים או על החובות המגיעים לחייב מאת הצד השלישי.


סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי לחייב צד שלישי, בתשלום החוב הפסוק, אשר הוטל עליו צו עיקול, בתנאי שהחיוב לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב. דין החלטת רשם ההוצאה לפועל במקרה זה כדין פסק דין ואין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על פי הדין.


בקשת זוכה לחיוב צד ג' בתיק


רשם ההוצאה לפועל נדרש להכריע בבקשת זוכה לחיוב צד ג' בתיק הוצאה לפועל. הזוכה עתר במסגרת בקשתו לחייב את צד ג', שהוא מנהל חברה העוסקת בהשכרת מוניות ומעסיק נהגים, בסכום החוב הפסוק שהחזיק לטענתו בשם החייבת, אשר היא ובעלה שוכרים מונית הנמצאת בבעלותו, ואשר לא הועברו על ידי צד ג' לתיק בניגוד לצו עיקול.


לטענת הזוכה, יתרת החוב בתיק עומדת על סך 7,500 שקלים. במרץ 2016, ניתן צו עיקול על מלוא זכויות החייבת והנמצאים בידי צד ג'. באפריל 2017, השיב צד ג' לצו העיקול וטען במעמד קבלת צו העיקול ולאורך כל תקופת המעקב, לא הייתה ולא תהיה יתרת זכות כלשהי בידיו והשייכת לחייבת. הזוכה מנגד, שכר חוקר שלפי ממצאיו טען כי החייבת עובדת אצל צד ג', שוכרת מונית ומקבלת כספים ממנו, כך עמד הזוכה על זימון צד ג' ועתר לחיובו בחוב הפסוק.


לטענת צד ג', רק בדיון שהתקיים במעמד הזוכה והבעלים של צד ג' בדצמבר 2017, זאת בבקשת הזוכה לחיובו, טען צד ג' כי החייבת לא קיבלה שכר עבודה כשכירה בשנים 2016 ו- 2017, וכי מאחר שלטענתו העיקול היה על שכר עבודה, הרי לא היה מה לעקל ולא היה מה להעביר לתיק. בתשובותיו לחקירתו הנגדית, וכשענה לשאלות שהפנה אליו הרשם, ענה צד ג' ופירט לראשונה את מערכת היחסים הקיימת בינו לבין החייבת ובעלה, וטען כי הנפיק חשבונית כ- 9,000 שקלים לחודש כולל מע"מ ע"ש החייבת עצמה וזאת בגין עבודות שבעלה ביצע על המונית שהיא בבעלותו.


בין החייבת לצד ג' קיים הסכם שכירות מונית


כאשר שנשאל מדוע הנפיק את החשבונית על שם החייבת ולא בעלה, ומדוע ההתחשבנות הכלכלית היא מול החייבת ולא בעלה שעובד בפועל אצלו, השיב כי תיק עוסק המורשה על שם החייבת ולא על שם בעלה. ושנשאל אודות מהות ההתקשרות בינו לבין החייבת ובעלה, השיב ופירט כי אכן קיים הסכם התקשרות בין החייבת לצד ג', שהוא הסכם שכירות מונית והוסיף כי ההסכם נחתם בתחילת שנת 2016 או בסמוך לכך.


הרשם הורה לצד ג' ולחייבת להמציא עותק מחשבוניות שמסרו אחד למשנהו במהלך שנת 2017 ועוד טפסי 126 מצד ג' והסכם ההתקשרות עם החייבת. מעיון בחשבוניות שהמציאה החייבת לתיק במרץ 2018, עלה כי צד ג' שילם לחייבת סך של 10,440 שקלים והחייבת הנפיקה לצד ג' חשבונית עבור התשלום. עוד עלה כי החייבת קיבלה תשלום מצד ג' הנע בין 25 עד 30 אלף ש"ח אחת לחודשיים.


בנסיבות אלה, סבר הרשם כי בידי צד ג' היו כספים שהיה עליו להעביר לתיק בהתאם לצו העיקול, כאשר מנגד, טען צד ג' כי הכספים שייכים לבעלה של החייבת, טענה הנוגדת את העובדה, שעלתה לראשונה במהלך הדיון, כי החשבוניות היו על שם החייבת ולא על שם בעלה.


הרשם קבע כי התנהלות צד ג', שלפיה לא גילה מאומה בתשובתו לצו העיקול, ואף לא עתר לקבלת הוראות מהווה התנהלות חסרת תום לב מצדו. בחינת התנהלות הצד ג' והעמדתה במבחן האובייקטיביות של האדם הסביר מעלה כי תשובותיו ביחס לצו העיקול היו מתחמקות. הוא נמנע מלגלות פרטים בהתחלה, גילה פרטים באיחור ובחלקיות וזאת ללא כל הצדק סביר.


התנהלות זו מעלה כי אין מדובר בצד ג' תם לב שעיסוקו רחוק מסוגיית חוקיות, אלא מדובר במנהל חברה העוסקת בהשכרת מוניות, מעסיק נהגים, ומכוח עיסוקו הוא מודע היטב שעליו לפעול בהתאם לצו העיקול.


הרשם דחה טענת צד ג' שלפיה סבר הוא כי מדובר בעיקול משכורת בלבד, וכי מאחר שהחייבת אינה שכירה אצלו, לא הייתה מוטלת עליו החובה להעביר כספים כלשהם לתיק, וציין כי ההוראות נשוא הצו ברורות ואף נותנות הבחנה בין סוגי הכספים המעוקלים והוראות ברורות הכיצד עליו לפעול לגביהם, לפיכך נדחתה טענתו כי מדובר בעיקול משכורת לעובד שכיר בלבד. 


לאור יתרת החוב בתיק, נעתר הרשם לבקשת הזוכה והורה על חיוב צד ג' בסכום של 7,500 שקלים. בנוסף, הורה על חיוב צד ג' בהוצאות ושכר טרחת עורך דינו של הזוכה בסכום של 1,000 שקלים.


516907-01-17
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.