www.what2do.co.il

עירייה התרשלה בהליך גביית ארנונה, כיצד ניתן לקבל פיצוי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עירייה התרשלה בהליך גביית ארנונה, כיצד ניתן לקבל פיצוי?

שר האוצר העניק החל משנת 2000 לרשויות המקומיות סמכויות גבייה רחבות לצורך גבייה של מיסים ובכללם תשלומי ארנונה עירונית ותשלומי חובה נוספים. הכרזת השר נועדה לתת לרשויות המקומיות אמצעים יעילים ואפקטיביים לגביית כספים מהתושבים. כך למעשה ניתנה לרשויות המקומיות ולעיריות אפשרות לבצע גביה מנהלית בעצמן ללא כל צורך בפניה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל.


הסמכות לבצע את ההליכים נתונה לרשויות מכוחן של פקודת העיריות ופקודת המיסים גבייה. הליך הגבייה המנהלית נחשב לבעייתי כיוון שהוא מעניק כוח רב בידיה של הרשות המקומית. ההליך אושר על ידי בית המשפט ונקבע כי הוא עומד בדרישות החוק וחוקי היסוד. עם זאת, במהלך השנים הרשויות המקומיות הוזהרו פעמים רבות על ידי בית המשפט ועל ידי היועץ המשפטי לממשלה, ביחס לשימוש בלתי זהיר בסמכות הגבייה.

תושב הרשות המקומית שסבור כי ננקטו נגדו הליכי גבייה מנהליים בניגוד לחוק רשאי לפנות בכתב לרשות המקומית בבקשה לעכב את ההליכים המנהליים או ליזום פניה לבית המשפט בבקשה לבטל את ההליכים או לכל הפחות לעכבם.

הרשות המקומית מוסמכת לנקוט בהליך גבייה מנהלית רק לגבי חוב חלוט, כלומר חוב סופי שאין אפשרות לערער עליו או להעמידו לביקורת של בית המשפט. על כן חובות שקיימת לגביהם מחלוקת או חובות שניתן לערער עליהם הם חובות שלא ניתן לנקוט ביחס אליהם גבייה מנהלית.


חשבונות הבנק עוקלו עקב טעות של העירייה


בית משפט השלום בחיפה קיבל תביעה לפיצויים שהגישו אב, אם ובנם נגד עיריית נהריה. התביעה הוגשה כיוון שהעירייה נקטה בהליכי גביית ארנונה שגויים נגדם ובמסגרתם אף הטילה עיקולים על שלושת חשבונות הבנק שלהם. בית המשפט קבע כי התנהלות העירייה הייתה פסולה מאחר שהיא נקטה בהליכי גבייה מבלי שווידאה כראוי את זהות החייבים ומבלי שאף אחד מעובדיה נדרש לטעות ולמניעת ההשתלשלות המצערת.


לפי העובדות המופיעות בפסק הדין, בשנת 2010 הוטל עיקול על שלושת חשבונות הבנק של בני המשפחה, בזמן שהחייב הנכון החזיק בעודו בחיים בחנות שנמצאה במבנה שבו מתגוררים בני המשפחה. בין הצדדים לא הייתה מחלוקת כי אין קשר בין בני המשפחה לבין החייב שנפטר למעט הדמיון בשמותיהם והכתובת הזהה שרשומה בעירייה.


בני המשפחה טענו לנזק כלכלי ולפגיעה בשמם הטוב


לטענת בני המשפחה, העיקולים גרמו להם לנזק רב, הביאו לחסימת חשבונם וגרמו לכך שהתחייבויות שנתנו לצדדים שלישיים לא יכובדו. לגרסתם, עקב סגירת החשבונות המעוקלים נשללו מהם הנחות והטבות והם נאלצו לוותר על זכויות שצברו במהלך השנים בשל שימושם בחשבונות הבנק.


בני המשפחה הוסיפו וטענו כי ההחלטה לעקל את חשבונות הבנק שלהם גרמה לפגיעה בתדמיתם ובשמם הטוב בשל העובדה כי אב המשפחה הוא רופא מוכר ומוערך בעיר. לדבריהם, גם לאחר שהעירייה גילתה את הטעות בפתיחת הליכי הגביה נגדם, הם המשיכו לקבל התראות ודרישות לשלם את החוב שכלל לא היה שייך להם, וזאת על אף שפנו לעירייה במכתבים ובטלפון כדי להעמידה על הטעות.


העירייה טענה שהפסיקה את הליכי הגביה עם היוודע הטעות


מנגד, העירייה לא חלקה על העובדה שחוב הארנונה אינו שייך לבני המשפחה וציינה כי מקור החוב בנכס הרשום על שמו של אדם אחר באותה הכתובת וכי לאדם זה נותרה יתרת חוב בסך של 141 אלף שקלים. העירייה אישרה כי הטילה עיקול על חשבונם של בני המשפחה בשנת 2010 אך לדבריה היא פעלה מיידית להסרתו כאשר נודע לה על הטעות.


לפי גרסת העירייה, היא אינה מנהלת הליכי גביה נוספים נגד בני המשפחה ומכתבי דרישת התשלום על שמו של החייב האמיתי, שמגיעים לכתובת המשפחה אינם בגדר הליכי גבייה.


על העירייה להשתמש בסמכויותיה בזהירות רבה


השופט ציין כי התנהלות העירייה הייתה פגומה בכך שהיא נקטה בהליכי גבייה נגד בני משפחה שאינם החייבים הנכונים. כמו כן צוין כי לעירייה יש סמכויות גבייה מנהלית שפוטרות אותה מהצורך לפנות לרשויות האכיפה כדי לגבות חובות, אך עליה להשתמש בהן בזהירות רבה.


באשר להתנהלות העירייה השופט הבהיר כי היא הייתה מחויבת לבדוק האם ישנה התאמה בין הבעלות בנכס שלגביו נרשם החוב לבין זהות בני המשפחה שנגדם נקטה בהליכים ולא להסתפק בדמיון בשמותיהם. הוחלט כי מדובר בהתרשלות בלתי מוצדקת מצד העירייה, שלא נקטה בפעולות סבירות כדי למנוע את ההליך השגוי.


השופט קבע כי העירייה עשתה שימוש לרעה בסמכויות הגבייה שניתנו לה, הפרה את חובת הזהירות כלפי המשפחה ולפיכך היא תחויב לפצותם על הנזקים שנגרמו להם. כמו כן נפסק כי בני המשפחה זכאים לפיצוי מאחר שהתנהלות העירייה גרמה להם לאי נעימות, הפריעה להם בהתנהלותם היום יומית ופגעה בשמם הטוב. עם זאת הובהר כי לא הוכחו נזקים ספציפיים שנגרמו להם עקב התנהגות העירייה.


נקבע כי העירייה אמנם פעלה ברשלנות נגד בני המשפחה אך לא הייתה לה כוונה לפגוע בהם ולכן נקבע פיצוי למשפחה בסך של 15 אלף שקלים בתוספת 5,000 שקלים לכיסוי הוצאות ההליך המשפטי.


ת"א 29052-01-15

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.