www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הוצאה לפועל - חייב

צו מאסר - טיפול וסיוע
הכלל הבסיסי הוא כי במקרים ובהם ברור כי לחייב אין אמצעים לשלם את החוב, לא יאסרו אותו על אי תשלום החוב...

מאסר בהוצאה לפועל
מהו צו מאסר בהוצאה לפועל? אימתי יוטל מאסר חייבים? מהם השיקולים העומדים מאחורי החלטתו של רשם ההוצאה לפועל במקרים מסוג זה?

בקשה לצו תשלומים
כיצד מגישים בקשה למתן צו תשלומים? מהו צו תשלומים בהוצאה לפועל ומהן ההשלכות שלו?

טענת פרעתי
טענת פרעתי הנה טענה אשר במסגרתה טוען החייב כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו.

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל
מהו צו עיכוב יציאה מהארץ? האם ניתן לבטלו? מהם ההליכים בהם יש לנקוט בעת הוצאת צו עיכוב יציאה מישראל?

איחוד תיקים והליכים נוספים לטובת החייב

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב?

בירור עיכוב יציאה מן הארץ
היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות?

<<   הקודם  1  2  3  4