www.what2do.co.il

בקשת הארכת מועד הגשת ערעור - עיכוב בתום לב

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשת הארכת מועד הגשת ערעור - עיכוב בתום לב

החייבת לא ידעה את סדרי הדין, האם תוכל ברשות ערעור?


 

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של חייבת להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטתו של הרשם ההוצאה לפועל כנגד החלטה של האחרון לביצוע שטר חוב. השאלה אשר עמדה בבסיסו של הדיון בבית המשפט הייתה - מהו טעם מיוחד אשר בגינו יקבל חייב רשות להאריך מועד להגשת ערעור כנגד החלטה של הרשם להוצאה לפועל?

  

הואיל והמועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטות רשם ההוצאה לפועל קבוע בחיקוק, חובה על מבקש הארכת המועד להגשתו להתבסס על "טעם מיוחד". טעמים מיוחדים ייבחנו לפי נסיבותיו של כל מקרה לגופו, ובין היתר יישקלו השיקולים הבאים, שאינם בגדר רשימה סגורה:

 

  • האם הבקשה להארכת מועד הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין להגשת ההליך?
  • מהו מהות הטעם שהציג המבקש להגשתו של ההליך באיחור?
  • מהי מידת ההסתמכות של בעלי הדין שכנגד על האיחור? 
  • מהם סיכוייו הלכאוריים של ההליך לגביו מוגשת הבקשה להארכת מועד? (ככל שסיכויי ההליך לגופו חלשים או אף אפסיים, כך נחלשת ההצדקה מבחינת האינטרס של בעלי הדין שכנגד ושל הציבור בכללותו למתן ארכה להגשתו).


במילים אחרות, מקום בו הנסיבות שהובילו לאיחור בהגשת הערעור לא היו בשליטתו של המערער, נטו בתי המשפט להיעתר לבקשה להארכת מועד, ואולם טעמים הנעוצים בבעל הדין עצמו לא הוכרו כטעמים המצדיקים הארכת מועד. כמו כן, הגשת בקשות להבהרת החלטה או לעיון חוזר בהחלטה, אינה מקנה כשלעצמה הארכת מועד אוטומאטית על ההחלטה המקורית.

 

התובעת מגישה ערעורים על החלטות לא נכונת ובשיהוי רב


דוגמא לאי-קבלת בקשת ערעור, עקב טעות ואיחור בסדרי הדין ניתן לראות בבקשה שלפנינו. המבקשת בבקשה זו טענה כי סברה היא בתום לב שלאחר החלטת רשם ההוצאה לפועל בפברואר 2009 (תאריך בקשת הבהרה לגבי אזהרה אשר ניתנה בשנת 2003) ניתנה לה הרשות לערער, ולכן הגישה ערעור, במועד וללא כל שיהוי.

 

לטענתה, רק לאחר שניתן פסק הדין בערעור שהגישה, התחוור לבאת כוחה כי היה עליה להגיש בקשת רשות ערעור. על כן, הנסיבות שהובילו לאיחור בהגשת בקשת רשות הערעור לא היו בשליטתה, ונבעו מטעות בפרשנות החלטתו של רשם ההוצאה לפועל. החייבת טענה בנוסף כי סיכויי התקבלות ערעורה גבוהים, שכן החלטת רשם ההוצאה לפועל אינה סבירה, ומחייבת התערבות ערכאת הערעור.

 

טענות הזוכה וקבלתן על ידי השופט


הזוכה בתיק טענה כי יש לדחות את בקשתה של החייבת משום שלא ערערה או הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה הדוחה את התנגדותה. הזוכה ציינה כי במקום זאת בחרה החייבת להגיש לפני רשם ההוצאה לפועל שתי בקשות - בקשה להבהרת החלטה, ובקשה לעיון חוזר, אשר שתיהן נדחו בהחלטות בפברואר ומרץ 2009.

 
הזוכה טענה כי לפי הקבוע בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליה מנוסח בתקנות ההוצל"פ, ומכאן שנדרש טעם מיוחד לשם הארכתו.

 

לטענת הזוכה, על פי פסיקת בתי המשפט, טעם מיוחד צריך להיות תוצאה של מצב או תנאים חיצוניים, שאינם קשורים או נעוצים במבקש ואינם נמצאים בשליטתו. מכאן, שטעותה של המבקשת ובחירת הליך שאינו נכון, שהם הטעם היחידי ביסוד הבקשה דנא, אינם יכולים לשמש טעם מיוחד כנדרש.


בית המשפט קבע כי יש לדחות את בקשתה של המבקשת, ולו משום העדר סמכות של בית המשפט המחוזי לדון בסוגיה דנן. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, בנוסחו כיום, מורה כי צווים והחלטות של רשם ההוצאה לפועל ניתנים לערעור ברשות שניתנה על ידי רשם ההוצאה לפועל או שופט בית משפט השלום.

 

העברת הסמכות לדון בבקשות רשות ערעור ובערעורים על החלטות רשם ההוצאה לפועל מבית המשפט המחוזי לבית משפט השלום, נקבעה במסגרת תיקון נרחב לחוק ההוצאה לפועל כאשר יום תחילתו של תיקון זה נקבע לתאריך ה-16.5.09. היות ובקשתה של המבקשת הוגשה ב-13.10.09, סמכות הדיון בערעורה נתונה לבית המשפט השלום ולא בית המשפט המחוזי.

 

כמו כן, השופט ציין כי לעניות דעתו דין בקשת הערעור להידחות גם ללא הסמכות על התיקון לחוק. השופט כתב בפסק הדין כי ניכר שהתובעת הגישה ערעורים שאינם נכונים לערכאות שאינן מתאימות, ובנוסף - ערעוריה הוגשו כנגד ההחלטות שאינן רלבנטיות. השופט ציין כי הזוכה צודקת בכך שעל החייבת, אשר הייתה מעוניינת לערער על דחיית ההתנגדות לביצוע שטר (כפי שעולה מתוכן הבקשה דנא), היה להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה מיום 29/12/2008 (דחיית ההתנגדות לביצוע), או לחילופין, על ההחלטה הדוחה את הבקשה להבהרה שהגישה, מיום 12/2/2009.


השופט קבע בפסק דינו:


"בנסיבות המתוארות לעיל, עולה כי המבקשת השתהתה, הן בהגשת הערעור, אשר הוגש בטעות, והן בהגשת הבקשה דנא, בחלוף זמן רב מאז ניתן פסק הדין הדוחה את הערעור שהגישה.

 

לא היה מן הנמנע, שבבדיקה פשוטה ובסיסית של הוראות החוק, תגיש באת כוח המבקשת את הבקשה במסגרת ההליך הנכון והמתאים, ובמועד".
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.