בירור עיכוב יציאה מן הארץ


בירור עיכוב יציאה מן הארץ

חייבים רבים נאלצים להתמודד עם הליכי הוצאה לפועל, וזאת בעקבות פתיחת תיק כנגדם בלשכת ההוצאה לפועל. חוק ההוצאה לפועל, אשר נועד לסייע לזוכים המבקשים להביא לגביית חוב מ"חייב סרבן", מאפשר לראשונים להפעיל כנגד החייב סנקציות שונות. בין השאר, ניתן לפעול כנגד החייב על ידי הטלת עיקולים על נכסיו, הוצאת צווי הבאה ומאסר, הגבלת חשבון הבנק שלו וכדומה. לעיתים, הזוכה מבקש להצר את דרכו של החייב מבחינת היציאה מהארץ. דהיינו, להוציא כנגד האחרון צו עיכוב יציאה מהארץ. צו זה לא חייב להיות תולדה של בקשת זוכה. גם רשם ההוצאה לפועל יכול לעכב את יציאתו של חייב מהארץ (לדוגמא, במקרה של איחוד תיקים).


צו עיכוב יציאה מהארץ תקף ל-12 חודשים מהיום בו הוא ניתן (במידה והוא ניתן לפי בקשת זוכה). לעיתים, תקופת הצו הינה קצרה יותר וזאת בהתאם להחלטה ספציפית. כמו כן, ראש ההוצאה לפועל הינו בר סמכות להביא לביטולו או מיתונו של צו עיכוב יציאה מהארץ, בין השאר משום שמדובר בפגיעה ישירה בזכות חוקתית ויסודית (חופש התנועה).

 

דהיינו, ישנם מקרים בהם ראש ההוצאה לפועל מאפשר לחייב לצאת מישראל, בשל "סיבה מוצדקת", ובכפוף להפקדת ערובה והעמדת ערבים רלבנטיים (להנחת דעתו של ראש ההוצל"פ). במידה והצו מבוטל, מזכירות ההוצאה לפועל תמסור למשטרת הגבולות הודעה בעניין זה בתוך 24 שעות לכל היותר ממועד ביטולו של הצו. הודעה זו נשלחת גם לזוכה ולחייב.


טלפון לבירורים


חייבים אשר מעוניינים לדעת האם הוצא כנגדם צו עיכוב יציאה מהארץ יכולים לעשות זאת על ידי פנייה לאגף המודיעין במשטרת הגבולות. לאחר מספר שאלות שנועדו לאמת את זהותו של המתקשר, משטרת הגבולות תעדכן את האחרון אודות מצבו מבחינת הצו. בקשה לקבלת מידע כאמור צריכה להיות בצירוף עם צילום תעודת זהות או דרכון. יש לשלוח את המסמכים הנ"ל לפקס, 02-5898819. לאחר מכן, יש להתקשר למשטרת הגבולות במספר 02-5309392.


צו עיכוב יציאה מהארץ לא בוטל - האם עילה לתבוע את המדינה?


כפי שצוין לעיל, חוק ההוצאה לפועל קובע כי שומה על המדינה להודיע למשטרה אודות ביטולו של צו עיכוב יציאה מהארץ. במקרים כגון דא, מוטלת על המדינה חובה לפעול כאמור מכוח החוק. משמע, הפרתה של החוב הנ"ל עלולה להיות עילה לתביעה נזיקית כנגד המדינה. סוגיה זו נדונה (למשל) בבית המשפט העליון בפסק דין שניתן במסגרת ע"א (ת"א) 175/84 נילי יעקובוביץ' נ' מדינת ישראל.


בעניין יעקובוביץ', נקבע כי אין ספק שעל המדינה חלה חובת זהירות קונקרטית גם כלפי חייבים וזאת בעקבות נזק אשר עלול להיגרם לאחרונים בגין אי ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. נקבע כי לאחר שהצו מבוטל, הגורמים המופקדים על מסירת ההודעה למשטרת הגבולות יכולים להניח כי אי ביטולו עלול לגרום לתוצאות קשות. מיותר לציין כי אדם אשר יעוכב שלא כדין בנמל תעופה, תוך כדי שהוא מסתמך על כך שהמדינה לא נקטה ברשלנות בביטול הצו כנגדו, עלול לחוות מפח נפש של ממש.


אי לכך, נקבע כי מדובר בעילת תביעה המצדיקה הליך נזיקין כנגד המדינה. בית המשפט העליון הדגיש כי הרשויות המופקדות על הביקורת אודות יציאה של נוסעים בנמל התעופה בישראל חייבות לוודא כי הודעת הביטול שנמסרה על ידם נרשמה בכל הרשומות המקובלות כראוי, וכי שמו של המעוכב נמחק לחלוטין מהשמות בדלפק הדרכונים.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
אזהרה לחייב בהוצאה לפועל אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה יש לעשות לאחר קבלת אזהרה?

 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו. ההתנגדות תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע ההתנגדות תפרט את שמו ומענו של המתנגד ושל המבקש ...

 

מהו חשבון מוגבל?

על פי החקיקה, בנק ישראל ואו המפקח על הבנקים אינם רשאים להביא לביטול חשבון מוגבל. כמו כן, לא ניתן לבטל שיק מסוים ממניין השיקים שהביאו להגבלת החשבון...

 

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

אחת מן הפעולות הנפוצות במסגרת הליכי הוצאה לפועל הינה עיקול מיטלטלין. עם זאת, קיימים מקרים בהם המיטלטלין אינם נמצאים בהחזקתו של החייב...

 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

כיצד אדם יכול להגיש בקשה להארכת מועד התנגדות במסגרת הליכי הוצאה לפועל? האם בית המשפט ייעתר לבקשה? איך עושים זאת נכון?

 

זכויות ערב

חוק הערבות מציב מספר הגנות עבור ערבים וזאת על ידי הגדרת שני סוגים של ערבים אשר נהנים מהגנתו. הסוג הראשון הינו ערב יחיד אשר החוק מעניק לו הגנה במסגרת מהדורתו הקודמת. הסוג השני הינו ערב מוגן...

 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגדו? כיצד יודעים האם צו בוטל או לא?

 

חוב משכנתא

מה עושים מול חוב משכנתא? האם קיימת סכנה לבית המגורים? האם מימוש המשכנתא יביא להשלכת המשפחה לרחוב?

 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מביאים לביטולו של צו עיכוב יציאה מהארת? מה הם השיקולים אשר עומדים לנגד עיניו של השופט ו/או רשם ההוצאה לפועל במקרים כגון דא?

 

פסק דין הצהרתי

מהו פסק דין הצהרתי? אימתי מוגשת בקשה למתן פסק דין הצהרתי? האם ניתן להצהיר על מיטלטלין כנגד עיקולים?

 

איחוד תיקים והליכים נוספים לטובת החייב

מטרת פעולת איחוד התיקים היא להקל על מצוקתו של החייב, אלו הליכים נוספים יכולים עזר לחייב?

 

צו מאסר - טיפול וסיוע

הכלל הבסיסי הוא כי במקרים ובהם ברור כי לחייב אין אמצעים לשלם את החוב, לא יאסרו אותו על אי תשלום החוב...

 

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ? כיצד מגישים בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה? האם ניתן לבטלו או למתנו?

 

פקודת מאסר בהוצאה לפועל

האם ראש ההוצאה לפועל מוסמך להוציא כנגד חייב פקודת מאסר מבלי שהאחרון עמד בפניו? מהם התנאים הדרושים בחוק למתן צו מאסר בהוצאה לפועל?

 

בקשה לצו תשלומים

חייב אשר איננו מסוגל לשלם חוב פסוק במלואו או בשיעורים אשר נקבעו לו, רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים ממועד בו הומצאה לו האזהרה אודות פתיחת התיק כנגדו...

 

מאסר בהוצאה לפועל מאסר בהוצאה לפועל

מהו צו מאסר בהוצאה לפועל? אימתי יוטל מאסר חייבים? מהם השיקולים העומדים מאחורי החלטתו של רשם ההוצאה לפועל במקרים מסוג זה? 

 

טענת פרעתי טענת פרעתי

טענת פרעתי הנה טענה אשר במסגרתה טוען החייב כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו. הכוונה היא למקרים בהם כבר שולם החוב, או תנאים מסוימים שלא מולאו, ולכן אין החוב תקף ועוד...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.