איחוד תיקים


איחוד תיקים

חייב אשר איננו מסוגל לשלם חוב פסוק במלואו או בשיעורים אשר נקבעו לו, רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים בתוך 20 ימים ממועד בו הומצאה לו האזהרה אודות פתיחת התיק כנגדו. בקשת חייב לצו תשלומים דורשת למעשה שינוי בתשלום החודשי הפסוק בחוב וזאת על מנת שהחייב יוכל לעמוד בו.


בקשה זו צריכה להיות מוגשת בתוספת נימוק הזוכה לתמיכה במסמכים רלבנטיים. לדוגמא, החייב יכול לטעון למצב כלכלי קשה ולהציג תדפיסי חשבון בנק ו/או הוכחות שונות בדבר חובות מסוימים. כמו כן, חייבים רבים טוענים כי הם אינם יכולים לשאת בתשלום באופן שנקבע בגין מצב בריאותי. בסיטואציות כגון דא, שומה על החייב להציג מסמכים רפואיים המאששים טענותיו.


במסגרת בקשה זו, יש לצרף גם פירוט אודות הכנסות וחובות, לא רק של החייב אלא גם של בן זוגו, ילדיו הקטינים, ילדיו הבגירים אשר חיים עימו, חברות בשליטתו, נכסים בבעלותו וכדומה. בנוסף, חייב המגיש בקשה כאמור צריך לחתום גם על כתב ויתור סודיות. חתימה זו מאפשרת לראש ההוצאה לפועל לערוך בעצמו בירורים שונים אודות מקורות הכנסתו של החייב.


חשוב להדגיש כי לשכת ההוצאה לפועל איננה מקבלת בקשות מסוג זה אשר אינן מוגשות עם המסמכים והנימוקים המדוברים. אי לכך, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום וזאת על מנת שלא "ליפול" מבחינת אופרטיבית ולוגיסטית. לאחר הגשת הבקשה, המוציא לפועל שולח הודעה בדבר הגשתה לזוכה, ובה הוא מפרט את תמצית תוכנה של הבקשה.


איך מתקבלת החלטה?


ראש ההוצאה לפועל רשאי לאשר או לדחות בקשה לצו תשלומים, וזאת לאחר עיון ובדיקה של המסמכים שצורפו לה. כמו כן, ראש ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מהחייב להציג בפניו מסמכים נוספים או לזמנו לחקירת יכולת (במעמד הנושה-הזוכה). במידה וניתן לחייב צו תשלומים, האחרון חייב לעמוד בתשלום החודשי. הפרת צו התשלומים עלולה לגרור סנקציות שונות כנגד החייב לרבות עיקולים ומאסרים. במידה והזוכה מסכים לקבל את בקשתו של החייב, הוא מעביר את ההסכמה לראש ההוצאה לפועל וזה יוכל לאשר אותה או לדחותה. הסכמה כגון דה, לאחר אישורה, דינה כדין צו תשלומים.
 

שינוי צו תשלומים


ישנם חייבים אשר ניתן כנגדם צו תשלומים אך הם רואים שהם אינם מסוגלים לשאת בתשלום. במקרים כגון דא, החייב רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לשנות את צו התשלומים. החוק קובע כי במידה וחל שינוי ביכולתו של החייב לשאת בתשלומים, שומה עליו להודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל "בהקדם האפשרי". רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר את הבקשה וזאת כאשר מדובר בשינוי של מה בכך.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

רשם ההוצאה לפועל רשאי, מכוח סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, להורות על עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב...

 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים בהוצאה לפועל? האם שיקים חוזרים הם עילה לפתיחת תיק בלשכת ההוצאה לפועל? כיצד עושים זאת נכון?

 

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ...

 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר".

 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד -  1984...
 

מהי ריבית פיגורים?

ריבית פיגורים הינה ריבית אשר חייב משלם בעת שהוא מאחר בביצוע פסק דין שהתקבל על ידי שופט, או לאחר פקיעת מועד תשלום חוב...

 

מהו חשבון מוגבל?

על פי החקיקה, בנק ישראל ואו המפקח על הבנקים אינם רשאים להביא לביטול חשבון מוגבל. כמו כן, לא ניתן לבטל שיק מסוים ממניין השיקים שהביאו להגבלת החשבון...

 

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

אחת מן הפעולות הנפוצות במסגרת הליכי הוצאה לפועל הינה עיקול מיטלטלין. עם זאת, קיימים מקרים בהם המיטלטלין אינם נמצאים בהחזקתו של החייב...

 

עיקול לפני מתן אזהרה

האם ניתן לעקל מיטלטלין של חייב לפני מתן אזהרה?

 

מימוש משכנתא ופינוי מדירת מגורים

מרבית הציבור בישראל רוכש דירות ונכסים תוך נטילת הלוואת משכנתא מהבנק...

 

אזהרה בהוצאה לפועל - משמעותה ומשקלה של המצאה מלאה

מטרה העיקרית של המצאת האזהרה בהוצאה לפועל היא להעמיד את החייב על כך שהוא חייב לשלם חוב פסוק או סכום השטרות (בתשלומים או בבת אחת), שאם לא כן הוא עלול לעמוד בפני הליכי אכיפה שונים...

 

מכתב דרישה בהוצאה לפועל

מעוניינים לפתוח בהליכי הוצאה לפועל? האם כדאי לשלוח מכתב דרישה? מהי המשמעות המשפטית של מכתב זה?

 

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה יש לעשות לאחר קבלת אזהרה?

 

איחוד תיקים והקשר להכרזה על חייב מוגבל באמצעים?

פסק דין העוסק בסוגיה בין איחוד תיקים והכרזה על חייב מוגבל באמצעים ...

 

חקירת יכולת חקירת יכולת

מהי חקירת יכולת? מה מטרתה? איך אפשר להתכונן לחקירת יכולת ?

 

חשבונות בנק מוגבלים

איתור חשבונות בנק מוגבלים ... מומלץ לדעת לפני כל עסקה ...

 

לשכות הוצאה לפועל

היכן נמצאת לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריך?

 

מסירת אזהרה

 פי רוב, המסירה של האזהרה מתבצעת על ידי לשכת ההוצאה לפועל אשר עושה שימוש נאמן בדואר ישראל. הזוכה רשאי הוא למסור את האזהרה במצב בו המסירה לא בוצעה כדין, קרי החייב מנסה לחמוק או להסתתר מנושיו. 

 

הורדת טפסים

הורדת טפסים הקשורים במערכת ההוצאה לפועל - הורידו את הטופס כבר עכשיו ...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.