www.what2do.co.il

בת הזוג זרקה את אזהרת ההוצאה לפועל לפח - האם יוארך מועד הגשת ההתנגדות?

דרגו את המאמר

בת הזוג זרקה את אזהרת ההוצאה לפועל לפח - האם יוארך מועד הגשת ההתנגדות?

בת זוגו של החייב השליכה לפח את אזהרת ההוצאה לפועל – מועד הגשת ההתנגדות יוארך

בית משפט השלום בתל אביב קיבל את בקשתו של ערב, שנפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל בגין שטר שלא כובד, להארכת מועד הגשת התנגדות לביצוע השטר.

ביום 9.2.09 נפתח ע"י הזוכה תיק הוצל"פ לשם ביצוע שטר חוב ע"ס 48,000 ₪ שנעשה לפקודתה כנגד שלושה: החברה אשר עשתה את השטר, המבקש, אשר ערב לשטר, וערבה נוספת לשטר. יצוין, כי מועד הפירעון לפי הרשום בשטר החוב הוא 30.1.01 וכי יתרת החוב הרשומה היום בתיק ההוצל"פ הינה 155,400 ₪.

  

אזהרה נשלחת ומתקבלת על ידי בת זוגו של החייב


כעבור כשלושה וחצי חודשים נמסרה האזהרה בתיק ההוצל"פ הנ"ל לידי המבקש ועפ"י מסמכי מסירת האזהרה הסרוקים בתיק ההוצל"פ, המסירה בוצעה ע"י שליח פרטי מטעם ב"כ הזוכה לידי אשתו של הערב ובאישור המסירה אף מופיעה חתימתה.

 
חודשיים וחצי לאחר מכן, הגיש הערב בקשתו שבנדון להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע השטר. בחלוף עשרה ימים החליט בית המשפט כי ההליכים בתיק ההוצל"פ יעוכבו כנגדו, זאת לאחר שיופקד על ידו פיקדון בסך 6,500 ₪. הפיקדון הנ"ל הופקד ע"י הערב, והליכי ההוצל"פ נגדו עוכבו.

הזוכה לא התבקשה להגיש תגובתה בכתב לבקשה ולהתנגדות, וגם לא הגישה תגובה כזו.

 

האם בסמכותו של בית המשפט להאריך מועד שפקע?


סמכותו של בית משפט להאריך מועדים מעוגנת בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, אשר קובעת כי:

 

"הארכת מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה. נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו".

מה ההבדל בין מועד הקבוע בחוק למועד אשר נקבע בבית משפט?

 

תקנה 528 לתקנות יוצרת אפוא אבחנה בין מועד שנקבע ע"י ביהמ"ש לבין מועד שנקבע בחוק, כאשר רק לגבי האחרון נדרש "טעם מיוחד" לצורך הארכת המועד. לגבי שינוי מועד שנקבע ע"י ביהמ"ש קבעה ההלכה הפסוקה בסיס מחמיר פחות, והוא "מתן הסבר מתקבל על הדעת להצדקת האיחור".

 

דהיינו, אם מבקש הדחייה יסביר את האיחור בצורה מתקבלת על הדעת ויראה טעם סביר, שיוכיח, שהאיחור לא נגרם שלא מרשלנותו או מהזנחתו, ידחה בית המשפט את מועד. "טעם מיוחד" אשר מצדיק את הארכת המועד הינו קיומן של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל הדין, ואילו כאשר טעמי האיחור נעוצים בבעל הדין עצמו או בבא כוחו, אין צידוק להאריך את המועד שהוחמץ.

  

החייב טוען כי אשתו זרקה את הטופס ולכן לא קיבל אותו - משמע, סיבה חיצונית

 

מן הטענות והראיות שהוצגו בפני בית המשפט עולה כי האזהרה נמסרה כדין לידי הערב ביום 1.6.09. עם זאת, בבקשתו בכתב טען הערב כי נודע לו לראשונה על פתיחת תיק ההוצל"פ רק בעקבות מכתב התראה מיום 6.8.09 ששלח אליו ב"כ הזוכה.

 

למרות כי האזהרה הגיעה בוודאות לביתו ולזוגתו של המבקש ביום 1.6.09, טען הערב כי חברתו לא שמרה על מסמך האזהרה ולא התייחסה אליו ברצינות, כך שהמסמך עצמו, עפ"י הטענה, לא הובא לידיו במועד. השופט סבר כי בנסיבות אלו ניתן לראות בדברים "טעם מיוחד" דרוש, שכן ניתן לומר שאבדן מסמך האזהרה לא נעשה ע"י המבקש עצמו, אלא ע"י זוגתו, ולכן לא מדובר בנסיבות בשליטתו.

אי לכך, מכיוון שבית המשפט מחויב באיזון בין האינטרסים של הצדדים, דומה, כי אין לומר על התנהלותו של המבקש שהיה בה מן הזילזול בהליך המשפטי וכי ניתן וראוי לכפר על מחדלו הדיוני בפסיקת הוצאות לטובת הזוכה (לרבות שכ"ט עו"ד והפקת פיקדון נוסף של 20 אלף שקלים).

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.