www.what2do.co.il

באילו מקרים ניתן להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

באילו מקרים ניתן להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב?

חייב שהוגשה נגדו תביעה על סכום קצוב במסגרת הליכי הוצאה לפועל, רשאי להגיש התנגדות בתוך 30 ימים מהמועד שבו הומצאה לו האזהרה. את ההתנגדות יכול החייב לבסס על טיעונים הקשורים לחוב עצמו, או על טענה טכנית שלפיה לא התקיימו התנאים להגשת תביעה על סכום קצוב.

 

תביעה על סכום קצוב היא תביעה על סכום כסף שניתן לנקוב בו או לחשב אותו באמצעות חישוב מתמטי פשוט. הזוכה שפתח בתיק הוצאה לפועל רשאי להגיש תביעה על סכום קצוב, מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב, כמו הסכם שכירות או חוזה הלוואה.

 

האם הזוכה שלח התראה בטרם הוגשה התביעה?

 

בשלב ראשון, זוכה המעוניין להגיש תביעה על סכום קצוב נדרש לשלוח לחייב התראה בדואר רשום עם אישור מסירה, ולהתריע על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל. במקרה שהחייב מסרב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא נחשב כמי שהומצאה לו התראה כדין.

 

לאחר שחלפו 30 ימים ממועד שליחת ההתראה, ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס 203, ובצירוף כתב תביעה, ראיה בכתב שעליה נסמכת התביעה, העתק מההתראה שנשלחה והעתק תשובת החייב להתראה.

 

בשלב הבא, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב כי עליו לשלם תוך פרק זמן קצוב את החוב, או לחלופין להגיש בקשה לצו תשלומים, או להתייצב לחקירת יכולת. בנוסף יוזהר החייב כי אם לא יפעל בהתאם, הוא ייחשב כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות, כמו עיכוב יציאתו מן הארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה ועוד.

 

היכן מוגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב?

 

את התנגדות לתביעה על סכום קצוב יש להגיש על גבי טופס 218, בתוך 30 ימים מיום המצאת האזהרה. ניתן להגישה בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה, או בלשכת ההוצאה לפועל הנמצאת בתחום השיפוט של בית המשפט שהיה מוסמך לדון בתביעה.

 

בעת הגשת התביעה, נדרש החייב למסור את מספר התיק, נימוקי ההתנגדות והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, בצירוף תצהיר לאימות העובדות ועותק של כל מסמך שעליו מבוססת ההתנגדות. הנימוקים להגשת ההתנגדות יכולים להיות שגובה החוב אינו ניתן לחישוב מתמטי פשוט ולכן אינו מהווה סכום קצוב, או שבוטל החוזה שעל פיו הוא חייב כסף.

 

לאחר הגשת ההתנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע התביעה, כך שהזוכה לא יוכל לנקוט הליכי גבייה נגד החייב, כמו עיקול, צו עיכוב יציאה ועוד. לאחר מכן הרשם יעביר את התביעה לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפי סדר דין מקוצר, ועל סמך המסמכים יחליט בית המשפט האם להעניק לחייב רשות להתגונן. במקרה שבית המשפט דחה את ההתנגדות ולא העניק לחייב רשות להתגונן, הזוכה ימשיך בהליכי ביצוע התביעה על סכום קצוב בהתאם להחלטה או לפסק הדין. אם בית המשפט קיבל את ההתנגדות, יימשכו ההליכים בבית המשפט ולא בלשכת ההוצאה לפועל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.