www.what2do.co.il

הגבלה על ייסוד תאגיד של חייב בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הגבלה על ייסוד תאגיד של חייב בהוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל סנקציות שונות על חייב המשתמט מתשלום חובותיו או שאינו משלם חוב מזונות. אחת הסנקציות הנפוצות היא הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד. הרשם יכול להטיל הגבלה זו לאחר ששוכנע כי הדבר מוצדק, תוך התחשבות בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו נגדו לשם גביית החוב.

 

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול הרשם להטיל על החייב הגבלות שונות, לרבות הגבלה על קבלה או הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב, הגבלה על קבלה, חידוש או החזקת רישיון נהיגה וצו עיכוב יציאה מהארץ.

 

באילו מקרים ניתן להגביל את החייב מלייסד תאגיד?

 

את ההגבלה על ייסוד תאגיד, ניתן להטיל על חייב אשר לא נתן הסבר סביר לאי תשלום החובות, לאחר שהוכח כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב, בתנאי שסך חובותיו במצטבר בסכום של 500 שקלים ומעלה. או אם מקור החוב הוא דמי מזונות המגיעים לבת זוגו, לילדיו או להוריו, פרט לחוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי.

 

במקרה שהחייב הוכר כבעל יכולת תשלום חובותיו, ניתן להטיל עליו הגבלות שונות, בתנאי שחלפה חצי שנה ממועד המצאת האזהרה, וסכום החובות בסך 2,500 שקלים ומעלה, או אם חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה, וסכום החובות במצטבר עולה על 500 שקלים.

 

במסגרת הטלת הסנקציה לצורך גביית החוב, רשאי הרשם להגביל את החייב בפעילותו בתאגידים, בדרך של הגבלה מלייסד תאגיד ומלהיות בעל עניין בתאגיד. הגבלה זו לא תאפשר לחייב להחזיק ב – 5% או יותר מהון המניות המונפק של החברה, להחזיק ב- 5% או יותר מכוח ההצבעה, למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, למנות את המנכ"ל, לכהן כדירקטור או לכהן כמנכ"ל.

 

כמו כן, במסגרת ההגבלה החייב לא יוכל להחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק של תאגיד, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו, כאשר התאגיד בעצמו הוא בעל עניין בתאגיד אחר.

 

כיצד ניתן לבטל את ההגבלה על ייסוד תאגיד?

 

ההגבלה על ייסוד או כהונה בתאגיד תבוטל לאחר תשלום החוב, או על פי בקשת החייב, בהתאם לשיקול דעת הרשם. הרשם יכול להתנות את ביטול ההגבלה במתן ערובה, או אם השתכנע כי החייב עומד בהוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב.

 

במצב שבו ההחלטה על הגבלת פעילותו של החייב בתאגיד התקבלה מבלי שניתנה לחייב הזדמנות הוגנת להציג את טענותיו בפני הרשם ולהסביר מדוע לא הסדיר את חובותיו, רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו בתוך שבוע ימים מהיום שבו נודע לו על ההגבלה. ברגע שהרשם ביטל את ההגבלה, לשכת ההוצאה לפועל תמציא הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר כמו רשם החברות כולל החייב והזוכה. ההודעה תישלח מיד ולא יאוחר מתום 24 שעות ממועד הביטול.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.