www.what2do.co.il

מסירת מידע על חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מסירת מידע על חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

כאשר קיים חשש כי החייב אינו מוסר מידע אמיתי בדבר נכסיו והכנסותיו, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפנות אל גופים שונים, ולבקש לקבל מידע על מצבו הכלכלי, גם ללא חתימה על כתב ויתור סודיות. את המידע ניתן לקבל מהרשויות, ממוסדות פיננסיים, מרשם החברות, ממשרד הרישוי, מביטוח לאומי ועוד.

 

עם פתיחת תיק בהוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה, באזהרה מצוינת הלשכה שבה נפתח התיק ומספרו, והיא כוללת הוראות לחייב והסברים על הליכי הוצאה לפועל. באזהרה מקבל החייב הודעה כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב במלואו, עליו להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לחקירת יכולת בתוך פרק זמן קצוב, ואם לא יעשה כן, הוא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו והוא צפוי להטלת סנקציות שונות לזירוז הליכי הגבייה.

 

לאחר קבלת האזהרה, החייב עובר חקירה מקיפה בדבר יכולתו הכלכלית, על ידי רשם ההוצאה לפועל. החייב רשאי לדרוש חקירת יכולת מהרשם בכל שלב במהלך התנהלות התיק. מטרת החקירה להוכיח לרשם, לזוכה ולעורך דינו את יכולתו הכלכלית האמיתית לגבי החזר חובותיו, וכדי לקבוע את צו התשלומים.

 

חייב שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו, במסגרת התקופה הקבועה בחוק, ייחשב כחייב מוגבל באמצעים, ויוטלו עליו ההגבלות הבאות: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה חמורה בבנק, הגבלה בשימוש בשיקים ובכרטיסי אשראי, הגבלה על ייסוד תאגיד ועוד.

 

מידע על חשבונות בנק של החייב ובן זוגו

 

סעיף 7ב בחוק הוצאה לפועל, עוסק במסירת מידע על חייב בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק, הכולל פרטים בדבר נכסים, הכנסות וחובות של החייב ושל בן או בת זוגו, של ילדיו הקטינים והבוגרים הגרים עמו, ופרטים בדבר תאגידים שבשליטתו או בשליטתם, לרבות פרטי חשבונות בנק שלו ושל בן זוג, וכל פרט או מסמך אחר.

 

על פי סעיף זה, רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או על פי בקשה, על סמך כתב ויתור על סודיות, לצוות על כל גורם שברשותו מצוי מידע על החייב, למסור לידיו מידע ומסמכים בדבר כתובתו, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, לרבות מידע המצוי בידי גוף ציבורי ותאגיד בנקאי. כמו כן, הרשם יכול לבקש למסור מידע ומסמכים בדבר מצבו הכלכלי של החייב, יציאותיו וכניסותיו לארץ, חובותיו וסך הוצאותיו, המצויים בידי צד שלישי.

 

כתובת ומספר טלפון לצורך שליחת אזהרה

 

במקרה שהרשם סבר כי כתובתו של החייב המופיעה בתיק אינה כתובתו הנכונה, הוא רשאי גם ללא כתב ויתור על סודיות, לצוות על משרד הפנים למסור לידיו את כתובתו, למעט כתובת שלא ניתן למסור מטעמים של הגנת החייב. לאחר שהתקבלה הכתובת הנוכחית, הרשם ימסור לזוכה את המידע בדבר כתובתו של החייב שנמסר לו, כדי שיוכל לשלוח אזהרה ולפתוח בהליכי הוצאה לפועל.

 

הרשם יכול לצוות על גורם המספק שירות מידע לבירור מספרי טלפון, למסור את מספרי הטלפון הנייד או הנייח של החייב, ובלבד שלא יימסרו מספרים שהחייב ביקש מהגורמים האמורים כי הם יישארו חסויים. מספרי הטלפון יכולים לשמש את עובדי מערכת ההוצאה לפועל ליצירת קשר עם החייב כדי ליידעו על הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו.

 

סעיף 7ב1. קובע כי מסירת מידע בתום לב, בהתאם לצו של רשם, לא תיחשב הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או חוזה, ומי שמסר מידע מסוג זה, לא יישא באחריות אזרחית או משמעתית בשל עצם מסירת המידע.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.