www.what2do.co.il

כיצד לבטל צו הבאה בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כיצד לבטל צו הבאה בהוצאה לפועל?

צו הבאה הוא אחד הכלים המשפטיים העומדים לרשות הזוכים בהוצאה לפועל לצורך גביית החובות. מטרת הצו היא להביא את החייב להיחקר בפני רשם ההוצאה לפועל, כדי לברר מהי יכולתו הכלכלית להסדר החוב שבגינו נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

 

צו הבאה מורה למשטרה לעצור את החייב ולהביאו ללשכת הוצאה לפועל. הצו ניתן לפי בקשת הזוכה, אם החייב לא התייצב לבירור שזומן אליו, לחקירת יכולת שזומן אליה, או לבדיקה אצל חוקר של הוצאה לפועל שאליה זומן. במעמד ההבאה מול הרשם החייב נדרש להציע דרכים להסדר החוב, באמצעות מכירת נכסיו או פריסה לתשלומים חודשיים.

 

סעיף 69יב. לחוק הוצאה לפועל קובע כי אם החייב לא הופיע לבירור, לא התייצב לחקירת יכולת או לא התייצב לבדיקה אצל החוקר, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, להורות על הבאת החייב לפניו או לפני רשם הוצאה לפועל אחר, בתנאי שחלפו חודשיים מיום שהומצאה לחייב אזהרה, הזמנה לבירור, הזמנה לחקירת יכולת או הזמנה לבדיקה לפני חוקר, והחייב הוזהר כי אם לא יתייצב, לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה יהיה ניתן לנקוט נגדו הליכי הבאה ומאסר.

 

על פי החוק, לא ניתן להוציא צו הבאה נגד חייב קטין שטרם מלאו לו 18 שנים, נגד חייב פסול דין אם הוא סובל ממחלת נפש או מליקוי שכלי, ונגד בן זוגו של החייב, ילדיו או הוריו - כאשר מדובר בתיק שאינו תיק בגין חוב מזונותזוכה המעוניין להוציא צו הבאה נגד חייב, נדרש להגיש בקשה לרשם, באמצעות טופס 117, שהוא טופס בקשת זוכה לנקיטת הליכי ביצוע 2 ולציין סעד מספר 60. בנוסף הזוכה נדרש לשלם אגרה עבור הוצאת הצו בסך של 173 שקלים.

 

איך להגיש בקשה לביטול צו הבאה?

 

צו הבאה יינתן רק בהתקיים שלושת התנאים הבאים: האחד, כאשר חלפו חודשיים מהמועד שבו הומצאה לחייב הזמנה לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה, שאליה זומן ולא התייצב. השני, לאחר שנשלחה התראה לחייב, המודיעה לו שאם לא ייפרע החוב או לא תינתן החלטה אחרת של הרשם יוצא נגדו צו הבאה, והשלישי, אם עברו 14 ימים מהמועד שבו הומצאה לחייב התראה, והוא עדיין לא שילם את החוב.

 

צו הבאה לא יבוצע אם החייב הוא חייל המשרת בסדיר או במילואים, אם החייב שילם או הקטין את החוב שבגינו ניתן הצו, אם הזוכה ביקש לבטל את הצו, אם החייב נתן ערובה לתשלום החוב, או הוכיח באופן אחר שאין לבצע את הצו.

 

חייב שניתן נגדו צו הבאה רשאי להגיש לרשם בקשה לביטולו, לאחר ששילם או הקטין את שיעור החוב, אם נתן ערובה, או הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו. את הבקשה יש להגיש בכתב על גבי טופס 214, שהוא טופס בקשה לעיכוב, ביטול, חידוש הליכים, יש לסמן סעד מספר 62 של ביטול הליכים, ולציין: ביטול צו הבאה. אל הבקשה יש לצרף תצהיר עם העובדות שמהוות את הבסיס לביטול.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.