www.what2do.co.il

ביטול הליכים בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ביטול הליכים בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

חייב רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים בתיק שנפתח נגדו בהוצאה לפועל לגביית חובות. ההליכים יבוטלו אם נמצאה הצדקה או אם הזוכה בתיק הסכים לכך. ניתן לבטל הגבלות, עיקולים, צו עיכוב יציאה ואת כל הליכי הוצאה לפועל שננקטו נגד החייב.

 

חייב שנפתח נגדו תיק רשאי לפנות אל רשם ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה מנומקת לביטול ההליכים. החייב רשאי להגיש בקשה לביטול הליך מסוים, כמו ביטול הגבלה על חידוש או החזקה של רישיון נהיגה, ביטול עיקול או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, או לבקש לבטל את כל ההליכים. אם ישתכנע הרשם כי קיימת הצדקה לכך, או אם הזוכה יאשר את הבקשה, ניתן לבטל הליכי הוצאה לפועל מקצתם או כולם.

 

חייב המעוניין לבטל את ההליכים, יכול לעשות כן באמצעות הגשת בקשה מנומקת לרשם, אשר יכול בנסיבות ובתנאים מסוימים להיענות לבקשתו. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 214, שהוא טופס לעיכוב, ביטול או חידוש הליכים, ולסמן עליו את ההליך שאותו החייב מבקש לבטל ולציין מהן הנסיבות המצדיקות את הביטול. אם הזוכה החליט לחזור בו מהליכי הוצאה לפועל שפתח כלפי החייב והוא הגיש ביוזמתו בקשה לביטול ההליכים, או אם הוא הסכים להיענות לבקשת החייב, לרשם אין מקום להפעיל שיקול דעת ועליו להיעתר באופן אוטומטי לבקשת הזוכה ולהורות על ביטול ההליכים.

 

ביטול הגבלות על רישיון, דרכון וכרטיסי אשראי

 

חייב שהוכרז כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בחוב מזונות שהוטלו עליו הגבלות שונות, כגון: הגבלה על דרכון, רישיון נהיגה, כרטיסי אשראי, חשבון בנק מוגבל ועוד, יכול לבקש לבטלן. את הבקשה יש להגיש לרשם באמצעות טופס 214, ולסמן סעד מספר 311 - ביטול הגבלת חייב לא מוגבל באמצעים בציון ההגבלה שמעוניינים לבטל ופירוט הנימוקים. אם הבקשה התקבלה, לשכת הוצאה לפועל תמציא הודעה על כך תוך 24 שעות לחייב ולזוכה ולכל הגורמים הרלוונטיים, כגון: משרד הרישוי, משרד הפנים, בנקים וחברות אשראי.

 

הגשת בקשה לביטול צו עיקול

 

חייב שהוטל עיקול על רכושו ונכסיו, יכול לפנות אל הרשם בבקשה לביטול צו עיקול. על החייב לפרט את בקשתו, והוא יכול לטעון לדוגמה, לבטל עיקול שהוטל על רכבו, מאחר שהרכב משמש אותו לפרנסתו, או לבקש לבטל עיקול שהוטל על מכונה המשמשת אותו להכנסה, בטענה שיכולתו הכלכלית לא תיפגע והוא יוכל לקבל שכר ובמקביל לשאת בצו תשלומים. לאחר עיון בטענות ובנימוקים, הרשם רשאי לדחות את הבקשה לביטול הצו או לאשרה בהתאם לשיקול דעתו.


ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 

חייב שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ מחשש כי יברח לחו"ל מבלי להסדיר את החוב, רשאי להגיש בקשה מנומקת ומפורטת לביטול הצו. את הבקשה על החייב להגיש באמצעות טופס 214, ולסמן סעד מספר 62 בצירוף הסיבות לביטול, ומסמכים המעידים על הצורך לצאת לחו"ל, לצורך הליכים רפואיים או לשם פרנסתו. במקרה שהרשם ישתכנע כי מדובר במטרה מוצדקת, בשל מצבו הבריאותי של החייב, המשפחתי או הכלכלי, הוא רשאי לבטל את הצו או להתנות את הביטול בהפקדת ערובה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.