www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - עיקולים

עיקול מקרקעין
האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים?

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו
מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא?

ביטול עיקול
איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג?

עיקול בחשבון משותף
האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל?

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל
האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה?

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל
מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק?

עיקול מיטלטלין
כיצד מתמודדים עם עיקול מיטלטלין? האם החייב יכול להפקיד ערובה במקום העיקול? האם ניתן לעקל הכל?

<<   הקודם  1  2