www.what2do.co.il

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

מהו כינוס נכסים בהוצאה לפועל? האם ניתן למנוע אותו? איך מבקשים עיכוב הליכים?

לעיתים, הליכי הוצאה לפועל כוללים גם מינוי של כונס נכסים לנכסיו של החייב. מינוי כונס נכסים הינו למעשה הליך אשר במסגרתו בעל תפקיד ממונה לתפוס נכס מסוים של החייב, וזאת במטרה למכור אותו לשם סיוע בפירעון החוב. פעמים רבות, יהיה זה עורך דינו של הזוכה אשר ימונה על ידי ראש ההוצאה לפועל לכונס נכסים. כונס נכסים, עם מינויו, מקבל מראש ההוצאה לפועל כתב מינוי בכתב. כעת, תפקידו לתפוס את הנכס ולהביא למכירתו למרבה במחיר.


חשוב לדעת כי פעולותיו של כונס הנכסים אינן מוגבלות. הוא כפוף להוראות ראש ההוצאה לפועל ולחובות כגון חובת הנאמנות, חובת הזהירות וכדומה. כמו כן, יודגש כי מעת מינויו, כונס הנכסים הינו למעשה ידו ארוכה של בית המשפט. דהיינו, הוא פועל מכוח בית המשפט וכך גם מהלכיו נחשבים למהלכים משפטיים.

 

כונס הנכסים הינו בעלת סמכות כנגד החייב. סעיף 56(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי החייב איננו רשאי לעשות כל מעשה אשר יש בו כדי הפרעה לכונס הנכסים ו/או להליך כינוס הנכסים. עליו למלא אחר הוראותיו של הכונס ולמסור לידיו מסמכים וידיעתו בנוגע לנכס האמור. לעיתים, צד שלישי טוען לזכויות בנכס מסוים אשר כונס הנכסים מבקש לתפוס. במקרים כגון דא, כונס הנכסים פונה לראש ההוצאה לפועל אשר בוחן את המקרה ונותן הוראות בהתאם.


מימוש נכסים בהליכי הוצאה לפועל


כונס נכסים יכול לבקש מראש ההוצאה לפועל (בבקשה מנומקת) להתמנות לכונס נכסים עבור נכסים ספציפיים של החייב. לאחר שראש ההוצאה לפועל נענה לבקשה, כונס הנכסים רשאי לתפוס את הנכס ולבצע פעולות שונות לשם אחזקתו, אחסנתו, ביטוחו, פרסומו ומכירתו לבסוף. חשוב להדגיש כי המכירה איננה נעשית כלאחר יד והיא כפופה להוראותיו ואישורו של ראש ההוצאה לפועל.


למשל, כאשר מדובר בתפיסת רכב, כונס הנכסים צריך לאתר את המכונית, לגרור אותה למחסן ההוצאה לפועל ולהציעה למכירה. מימוש מקרקעין הינו מורכב יותר. כאן, כונס הנכסים רשאי לתפוס את החזקה בנכס ולהביא למימושו. עם זאת, הוא אינו יכול לעשות כן במקרים בהם הנכס הינו דירת המגורים של החייב ו/או בני משפחתו הגרים עימו. במקרים כגון דא, ראש ההוצאה לפועל לא יורה על מימוש הנכס זולת אם הוכח בפניו שהחייב ובני משפחתו מקבלים פיתרון חלופי. עם זאת, במידה וכן ניתן האישור למימוש המקרקעין, כונס הנכסים יכול להביא לפינויו של מי שגר בנכס לשם מימושו במסגרת התיק.


פרסום הנכסים


השלב השני בהליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל הוא פרסום נכסיו של החייב בעיתון. על פי רוב, מדובר במודעה המפורסמת תחת הכותרת "הזמנה להציע הצעות". לעיתים, ראש ההוצאה לפועל מכתיב לכונס הנכסים את נוסח המודעה. המודעה מציינת את פרטי הנכס, המקום בו ניתן לראות אותו, התנאים להשתתפות במכרז (אשר נקבעים על ידי ההוצאה לפועל) וכדומה. על פי רוב, הגשת הצעה כפופה להקפדת ערובה בשיעור של 10% משווי ההצעה.


התמחרות


לאחד שמועד הגשת ההצעות חולף, כונס הנכסים מזמין את המציעים לערוך התמחרות ביניהם במשרדו. לעיתים (נדירות בלבד), ההתמחרות מתקיימת בפני ראש ההוצאה לפועל. התמחרות בהוצאה לפועל הינה כמכירה פומבית כאשר המחיר ההתחלתי נקבע על בסיס המחיר הגבוה ביותר שניתן בהצעות המקדימות.


לאחר שנבחר המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר, החייב מקבל הזדמנות נוספת "להשוות" את ההצעה ולפדות את הנכס בסכום שאיננו נופל מסכום ההצעה הגבוהה ביותר. במידה והחייב בוחר לעשות כן, הנכס מוחזר אליו ופירעונו מוסדר בצו התשלומים. אחרת, כונס הנכסים יכול לפנות לראש ההוצאה לפועל, לקבל את אישורו ולמכור את הנכס. התמורה תשמש לפירעון חובו של החייב.
  


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.