www.what2do.co.il

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות שונות על חייב הנחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, במטרה להפעיל עליו לחץ ולגרום לו להסדיר את חובותיו לזוכה בהקדם האפשרי. עם זאת ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה בדבר ההגבלה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.

 

בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

 

חייב נחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו אם הוא לא שילם את החוב המצוין באזהרה שנשלחה אליו, ולא הגיש בקשה לצו תשלומים ללא הסבר סביר, או כאשר החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או לא הציג בפני הרשם את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב ללא נימוק משכנע.

 

מעמד של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו יכול להתרחש גם כאשר החייב לא התייצב לחקירת יכולת למרות שאין ביכולתו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו, או התייצב לחקירת יכולת, אך לא הציג את המסמכים שנדרש להציג, או לא התייצב ללא סיבה מוצדקת לבירור שהוזמן אליו.

 

כמו כן, אם החייב לא מילא אחרי החלטת הרשם שניתנה במהלך בירור, או סירב במעמד הבירור, מבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות, למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם, הוא עלול להיחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

 

משמעות הדבר היא שהרשם יכול להטיל על החייב הגבלות שונות, לזמן אותו לבירור בלשכת ההוצאה לפועל ולדרוש מגופים חיצוניים כמו בנקים, משרדי ממשלה וכדומה מידע אודותיו. במצב שבו לא ניתן להביא לגביית החוב באמצעות הטלת סנקציות והליכי הוצאה לפועל אחרים, הרשם רשאי לצוות על מאסרו של חייב בעל יכולת שאינו משלם את חובותיו.

 

מהן ההגבלות שניתן להטיל על החייב?

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר, באופן שלא ימנע ממנו לשוב לישראל אם הוא לא נמצא בה. אולם אם היציאה מהארץ נחוצה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו, הגבלה זו לא תוטל עליו.

 

נוסף על כך, ניתן להטיל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, לרבות כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון בכסף מזומן וכדומה, והגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה. ניתן להטיל הגבלה על ייסוד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד. ואף אם החייב השתתף בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.

 

חובת ההתראה לפני כניסת תוקף ההגבלה

 

סעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל מסדיר את הנושא של התראה בדבר הגבלה, וקובע כי לא תיכנס הגבלה על חייב לתוקף, אלא רק לאחר שמנהל לשכת ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה.

 

בהתראה יש לציין כי הרשם הטיל על החייב הגבלה וכי היא תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום המצאתה, אלא אם החייב ייפרע את החוב, או יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את הרשם כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם.

 

עם זאת, במקרה שהרשם הטיל הגבלה במעמד החייב, לא תישלח לו התראה, וההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם החייב ייפרע את החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם.

 

באילו מקרים תבוטל ההגבלה?

 

ההגבלה שהוטלה על החייב תבוטל אם החוב שבגינו נפתח התיק נפרע, ואף הרשם רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לפי בקשת החייב, והוא רשאי להתנות את הביטול במתן ערובה בהתאם לשיקול דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.

 

כמו כן, הרשם יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים את ההוראות של צו תשלומים שנקבע לו, או מקיים הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב. ואולם, גם אם הוחלט לבטל את ההגבלה, הרשם רשאי להטילה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם. במקרה זה, ההגבלה שהוטלה מחדש תיכנס לתוקף בלא צורך במשלוח התראה.

 

אם ההגבלה בוטלה, לשכת ההוצאה לפועל תמציא מיד ועד 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לכל הגורמים הנוגעים בדבר, ותשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

מהי הערת אזהרה בהוצאה לפועל? כיצד מתמודדים עימה? מה עליכם לנקוט כנגד האזהרה מבחינת היותכם חייבים? 

בקשת התנגדות לביצוע שטר

קיבלת אזהרה? עומד להיפתח נגדך תיק בהוצאה לפועל? הנך יכול להגיש בקשת התנגדות. פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

הזמן להגשת התנגדות לתיק הוצאה לפועל עבר. האם הכל אבוד? האם ניתן לבקש הארכת מועד להגשת התנגדות? 

זכויות ערב

מהן זכויות ערב? מהן החובות המוטלות על הבנק? מהי חובת הגילוי? האם ניתן לקבל פטור מערבות? 

בירור עיכוב יציאה מן הארץ

היכן מבררים אודות תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ? בתוך כמה זמן ביטול הצו מתעדכן במשטרת הגבולות? 

חוב משכנתא

כיצד ניתן להתמודד עם חוב משכנתא בהליכי ההוצאה לפועל? האם ניתן לשמור על הבית? 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ? מה עושים כנגד צו עיכוב יציאה מישראל? מהן האפשרויות העומדות לרשותו של החייב? 

פסק דין הצהרתי

מהי מהותו של פסק דין הצהרתי? האם ניתן לבקש פסק דין כגון דא במסגרת הכרזה על בעלות במיטלטלין? מהי משמעותו בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.