www.what2do.co.il

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 3.6 מתוך 5

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול רשם ההוצאה לפועל, על פי שיקול דעתו, למנות כונס נכסים לנכס מסוים של חייב שנפתח נגדו בהוצאה לפועל. הרשם ממנה כונס נכסים במטרה לתפוס נכס בעל ערך שנמצא בבעלות החייב, כגון דירה שאינה משמשת למגורי החייב ובני משפחתו או רכב, ולמכור אותו לשם סיוע בפירעון החוב, אם סבר הרשם כי המינוי יסייע לביצוע פסק דין או שטר חוב שבגינם נפתח התיק.

 

את תפקיד כונס הנכסים יכול למלא כל אדם מתאים, אולם בדרך כלל הרשם לא ממנה את הזוכה או עורך דינו של הזוכה לתפקיד זה, אלא אם ישנם טעמים מיוחדים לכך. עם המינוי, מקבל הכונס כתב מינוי בכתב מראש ההוצאה לפועל ותפקידו המרכזי הוא לתפוס את הנכס של החייב ולהביא למכירתו למרבה במחיר.

 

מינוי כונס נכסים לנכס אחד בלבד

 

חוק הוצאה לפועל מאפשר מינוי כונס נכסים לנכס אחד בלבד של החייב ולא לכלל נכסיו. סעיף 53 לחוק קובע כי הרשם רשאי למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם סבר כי יש צורך או תועלת בכך לשם ביצוע פסק דין או שטר חוב. הרשם רשאי להורות כי כונס הנכסים ייתן ערובה לשם הבטחת אחריותו למילוי תפקידו והודעה על מינויו תימסר לכונס הנכסים הרשמי. במקרה שכונס הנכסים לא הפר את חובותיו ללא הצדקה וגרם נזק לנכסים, רשאי הרשם לחייב אותו לפצות עבור הנזק או להורות על מימוש הערובה שהפקיד בעת מינויו.

 

כונס נכסים בהוצאה לפועל רשאי לקחת לרשותו את הנכס שנתמנה לו, לנהל, למכור, לממש את הנכס ולעשות בו כל מה שיורה לו הרשם, בהתאם לבקשת החייב או הזוכה או לפי בקשת הכונס עצמו. על כונס הנכסים מוטלת חובה לנהל פנקסים ולמסור דוחות לרשם או למי שיורה עליו רשם. כמו כן, עליו למסור למנהל לשכת הוצאה לפועל כל הכנסה שהתקבלה מניהול הנכס, באמצעות מכירתו או מימושו, במועד ובצורה שנדרש למסור את ההכנסה בכתב המינוי או בהוראה מיוחדת.


זכויות החייב לאחר מינוי כונס נכסים

 

לאחר מינוי כונס נכסים, נשמרות זכויותיו של החייב, באופן שבו ישנם נכסים שאינם ניתנים לעיקול, כגון: צרכי אוכל למחייתו ובני משפחתו המתגוררים עמו, בגדים, מיטות, מצעים, ציוד רפואי ותרופות, כלי אוכל, כלי מטבח ובית, תשמישי קדושה ומכשירים המשמשים את החייב לפרנסתו. כאשר החייב הוא חקלאי יש להשאיר בידיו שטחים חקלאיים הדרושים לו למחייתו ואסור למכור אותם.

 

כמו כן, דירת המגורים של החייב מוגנת ולא ניתן למכור אותה ללא פתרון דיור חלופי. כאשר ממונה כונס לדירה הממושכנת לטובת הזוכה במשכנתא, קובע החוק הסדרים מיוחדים להסדרת החוב באופן שימנע את מכירתה. על החייב מוטלת חובה למסור לכונס הנכסים כל מסמך או ידיעה שיש לו הקשורה לנכס שלגביו נעשה המינוי ואסור לו לעשות כל דבר שעלול להפריע לכונס בעת מילוי תפקידו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מינוי כונס נכסים לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כונס נכסים בהוצאה לפועל ממונה על ידי הרשם, לצורך סיוע בביצוע פסק דין או שטר חוב, שבגינם נפתח נגד החייב תיק ההוצאה לפועל.  

מהם תפקידיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הוא למכור נכס מסוים של החייב לצורך פירעון חובותיו. הכונס רשאי לקחת לרשותו את הנכס, לנהל ולמכור אותו ולעשות בו למעשה כשלו. 

ערעור על החלטה למנות כונס נכסים, באילו מקרים?

על החלטה של רשם הוצאה לפועל בדבר אחריותו של כונס נכסים במסגרת ההליכים, רשאים הצדדים לערער לבית המשפט השלום בתוך 20 ימים, או לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים. 

מהן חובותיו וסמכויותיו של נאמן בהוצאה לפועל?

נאמן הוא אדם שממונה על שמירתם של החפצים המעוקלים עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל, ותפקידו לשמור על שלמותם עד להעברתם למחסנים ולמסור אותם לידי מנהל לשכת ההוצאה הפועל במועד שייקבע. 

סיום תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל יכול להסתיים בהודעת התפטרות מצד הכונס, או בהודעת פיטורין, כאשר לדעת הרשם, הכונס לא מילא את תפקידו כראוי, או אם אין עוד צורך בכינוס נכסי החייב.  

שמירה על חפצים מעוקלים בהוצאה לפועל

נאמן על מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל ממונה כדי לשמור על שלמות הנכסים המעוקלים, שאינם מקרקעין, עד להעברתם למחסני ההוצאה לפועל לצורך מכירתם.  

מהן זכויות חייב בעת מינוי כינוס נכסים בהוצאה לפועל?

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל אינו יכול לפגוע בזכויות החייב לגבי נכסים שאינם ניתנים לעיקול, מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא, מכירת דירת מגורים שעוקלה וכן מעניק הגנה לחייב שהוא חקלאי.  

התנגדות למינוי כונס נכסים, באילו מקרים?

בכל שלב רשאים החייב והזוכה לערער ולהשיג על דרך פעולתו של כונס הנכסים, באמצעות פנייה לבית המשפט, כולל הגשת בקשת התנגדות טרם מינוי הכונס. 

התראה בדבר הגבלה בהוצאה לפועל, מה קובע החוק?

הגבלה בהוצאה לפועל, המוטלת על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה לחייב התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.