www.what2do.co.il

האם ניתן לעקל קצבת נכה וגמלת הבטחת הכנסה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 3.0 מתוך 5

האם ניתן לעקל קצבת נכה וגמלת הבטחת הכנסה?

עיקול קצבת נכה על ידי ההוצאה לפועל


בית המשפט נדרש לדון בערעור שהגיש אסיר בפועל כנגד החלטתו של ראש ההוצאה לפועל, בתיק שנפתח כנגדו בגין חוב למשרד הבריאות. המערער הינו תושב ישראל אשר מרצה עונש מאסר בפועל, וסובל מנכות צמיתה בגובה של 60% המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי.


קצבת הנכות אשר מקבל המערער מהביטוח הלאומי, וגמלת הבטחת ההכנסה לה היה זכאי (בחלק מן התקופה), הועברו לחשבון הבנק שלו. היות והמערער לא פרע את חובו, נקט משרד הבריאות הליכי הוצאה לפועל, לרבות עיקול אצל צד ג’, על מנת לפרוע את החוב.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המערער הגיש בקשה לביטול העיקול שהוטל על חשבון העו"ש שלו, מן הטעם שקצבותיו פטורות מעיקול בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. ראש ההוצאה לפועל דחה את הבקשה וקבע כי משהעיקול הוטל על חשבון בנק ולא על כספי הגמלה עצמם, מדובר בעיקול כדין.

 

האם מותר לעקל קצבת נכה או הבטחת הכנסה?


האם פעלה לשכת ההוצאה לפועל כדין, והאם רשאית היא לעקל חשבון עו"ש אליו מופקדות גמלות וקצבות המוגנות בפני עיקול?


סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, קובע כי זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים לפי פסק דין של בית משפט. עם זאת, הגנה זו עומדת לכסף במשך שלושים ימים מיום ששולמה, ומשחלפו הימים, הבנק רשאי לנכות מהגמלה כל סכום שנתנו לזכאי לגמלה על חשבונה.


בית המשפט הסכים עם המערער בכך שמטרתו של החוק ברורה וגלויה, והיא להבטיח אמצעי קיום מתאימים למבוטחים הזקוקים לקצבה. עם זאת, ולשם איזון בין צרכיהם של הזכאים לגמלאות לבין זכותם של נושים להיפרע, הוגבלה ההגבלה על אפשרות העיקול, למשך 30 יום בלבד.


במילים אחרות - עצם היות התשלום תשלום סוציאלי במהותו, אינו מקנה לחייב חסינות מוחלטת מפני עיקול, והמחוקק ציין בחיקוק, במפורש, את היקף חסינות העיקול ותנאיה.


וכך קבעו השופטים בפסק דינם:


"איסור לעקל, ללא הגבלת זמן, מתייחס לזכות לגימלת כסף, הנמצאת בידי המוסד לביטוח לאומי. אולם, גמלה ששולמה באמצעות בנק, או במקרה דנן, בנק הדואר, ניתנת לעיקול, לאחר 30 יום מיום ששולמה.

 

לפיכך, בדין קבעה ראש ההוצל"פ כי משהוטל העיקול על חשבון הבנק של המערער, ולא על כספי הגימלה עצמם, הוטל העיקול כדין".
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.