www.what2do.co.il

העברת דירה במתנה לבן לאחר פתיחי הליכי הוצאה לפועל?

דרגו את המאמר

העברת דירה במתנה לבן לאחר פתיחי הליכי הוצאה לפועל?

ביטול העברת דירה בין הורים לבנם, בגין חוב של הבעל

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל העברת דירה במתנה בין בני זוג לבנם, בעקבות בקשה שהוגשה בעניין על ידי נושה של הגבר. הדירה נשוא התובענה נרכשה ע"י בני הזוג ובשל העדר פרצלציה, לא נרשם הנכס על שמם בלשכת רישום המקרקעין. בעקבות חובותיו של הגבר כלפי המבקש, מונה עורך דינו של הנושה ככונס נכסים על זכויות החייב בדירה.

 

      קראו עוד בתחום:


כונס הנכסים לא ביצע עסקת מכר בקשר לדירה הנדונה בשלב כלשהו, אך לפי הנטען בתובענה, הוא "ניסה למכור חלקו של החייב אולם אף מציע לא היה מוכן לרכוש מחצית דירה". כמו כן, בכתב התביעה נטען כי לא ניתן למכור את הנכס כל אימת שהחייב ואשתו ממשיכים לגור בו.

 

האם ניסיון להברחת הנכס?

 

העילה להגשת התביעה היה ניסיונם של ההורים להעביר את הדירה לבנם, במסגרת עסקת מתנה. לטענת המבקש, המהלך של הענקת הדירה במתנה לבן נועד להברחת נכס שלא כדין. לדבריו, מדובר במגמה לסכל את תשלום חובו של הגבר, ועל כן יש לבטל את המתנה של הדירה ולהצהיר כי החייב ואשתו נשארו בעלי הזכויות היחידים בה.

בית המשפט ציין כי המשיבים היו ערים לבעייתיות שבהענקת מתנה בדמות דירה, זאת במקביל למינוי כונס נכסים לנכס על ידי ראש ההוצאה לפועל. בעייתיות כזו הייתה אף קיימת מעצם מעמדו של כונס הנכסים, אשר הפך להיות הגורם המוסמך בקשר לנכס שבעניינו התמנה לתפקיד, ומעצם האיסור החל על החייב להפריע לכונס הנכסים במילוי תפקידו.

 

אין תוקף למתנה

השופטים קבעו כי לאחר שקילת המכלול התוצאה האופרטיבית היא שאין תוקף למתנה ככל שהיא מתייחסת למחצית הדירה של החייב, ויש להורות על בטלותה. כמו כן, לגבי המחצית השנייה הנמצאת בבעלות אשתו של החייב, ממילא אין למבקש כל "זכויות" באותה מחצית, ואין צורך להוסיף מעבר לכך.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.