www.what2do.co.il

עיקול על הנכס יביא לביטול העברת זכויות במתנה - לא הוכח תום לב

דרגו את המאמר

עיקול על הנכס יביא לביטול העברת זכויות במתנה - לא הוכח תום לב

העברת זכויות במתנה ללא רישום – האם עיקול יבטל ההעברה?


הורים העבירו זכויותיהם בדירה במתנה לילדיהם. עשרה חודשים לאחר מכן ביקשה עיריית תל אביב להטיל עיקול על הנכס בשל חוב בהוצאה לפועל. האם העיקול יוטל או שמא הטלתו נעשתה שלא כדין?


הילדים טענו כי ההורים העבירו להם את הזכויות ללא תמורה, העסקה דווחה למס שבח והם זכאים להירשם כבעלי הנכס. לטענתם, העיקול הוטל לאחר שהם רכשו את זכויות הבעלות בדירה והוא מונע מהם לרשום בלשכת רישום המקרקעין את זכויותיהם.

 

      קראו עוד בתחום:

 

העירייה טענה כי החוב עמד לפני העברת הזכויות על כ-350,000 שקלים בגין אי תשלום מים ואו ארנונה. כמו כן, בטרם הטלת העיקול, טענה העירייה, לא הוצג בפניה הסכם כשלהו בנוגע לעסקת המתנה. זאת ועוד, העירייה הצביעה על כך שהיא פעלה בהליכי גבייה שונים כנגד ההורים אך לשווא (ניתנו כנגד ההורים פסקי דין, נפתחו ארבעה תיקי הוצאה לפועל).


בית המשפט קבע כי במצב דברים זה, כאשר עסקת המתנה טרם הושלמה ברישום, ומדובר אפוא בהתחייבות בלבד (לתת מתנה), יש לבחון האם זכותה של העירייה מכוח העיקול גוברת על זכותם של הילדים.

 

עסקת מתנה שלא הושלמה


בע"א 11502/05 , לאניאדו ואח' נ' הולנד ישראל בע"מ ואח' (טרם פורסם), נדון מקרה דומה במסגרתו נערכה עסקת מתנה אשר לא הושלמה ברישום. גם במקרה זה לא נרשמה הערת אזהרה אודות עסקת המתנה. לאחר מכן, נרשם עיקול על זכויות נותן המתנה. הלכה פסוקה היא כי משנערך הסכם, ובו התחייבות של בעל מקרקעין להעביר לקונה את זכויותיו, קמה לקונה זכות מעין קניינית בנכס מיד עם היווצרות ההתחייבות.

 

זכות זו נוצרת גם בטרם העסקה נרשמה ואף עובר לרישום הערת אזהרה. כמו כן, זכות זו אינה מותנית בתשלום התמורה והיא גוברת על זכויותיו של נושהו של המוכר. עם זאת, זכויות מעין קנייניות הינן זכויות אשר בית המשפט הגדיר אותן "שבריריות ובלתי מגובשות" (קל וחומר כאשר הן עומדת מול זכויותיו של קונה בעסקת המכר).

 

האם הוכח תום לב?

 

למעשה, לנושה של המוכר אין זכות קניינית על הנכס מכוח העיקול. עם זאת, זכותו של הנושה למנוע מהחייב להבריח נכסים באמצעות העיקול, יוצרו גם היא אינטרס של הסתמכות מצידו אשר גוברת על זכותו של מקבל המתנה (במיוחד במידה והאחרון נמנע מרישום הערת אזהרה בגין אותה מתנה).

 

לסיכום, על פי רוב יועדף הנושה על פני מקבל המתנה. עם זאת, פתוחה בפני מקבל המתנה הדרך לנסות ולהוכיח כי עניינו הקונקרטי נמנה על אותם מקרים חריגים בהם יש להעדיף את זכויותיו על פני זכויות הנושה. למעשה, יהיה על מקבל המתנה להוכיח את תום ליבו של נותן המתנה והסרת כל ספק שמא נועדה ההעברה להברחת נכסים.


במקרה דנן, הילדים לא השכילו להרים את הנטל הדרוש על מנת להוכיח את תום ליבם של הוריהם. בכתב התביעה לא נמצא דבר אשר נגע לנסיבות העברת הזכויות ולא הוגש תצהיר כלשהו מטעם ההורים. זאת ועוד, הילדים אף לא הכחישו דבר אודות קיומו של החוב, והוכח כי ההורים ידעו על החוב בזמן החתימה על תצהירי העברת הדירה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.