www.what2do.co.il

עיקול מקרקעין ומכירתם

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול מקרקעין ומכירתם

זוכים בהוצאה לפועל יכולים לפעול כנגד החייבים במגוון דרכים לרבות עיקולים. עיקולים מאפשרים לזוכה לממש נכס של החייב על מנת להיפרע ממנו. עיקולים אלו יכולים להיות נכסים לרבות מקרקעין. סעיף 33 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, קובע כי מקרקעין הינם גם זכויות במקרקעין אשר ניתן לרשום בפנקסי המקרקעין. במסגרת ההוצאה לפועל ניתן לעקל גם כל זכות אשר רשומה על שמו של חייב בחברה המשכנת או בטאבו. עיקול זה ייעשה באישורו של ראש ההוצאה לפועל ואם הזכויות אינן רשומות הן מוגנות מעיקול.

 

פעמים רבות זוכים מגלים כי החייב גר בבית אשר לא רשום על שמו (אלא על בן זוגו, ילדו וכדומה). במקרים בהם מדובר בבעלות פיקטיבית, רשאי הזוכה להגיש פניה לבית המשפט המחוזי לקבל סעד הצהרתי הקובע שהבעלות בפועל על הנכס שייכת לחייב ומדובר אפוא בתרמית.

 

הליך העיקול והמכירה


במידה ובית המשפט הורה על עיקול המקרקעין, תירשם בתיק ההוצאה לפועל הערה על כך ויראו את העיקול לעניין ביצועו כאילו הוא הוטל לפי הליכים נגד החייב בהוצאה לפועל. בית המשפט רשאי, במקרים מסוימים, להעניק לזוכה עיקול זמני עד אשר העניין יוברר בבית המשפט. במצב כזה הזוכה יחויב במתן ערובה לחייב, לכיסוי נזקיו במידה והעיקול יגרום לו נזק.


התוצאה של רישום העיקול היא כי לא יהיה ניתן לרשום באותם המקרקעין שום פעולה מרצון (פרט לפדיון משכנתא) אלא בכפוף לאישור בית המשפט. במידה והחייב לא משלם את חובו בתוך 30 יום, הזוכה רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה להורות על מכירת המקרקעין.

 

צו המכירה נשלח לחייב בדואר רשום (על ידי המוציא לפועל) ובצירוף לכך אזהרה כי במידה והחוב לא ייפרע בתוך 7 ימים, הליכי המכירה יינקטו בפועל. במידה והחייב לא פרע חובו בתוך שבעה ימים כאמור, שמאי מקרקעין ישום את הנכס וישלח את חוות דעתו לחייב, לזוכה ולראש ההוצאה לפועל. ראש ההוצאה לפועל רשאי להכריע בין שומות סותרות במידה ומוגשות כאלה.

 

      קראו עוד בתחום:


בתוך 15 ימים לכל הפחות תפורסם בעיתונות הודעה על מכירת המקרקעין המעוקלים ועל המציעים המעוניינים לרכוש הנכס מוטל להגיש הצעתם בתוך 15 ימים מפרסום ההודעה. מלבד הזוכה ובעל המשכנתא, הרוכשים מחויבים להוסיף להצעתם עירבון בסך 10%. הנכס נמכר במכירה פומבית ולאחר שיתרת הקנייה שולמה, הקונה יקבל צו פורמאלי אשר מאפשר לו לרשום את זכויותיו בפנקס המקרקעין (חברה משכנת או טאבו).


הזוכה יקבל את הכספים אשר נגבו בהוצאה לפועל, וזאת לאחר הגשת העתק שטר משכנתא (אם רשומה על הנכס) ונסח רישום מעודכן. ניתן להטיל, באופן עקרוני, עיקול גם על קרקע ממושכנת. עם זאת, במקרה זה תהיה זכותו של המעקל המאוחר כפופה לזכות הראשונית של בעל המשכנתא.
 

הגנות

 

החוק מעניק לחייב מספר הגנות מפני עיקול נכסי מקרקעין ומכירתם. הגנה אחת הינה כאשר המקרקעין הינם בית מגורים של החייב ואו בני משפחתו. במקרים אלו, יהיה ניתן עדיין למכור את המקרקעין המעוקלים, אך זאת רק לאחר סידור מקום מגורים חלופי סביר לחייב ולבני משפחתו. ראש ההוצאה לפועל ראשי לקבוע כי סידור מגורים זה יהיה בדמות פיצויים או דירה אחרת.

 

הגנה נוספת הינה במקרים בהם המקרקעין אשר עוקלו הינם אדמה חקלאית (או זכות באדמה חקלאית) אשר משמשים את החייב לפרנסתו. בסמכותו של ראש ההוצאה לפועל במקרה זה להשאיר בידיו של החייב את המקרקעין אשר דרושים לו לשם השתכרותו ופרנסת משפחתו. יודגש כי ההגנות הנ"ל חלות גם כאשר הזוכה הוא בנק והחוב כנגד החייב הוא משכון או משכנתא. עם זאת, במידה והחובות נוצרו לפני אשר נרשמו המשכון או המשכנתא, או בטרם תחילתו של החוק, לא יהיו הגנות אלו תקפות כנגד זוכה זה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.