www.what2do.co.il

האם רשם ההוצאה לפועל רשאי להמיר עיקול בערובה אחרת?

דרגו את המאמר

האם רשם ההוצאה לפועל רשאי להמיר עיקול בערובה אחרת?

האם ניתן להמיר עיקול חשבון בנק, בערבות בנקאית על סכום נמוך מזה שנתפס בחשבון?


המועצה המקומית אעבלין פתחה תיק בלשכת ההוצאה לפועל, במטרה להשיב כספים שלטענתה נגבו ממנה שלא כדין, במסגרת תיקי ההוצאה לפועל שניהל נגדה המשיב, וועד העובדים במועצה המקומית האמורה. רשמת ההוצאה לפועל, על בסיס בקשתה של המועצה המקומית בלבד, ולאחר שחלף המועד שנקבע להגשת התגובה מטעם וועד העובדים, החליטה להיעתר לבקשת הראשונה, ולחייב את הוועד להחזיר למועצה סך של 255,215 שקלים.

 

לאחר מכן, המועצה עתרה בבקשה להטיל עיקול על חשבון המשיב, ואכן ניתן צו עיקול כמבוקש. העיקול בחשבון המשיב נרשם על סך של 135,650 שקלים. לאחר כחודש בוטל העיקול לבקשת המשיב, כנגד הפקדת ערבות בנקאית בסך של 100,000 שקלים בקופת לשכת ההוצאה לפועל.


לטענת המבקשת, ההחלטה, שעניינה ביטול העיקול והמרתו בערובה אחרת, פוגעת בזכותה היסודית כזוכה בתיק הוצאה לפועל לממש את פסק הדין בדרך מהירה ויעילה. על כן, המבקשת טענה כי ההחלטה בדבר ביטול העיקול, והמרתו בערבות בנקאית שלא בגובה הסכום שנתפס בעיקול, איננה סבירה, ויש לבטלה.

 

מנגד, המשיב טען כי יש להותיר את ההמרה על כנה. לטענתו, הוא לא היה חייב כלל כספים למבקשת, אלא להפך. ועד העובדים טען למעשה כי בקשתה של המועצה לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגדו הייתה נגועה בחוסר תום לב. בשל טעות לא הוגשה תגובתו של המשיב בזמן לבקשתה של המבקשת, ועל כן התהפכו היוצרות, והאחרונה הפכה לזוכה בתיק ההוצאה לפועל. עוד טען המשיב כי הכספים שעוקלו הינם כספי עובדים, ומן הצדק היה לבטל את העיקול, תוך הצגת ערובה מספקת.


האם רשם ההוצל"פ רשאי להמיר עיקול בערובה אחרת?


הטלת העיקול על ידי רשמת ההוצאה לפועל נועדה למנוע מהמשיב סיכול פירעון החוב כלפי המבקשת, ולצורך הבטחת אותה תוצאה לא הייתה כל מניעה עקרונית כי רשמת ההוצאה לפועל תורה על המרת העיקול בערבות בנקאית. הערבות הבנקאית מאפשרת אף היא, בדומה לעיקול, הבטחת זכויותיה של המבקשת, אך בד בבד מרככת במידת מה את הפגיעה במשיב, לעומת עיקול. על כן, בהתחשב בכך שהטלת עיקול והפקדת ערבות בנקאית נועדו שתיהן להבטיח את אותה מטרה באותה מידת יעילות, אין כל פגם בהמרה שנעשתה.


יתרה מכך, נקבע כי שלילת סמכותו של רשם ההוצאה לפועל להמיר עיקול בערובה אחרת, המהווה חלופה הולמת וראויה, עלולה לתת לזוכה בתיק ההוצל"פ יתרון לא הוגן. בית המשפט קבע כי יתרון זה התבטא ביכולתו של הזוכה לנקוט בהליך ביצוע שגורם נזק משמעותי לחייב, כאשר קיימת ביניהם מחלוקת כנה הראויה לבירור.

 

במקרה כזה, נכתב בפסק הדין, עלול להיגרם לחייב נזק בלתי הפיך, והוא ייאלץ לשלם את החוב בעל כורחו, כבר באותו שלב, ובטרם נדונו והוכרעו טענותיו. יוצא אפוא שסמכות ראש ההוצל"פ להמיר עיקול בבטוחה אחרת, היא סמכות מחויבת המציאות, על מנת למנוע אפשרות מבעל דין להשתמש במנגנוני הביצוע, לרבות הטלת עיקולים, כאמצעי לחץ בלתי הוגנים על יריבו בתיק.


האם רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות שערך הערובה יהיה נמוך משווי העיקול?


נפסק כי במקום בו קיימת החלטה שיפוטית המורה על קיומו של חוב לזכות פלוני, ובגינו מוטל צו עיקול בהליך הוצאה לפועל במסגרתו נתפס סכום כסף מסוים - אין הצדקה להמרת צו העיקול בערובה הולמת שערכה נמוך מאותו סכום שנתפס מלכתחילה בצו העיקול.

 

על כן, משנרשם לזכות המבקשת עיקול בחשבון המשיב על סך של 135,650 שקלים, ומשלא בוטל פסק הדין, לא היה כל מקום לכך שרשמת ההוצאה לפועל תגרום להרעת מצבה של הזוכה ע"י ביטול העיקול שהוטל, כנגד הפקדת ערבות בנקאית בסכום הנמוך בכ-35,000 שקלים מהסכום שנתפס בצו העיקול.

 

על רשמת ההוצאה לפועל היה להעמיד את גובה הערבות הבנקאית על סכום זהה לסכום שנתפס בעיקול, ובכך הייתה מגיעה לאיזון הנכון והראוי בין זכויותיה של המבקשת, מחד גיסא, לזכויותיו של המשיב, מאידך גיסא.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.