www.what2do.co.il

סוגיות בנוגע לדיני עיקול ודיני קדימה בהוצאה לפועל - מזונות מול שכר עבודה

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

סוגיות בנוגע לדיני עיקול ודיני קדימה בהוצאה לפועל - מזונות מול שכר עבודה

דיני עיקול ודיני קדימה בהוצאה לפועל


אדם היה חייב כספי מזונות לגרושתו וכספים לעובדיו לשעבר. באותה תקופה הועסק החייב אצל צד ג', והוטל עיקול על שכרו ע"י בית הדין לעבודה. הודעה אודות העיקול הועברה לצד ג', אולם זה לא העביר את שכרו של החייב לזוכים. מהו אפוא הדין בתחרות בין נושה מזונות, לנושה שכר עבודה?


סעיף 8 לחוק הגנת השכר קובע הגנה מפני עיקול, על סכום מתוך המשכורת השווה לגמלת הבטחת הכנסה. הגנה זו נסוגה רק לשם עיקול שנועד להבטחת תשלום מזונות. לפיכך בכל מקרה לא יכלו הזוכים לעקל את שכרו המוגן של החייב. סעיף 76(ב) לחוק ההוצל"פ קובע דין קדימה לחוב מזונות, אולם סעיף 76(ג) קובע כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות קדימה של נושה על פי כל דין אחר.

 

יוצא אפוא שסעיף 76(ב) מייבא לדיני ההוצל"פ את כל דיני הקדימה הקיימים במשפט הישראלי, וכל בעל זכות קדימה שפורש בדין אחר, לרבות בחוק הגנת השכר, עדיף על פני נושה אחר של החייב. לכאורה, היה נכון לעקל את שכרו המוגן של החייב במסגרת תיק המזונות, אך "להעבירו" על פי סעיף 76(ג) לחוק ההוצל"פ וסעיף 78(1) לפקודת פשיטת הרגל דווקא לחוב בתיק שכר העבודה, לאור דיני הקדימה שבפקודת פשיטת הרגל.

 

בית המשפט קבע כי מדובר בתוצאה אשר איננה מתקבלת על הדעת. בפסק הדין נכתב כי תוצאה זו סותרת את תכלית ההגנה על שכרו של החייב, ומאפשרת, בדרך עקיפה, לנושה שלא על פי פסק דין למזונות, לקבל את שכרו של החייב. אם כך, מדובר ב"הוראה שבחיקוק הנוגדת הוראת סעיף זה", כאמור בסעיף 8(ז) לחוק הגנת השכר, ולכן "לא ינהגו לפיה". אין לעקל את שכרו המוגן של החייב אלא לטובת תשלום מזונות, גם אם דיני החלוקה על פי סעיף 76 לחוק ההוצל"פ קובעים, לכאורה, אחרת.


לגבי הסכום שהוא מעל השכר המוגן, הרי שדין ה"קדימה" שבסעיף 8(ז) לחוק הגנת השכר כבר אינו חל, ועל כן יש לחלק את הכספים שמעבר לשכר המוגן בהתאם לדיני הקדימה הרגילים, המצויים בסעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל, ומיובאים לדיני ההוצל"פ באמצעות סעיף 76(ג) לחוק.

 

כאמור, על פי סעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל יש לחוב בגין שכר עבודה עדיפות על פני חוב מזונות, אך זאת רק עד לסכום הקבוע בסעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל, 7,907 שקלים. לאחר סכום זה אין הנושה בגין שכר עבודה זוכה לדין קדימה כלשהו, כך שחוב המזונות זוכה לעדיפות על פניו.

 

האם שכרו של החייב מוגן לאחר הפחתת המזונות?


לכאורה, היה על צד ג' להעביר את הסכום שהוא מעל לשכר המוגן של החייב, לידיו של הנושה בתיק זה, עד לסך מצטבר של 7,907 שקלים. צד ג' ניסה לטעון כי החייב זכאי לשכר מוגן מעבר לשכר המועבר למזונות. כלומר, כי את שכרו המוגן של החייב יש לחשב לאחר הפחתת סכום המזונות המשולם על ידי המעביד לנושה במזונות. טענה זו דינה להידחות.

 

שכר חודשי מוגדר בסעיף 8 לחוק הגנת השכר כתשלום החודשי הנותר אחרי ניכוי כספים אשר המעביד חייב לנכות משכר עבודה על פי חיקוק. כאן המעביד לא ניכה תשלום שהוא חייב לנכותו על פי חיקוק, אלא ניכה, על פי שיקול דעתו בלבד, כספים לטובת המזונות.


מהו הדין כאשר מחזיק איננו פונה בבקשה למתן הוראות ומחלק את הכספים לנושים על פי הבנתו? השאלה הייתה תלויה בפרשנות המונח "הצדק סביר", שבסעיף 48 לחוק ההוצל"פ. מסעיף זה עולה כי רק תשלום חוב "שלא כדין" עלול להוביל לחיובו של צד ג' בחוב הפסוק, ולכן אם שולם החוב "כדין", ממילא אין מקום לחייב את צד ג' בתשלומו. עוד עולה כי צד ג' יכול להתגונן מפני הבקשה לחייבו בחוב הפסוק בטענה של "הצדק סביר".

 

במקרה זה נקבע כי ייתכן ויווצר לצד ג' "הצדק סביר" הדרוש על פי סעיף 48 לחוק, או שיתברר כי התשלום שביצע של חוב המזונות היה "כדין". שאלה זו אינה לא הועמדה להכרעה כבר בשלב זה, ולפיכך לא היה מקום לקבלת החלטה בבקשה זו (בטרם יוכרע גורל בקשתו של צד ג' למתן הוראות בתיק).
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

ביטול עיקול

ביטול עיקול

איך מבטלים עיקול? מהם ההליכים הדרושים לשם הסרת עיקול? מהם הטיעונים שיש להציג? 

צו עיקול זמני - תנאים ושיקולים להטלתו

מהם השיקולים העומדים מאחורי בקשה להטלת צו עיקול זמני? כיצד בית המשפט בוחן בקשות כגון דא? 

עיקול זמני, אימתי?

תיקון מס’ 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הסדיר בתקנות את הכללים למתן סעד זמני, לרבות מתן סעד של עיקול זמני ... 

עיקול מקרקעין ומכירתם

האם ניתן לפעול כנגד מקרקעין השייכים לחייב? אימתי יורה בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל על מכירת מקרקעין? 

בקשה לביטול עיקול, מהי?

כיצד ניתן לבטל עיקול? מהי בקשה לביטול עיקול? היכן מגישים אותה? בתוך כמה זמן? קראו עוד... 

עיקול פיצויי פיטורים, האם אפשר?

סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ... 

עיקול מקרקעין

עיקול מקרקעין

האם ניתן לעקל מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהן ההגנות החלות על בית מגורים? 

עיקול צד ג' בהליכי הוצאה לפועל

מהו עיקול צד ג'? האם ניתן לעקל משכורת החייב? כיצד מטילים עיקול צד ג' ומהם השיקולים העומדים על הפרק? 

עיקול חשבון בנק בהוצאה לפועל

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק? כיצד מתמודדים עם עיקול זה? מהן זכויותיו של הזוכה? 

עיקול בחשבון משותף

האם ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק משותף? מהם זכויותיו של בן זוגו של חייב בהוצאה לפועל? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.