www.what2do.co.il

מהו חשבון מוגבל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 13 דירוגים בציון ממוצע: 4.8 מתוך 5

מהו חשבון מוגבל?

חשבון מוגבל הינו חשבון בנק אשר לפחות עשרה שיקים שנמשכו ממנו היו חסרי כיסוי, במשך תקופה של שנה. כמו כן, החשבון יהיה מוגבל כל אימת שסיבת חזרת השיקים הייתה יתרתו וחלפו פחות מ-15 ימים בין הסירוב הראשון לאחרון. כאשר חשבון מוכרז כמוגבל, מוטלות עליו סנקציות רבות, אשר חלות גם על בעל החשבון, מורשי חתימה בחשבון ומיופה כוח בו.

אילו הגבלות חלות על חשבון מוגבל?

לקוח מוגבל איננו רשאי לפתוח חשבון שיקים חדש, גם לא בבנקים אחרים. כמו כן, אסור לו למשוך כל שיק מהחשבון שהוגבל והבנק לא יפרע שיק מחשבון זה. חשבון מוגבל נכנס לתקופת מוגבלות בת שנה, אשר במהלכה רשאי הלקוח למשוך שיקים מחשבונות אחרים ברשותו שאינם מוגבלים. כמו כן, הלקוח רשאי לפתוח חשבונות בנק שלא נמשכים מהם שיקים, גם במשך השנה ה"מוגבלת".

 

      קראו עוד בתחום:


תחילת מרוץ השנה הינו מועד הודעת הבנק ללקוח על סיווג החשבון כ"מוגבל", ויחול לפחות 15 מיום הגעת ההודעה ללקוח. בחשבון המוגדר "מוגבל" לא ניתן לבצע כל שינוי מבני וכל השותפים בחשבון (לרבות מורשה חתימה ומיופה כוח) הופכים ללקוחות מוגבלים. מידע בנוגע לחשבונות מוגבלים איננו מידע חסוי וניתן לברר אודות כל חשבון בנק באמצעות פנייה לבנק ישראל, או באתרי של חברות או איגודים.

כיצד ניתן לבטל חשבון מוגבל? 

בנק ישראל ואו המפקח על הבנקים אינם רשאים להביא לביטול חשבון מוגבל, וכמו כן, לא ניתן לבטל שיק מסוים ממניין השיקים שהביאו להגבלת החשבון. קיימות שלוש דרכים להביא לביטול הגבלה על חשבון והן - פנייה לבנק שהטיל את ההגבלה תוך הצגת טענות מוצדקות, הגשת ערעור על ההחלטה לבית המשפט או המתנה לתום תקופת ההגבלה.

חשבון מוגבל – הגבלה חמורה

לקוח אשר חשבון נוסף שלו הוגבל, או שחשבון הבנק שלו הוגבל בפעם השנייה בטרם חלפו שלוש שנים מתום תקופת ההגבלה הקודמת, יחשב כלקוח שחשבונו הוגבל בנסיבות מחמירות. לקוח שהוגבל הגבלה חמורה יסבול מסנקציות נוספות כגון הגבלה לשנתיים והפיכת כל חשבונותיו למוגבלים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.