www.what2do.co.il

ערעור על צו חיפוש בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר

ערעור על צו חיפוש בהוצאה לפועל

חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, ובמסגרת נקיטת הליכי גבייה הוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו או בחצרים השייכים לו, רשאי לבקש רשות לערער על הצו, בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצא הצו. רשות הערעור נתונה גם לזוכה אשר ביקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו חיפוש נגד החייב ובקשתו נדחתה, במצב זה הזוכה רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה.

 

סעיף 15 לחוק הוצאה לפועל קובע כי הרשם רשאי לצוות על עריכת חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, במטרה לחפש נכסים לצורך גביית חובו לנושים וכדי להפעיל עליו לחצים לתשלום החוב. צו חיפוש מאפשר להתחקות אחר נכסיו של חייב שאותם הוא מבקש להסתיר מפני הזוכה או מפני כונס הנכסים ואף למנוע כינוס נכסים על ידי העברת רכוש לצדדים שלישיים כמו בני משפחה. במידה והיה לרשם יסוד להניח שנכסים של החייב נמצאים במקרקעין שאינם בהחזקתו, הוא רשאי הוא לצוות על עריכת חיפוש באותם המקומות אם ראה צורך בכך לשם גילוי הנכסים.

 

התניית צו חיפוש במתן ערובה

 

כמו כן, הרשם יכול להתנות את צו החיפוש במתן ערובה בהתאם לשיקול דעתו מאת הזוכה, ואם השתכנע כי בקשת החיפוש לא הייתה סבירה, הוא רשאי לאחר שנתן לצדדים הנוגעים בדבר הזדמנות להשמיע דבריהם, להורות על חילוט הערובה, לטובת מחזיק כלים או חצרים לשם פיצוי הנזק שנגרם לו בחיפוש.

 

ההחלטה על עריכת חיפוש על גופו של חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל, בחפציו או במקרקעין שבהחזקתו, יכולה להיעשות ביוזמתו של הרשם או כתוצאה מבקשה שהגיש הזוכה. הרשם רשאי לצוות על עריכת חיפוש, אשר יכול להתבצע בידי שוטר, פקיד בית המשפט או עובד מערכת הוצאה לפועל או אדם אחר, בהוראת הרשם. 

 

את החיפוש יש לערוך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו של החייב. חיפוש על גופה של חייבת ייעשה על ידי אישה ואף אסור לבצע חיפוש על גופו של חייב בפרהסיה, אלא אם ההחלטה על ביצוע החיפוש נעשית בנוכחותו בפני הרשם. כדי לערוך חיפוש בחצרים שאינם בהחזקתו של החייב, יש להגיש תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה.

 

הגשת ערעור לבית משפט השלום

 

את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצא הצו. כאשר הרשם העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, וכאשר מקור החוב הוא בענייני משפחה, הצדדים אינם צריכים לבקש רשות לערער, אלא עליהם להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט השלום, אלא אם התיק הוא בענייני משפחה, ואז יש להגישו ישירות לבית המשפט לענייני משפחה.

 

לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, יש להמציא העתק מהבקשה לצדדים ולפרט את הנימוקים העובדתיים והמשפטיים הרלוונטיים לביטול צו חיפוש. בית המשפט ייקבע מועד לדיון בנוכחות הצדדים בעניין הערעור. לאחר שמיעת טענות הצדדים, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה, ולהשאיר את צו החיפוש על כנו, או לקבל את הבקשה ולדחות למועד מאוחר יותר או לבטל את צו החיפוש בהתאם לנסיבות המקרה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.