www.what2do.co.il

פתיחת תיק משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פתיחת תיק משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל

זוכה שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין, יכול לממש בלשכת ההוצאה לפועל את השטר על דירת מגורים של החייב באמצעות הגשת בקשה, בתנאי שהמקרקעין משמשים לדירת מגורים, שהחוב שבגינו מושכנו המקרקעין לא נפרע וכאשר המועד לפירעון החוב חלף.

 

סעיף 81ב1. לחוק הוצאה לפועל קובע כי בקשה לביצוע חוב משכנתא על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד או למימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים, תוגש ללשכת ההוצאה לפועל אם חלפו שישה חודשים, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות.

 

הבקשה תוגש תחילה לביצוע החוב שבפיגור, ויצוין בה מלוא חוב ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמה המשכנתא, ובאזהרה שתישלח לחייב, הוא יוזהר כי אם לא יפרע את החוב, הזוכה יהיה זכאי לפרוע את מלוא חוב מהתמורה שתתקבל עבור מכירת דירת המגורים.

 

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה למימוש משכון, בצירוף תיאור הנכסים הממושכנים וסכום החוב. בנוסף על הזוכה לצרף את שטר המשכנתא, נסח רישום של המקרקעין הממושכנים, תצהיר של העובדות הרלוונטיות כולל את פירוט החוב וייפוי כוח של עורך דין.

 

המתנה של שישה חודשים לאחר מועד הפירעון

 

ברוב המקרים, כאשר לא מדובר בביצוע מידי של המשכנתא, הזוכה רשאי להגיש את הבקשה למימוש אך ורק על גובה החוב שבפיגור ולא על מלוא ההלוואה. אם מדובר בביצוע מידי, אפשר להגיש בקשה למימוש על מלוא סכום החוב.

 

במקרה שלא נקבע כי הלוואה תוחזר בתשלומים, אלא נקבע מועד אחד לפירעון של מלוא הסכום, ולאחר שהמועד עבר ההלוואה לא הוחזרה במלואה, נדרש הזוכה להמתין חצי שנה מהמועד הקבוע לפירעון, כדי להגיש את הבקשה.

 

אם נקבע בהסכם שההלוואה תוחזר בתשלומים, כאשר אחד התשלומים לא שולם במועד ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר חצי שנה ממועד זה, ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין. במקרה זה, יש להגיש בקשה לפירעון החוב שבפיגור בלבד.

 

ביצוע מידי של המשכון ללא המתנה

 

אם החייב עזב את הארץ מבלי להחזיר את החוב, או עומד לעזוב לתקופה ארוכה, או אם הוא הונה את הזוכה או נושים אחרים, או אם בבעלותו דירת מגורים נוספת, או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב, רשאי הזוכה להגיש בקשה לביצוע המשכון לאלתר ללא צורך בהמתנה ואף הוא יכול להגיש בקשה לביצוע על מלוא חוב ההלוואה ולא רק על הסכום שבפיגור.

 

לאחר הגשת הבקשה, מנהל לשכת ההוצאה לפועל ישלח אזהרה לחייב, עם פרטי שטר המשכנתא והתראה על כך שאם החוב לא ייפרע בתוך 20 ימים, יינקטו הליכים למכירת המקרקעין לצורך פירעון החוב. בתגובה החייב יכול לשלם את החוב, לטעון טענת פרעתי אם כבר שילם את החוב, או להגיש התנגדות לביצוע שטר.

 

כמו כן, החייב רשאי לבקש מהרשם שיאפשר לו למכור את הדירה בעצמו ולא דרך הוצאה לפועל. לשם כך על החייב להודיע לרשם בתוך 20 ימים ממועד האזהרה, על רצונו למכור את הדירה בעצמו לצורך פירעון החוב, ואם לא יודיע על כך ולא ישלם את החוב, הדירה תימכר במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל והתמורה תעבור לזוכה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.