www.what2do.co.il

התנגדות למתן הפטר, כיצד הזוכה יכול להתנגד להפטר בהוצאה לפועל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

התנגדות למתן הפטר, כיצד הזוכה יכול להתנגד להפטר בהוצאה לפועל?

חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים בהוצאה לפועל רשאי, בהתקיים תנאים מסוימים, להגיש בקשה לקבלת הפטר מחובותיו. עם קבלת ההפטר יימחקו כל חובותיו, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, כולל חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה וחוב עקב קנסות למדינה ולרשויות. הזוכה רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה למתן הפטר, כאשר לא מתקיימים כל התנאים על פי החוק.

 

מהם התנאים לקבלת הפטר?

 

כדי שהחייב יוכל לקבל הפטר, עליו להיות מוכר כמוגבל באמצעים במשך לפחות ארבע שנים רצופות לפני הגשת הבקשה, וסך כל חובותיו בעת הגשת הבקשה אינו עולה 800,000 שקלים, והחוב לכל אחד מהזוכים אינו עולה על 400,000 שקלים.

 

חייב שהתנהל בחוסר תום לב, אשר ניהל אורח חיים פזרני בעת היותו מצוי בחובות, או קיבל על עצמו חבויות חדשות או שהתחיל בעסקים חדשים לאחר שידע שהוא חדל פירעון, תוך ניצול ההליך לרעה, או שהוכרז כפושט רגל במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, אינו יכול להגיש את הבקשה למתן הפטר. 

 

במקרה שרשם ההוצאה לפועל השתכנע בשלב הגשת הבקשה למתן הפטר, עקב גובה החוב או גובה התשלום החודשי שמשלם החייב לנושה, הוא ידחה את הבקשה ולא יפתח את תיק ההוצאה לפועל במסלול הפטר. כמו כן, לא יינתן צו הפטר אם הרשם סבר כי הוא עלול להביא לפגיעה כלכלית משמעותית בנושים, או אם החייב התנהל בחוסר תום לב, לצורך ניצול הליכי הוצאה לפועל לרעה.

 

התנגדות נושה לבקשת חייב למתן הפטר

 

הנושה רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה למתן הפטר, כאשר לא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר או קיים סייג כמו פגיעה כלכלית מהותית בו. זוכה המעוניין להגיש התנגדות לבקשה למתן הפטר, נדרש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק ההפטר.

 

את ההתנגדות יש להגיש בתוך שלושה חודשים מהמועד שבו ניתנה החלטת הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר, באמצעות טופס התנגדות למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים. יש לציין באילו מהתנאים למתן הפטר לא עומד החייב, או איזה סייג מתקיים ולצרף תצהיר המפרט את העובדות והנימוקים.

 

בנסיבות מיוחדות שבגינן הזוכה נמנע מלהגיש את ההתנגדות בתוך שלושה חודשים, הוא רשאי להגיש בקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות, לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים. הרשם יכול להכריע, על פי שיקול דעתו, אם להאריך את המועד או לדחות את הבקשה בשל אי הגשתה בזמן.

 

דיון בהתנגדות למתן הפטר במעמד החייב והנושים

 

לאחר הגשת הבקשה בידי הזוכה, תמסור לשכת ההוצאה לפועל לחייב העתק מההתנגדות, והרשם יקבע דיון שאליו יזומנו החייב והנושים, אשר יקבלו הודעה על מועד הדיון בדואר רשום, לפחות שבועיים טרם המועד.

 

לאחר קיום הדיון בהתנגדות למתן הפטר, יכריע הרשם אם לקבל או לדחות אותה במעמד החייב והנושים. אם הרשם החליט לקבל את ההתנגדות, בקשת החייב למתן הפטר תידחה, ואם הרשם ידחה אותה, הוא יקיים דיון במעמד החייב בבקשה. בתוך 20 ימים הצדדים רשאים להגיש ערעור על החלטת הרשם לבית המשפט השלום.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

מהם התנאים למתן פסק דין הצהרתי?

וכדי שהשופט יוכל לשקול את הנסיבות, הוא זכאי לדעת, לשם מה נתבקש ליתן את ההצהרה, שלא יתן אותה סתם באויר... 

עיזבון עם חובות בהליך הוצאה לפועל

האם לאחר מותו של החייב, זכאים יורשיו לעיזבונו או שמא עליהם לשלם את חובותיו? 

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה במסגרת הוצאה לפועל

צו הבאה יוכל כאמור להיות מוצא כנגד החייב רק כאשר הנושה ביקש זאת מראש ההוצאה לפועל... 

שלילת רישיון על ידי לשכת ההוצאה לפועל - אימתי?

מהי הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל? אימתי ניתן לשלול רישיון נהיגה של חייב על ידי ההוצאה לפועל? האם אפשר להתנגד לשלילת הרישיון? 

אגרות הוצאה לפועל

הודעת ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) התשס"ח - 2008 ... 

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

איתור חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל

האם ניתן לאתר חייבים בהוצאה לפועל? מהם שירותי איתור חייבים והאם הם יעילים? כיצד עושים זאת נכון? 

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

פתיחת תיק - הוצאה לפועל

איך מגישים בקשת ביצוע בהוצאה לפועל? איך לפתוח תיק? כיצד פותחים בהליכי הוצאה לפועל? 

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל?

איך לפתוח תיק בהוצאה לפועל? על מה חשוב להקפיד בעת פתיחת תיק בהוצאה לפועל? 

נקיטת הליכים בהוצאה לפועל

אילו הליכים אפשר לנקוט במסגרת הליכי הוצאה לפועל? מהי נקיטת הליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.