www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הליכי הוצאה לפועל

תביעה נגד זוכה בגין אי ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לאחר הסדר החוב

בית המשפט נדרש להכריע בשאלה על מי מוטלת האחריות לביטולו של צו עיכוב היציאה מן הארץ שהוטל על החייב במסגרת הליך הוצאה לפועל שנקט נגדו הזוכה.  


האם הרכוש המצוי בביתה של בת הזוג הוא בבעלותה הבלעדית?

בעקבות נקיטת הליכי גביה כנגד רכושה, הגישה בת זוגו לשעבר תביעה לסעד הצהרתי בנוגע לרכוש המצוי בביתה, הרכב והמשכורת שלה, בטענה כי היא והחייב אינם מנהלים משק בית משותף מזה שנתיים.  


החייב התנגד לביצוע שטר חוב בטענה לזיוף חתימתו

חברת לשיווק גלידה הגישה בקשה למימוש שטר חוב, עליו חתם אביו של בעל מינימרקט, אולם האב טען כי מדובר בחתימה מזויפת לכן הגיש התנגדות לביצוע השטר. 


המלווה ביקש לבצע בהוצאה לפועל שיקים שנמסרו על ידי החייבת

התובע הלווה לחייבת כספים, לאחר הסתבכותה בשוק האפור, ומאחר שלא עמדה בתשלומים, הוא ביקש לבצע בהוצאה לפועל שיקים שנמסרו עבור פירעון ההלוואה.  


חייבת ביקשה לעכב את הליכי הוצאה לפועל בטענה כי לא היתה מודעת לחוב

הזוכה פתח תיק הוצאה לפועל נגד החייבת, בעקבות חילול שני שיקים שנמסרו לו. בתגובה טענה החייבת כי היא לא היתה מודעת לחוב עד שננקטו נגדה ההליכים, מאחר והיא לא חתומה על השיקים.  


האם הנתבע חייב להשיב לאחיו את הסכומים ששילם מכוח ערבותו?

אח שהוחתם כערב, נדרש לשלם את החוב של אחיו לאחר הפעלת סנקציות של הוצאה לפועל. לאחר שהסכום שולם מכוח ערבותו הוא דרש מאחיו שיחזיר לו את הכסף.  


עובד הוצאה לפועל קיבל שיקים מחייב במסגרת הסדר והפקיד אותם בחשבונו

חייב הגיש תביעה לפיצויים כנגד עובד לשכת הוצאה לפועל שהגיע לביתו על מנת לבצע עיקול וקיבל שיקים דחויים לסגירת התיק. מאחר והעובד לקח את השיקים לעצמו והפקיד במקומם סכום מזומן שלא כיסה את כל החוב. 


התובעת עתרה לביצוע שטר, אך הנתבעת טענה כי החתימה על השיק זויפה

בית משפט השלום נדרש להכריע האם החתימה על ההמחאה היא מזויפת, כפי שטענה הנתבעת. ולהחליט האם ניתן להמשיך בהליכי הוצאה לפועל לביצוע שטר בסך 15,000 שקל.  


האם ניתן להעביר את תשלום המזונות למסלול חוב רגיל?

הבעל נקלע למצב כלכלי קשה וביקש לשלם את חוב המזונות לאשתו לשעבר, במסגרת מסלול גביית חוב רגיל של ההוצאה לפועל. בית המשפט אישר את הבקשה ואפשר לבעל לשלם במסלול חוב רגיל, לתקופה מוגבלת של שלוש שנים.


ביטול פסק דין בגין הסכם מאוחר אשר נערך לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל

רשם ההוצאה לפועל הינו בר סמכות לבחון טיבם של הסכמים מאוחרים אשר מוצגים בפניו, ואת נפקותם בכל הקשור להליכי ההוצאה לפועל...


מבצע פירעון חובות של לקוחות פלאפון אשר נפתח כנגדם תיק בהוצאה לפועל

פלאפון ורשות האכיפה והגבייה יוצאות במבצע לפרוע חובות של לקוחות החברה אשר נפתח כנגדם תיק בהוצאה לפועל בגין החוב...


סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל - ויתור על הגנה במסגרת הסכם משכנתא

חייבים רבים, אשר אינם מצליחים לעמוד בתשלומי המשכנתא, מנסים להיתלות בהלכה הידועה בשם "פסק דין מיסטר מאני" על מנת למנוע את פינויים מהנכס...


מימוש משכון זכויות בנכס על ידי הבנק למרות אי העברת זכויות בפועל

אישה גרה בדירה עם בעלה ולאחר פטירת הבעל עברו זכויותיו במלואן לבנו ואשתו. כתוצאה מכך התחלקו הזכויות בדירה כאשר לאם מחצית מהזכויות ולזוג המחצית השנייה...


כניסתו לתוקף של השלב השני לתיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

בעוד כחמישה ימים, החל מה-16 למאי 2011, חייבים בהוצאה לפועל לא יהיו חשופים עוד למאסר בגין כספים אשר הם חייבים לזוכים...


למרות התיקון לחוק, לא נפגעו הליכי הגבייה בהוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה העבירה לשר המשפטים נתונים מהם עולה שיכולת הגבייה של ההוצאה לפועל לא נפגעה בגין צמצום צווי המאסר בהוצאה לפועל...


הבנקים לא חושפים מידע לגבי חייבים בהוצאה לפועל - תביעה ייצוגית

בית המשפט העליון קבע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד קופות הגמל והבנקים בעקבות הפרת חובתם לחשוף בפני זוכים בהוצאה לפועל פרטי חייבים המצויים בידם...


אי פינוי אישה מדירה למרות שעבוד הנכס לבנק במסגרת הלוואה

חרף דרישת הבנק להביא לפינוי אישה מדירתה, הבנק נהג בחוסר תום לב ומדובר באישה שהינה ערבה להלוואה ולא צד להסכם...


האם אי עמידה בנוהלי הוצאה לפועל תביא לביטול מכירת דירת מגורים מעוקלת?

במקרים בהם חייב נאלץ להתמודד עם עיקולים משמעותיים כגון רכב, חשבונות בנק, חסכונות או דירת מגורים, מוצא עצמו חוק ההוצאה לפועל במתח מתמיד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו...


עיקול כספים ללא סיבה יזכה את הנפגע בפיצויים בגין פגיעה בשם הטוב

בית המשפט נדרש לדון בתביעה של חברה בע"מ ובעלי מניותיה שהינם בעל תפקיד בכיר בהנהלת בנק הפועלים ואחיו שהוא עו"ד. האם עיקול כספים ללא סיבה מהווה פגיעה בשם הטוב של התובעים?


צו הקפאת הליכים לרשת המסעדות ספגטים

בית המשפט המציא עבור רשת המסעדות "ספגטים" צו הקפאת הליכים...


1  2  לעמוד הבא    >>