www.what2do.co.il

המלווה ביקש לבצע בהוצאה לפועל שיקים שנמסרו על ידי החייבת

דרגו את המאמר

המלווה ביקש לבצע בהוצאה לפועל שיקים שנמסרו על ידי החייבת

התובע, שהוא בעל רישיון כנותן שירותי מטבע, הגיש בקשה לביצוע בהוצאה לפועל שלושה שיקים שמסרה לו החייבת עבור הלוואה שנטלה ממנו. לטענתו, מועד פירעונם של השיקים היה לפני כארבע שנים, בשנת 2010, וסכומם הכולל עומד על סך של 66,500 שקלים.

 

החייבת טענה כי היא פרעה את סכום ההלוואה

 

מנגד הגישה החייבת את התנגדותה, בטענת פרעתי, וציינה כי היא פרעה את כל ההלוואות שהתובע נתן לה עוד בשנת 2006, ואף טענה כי התובע הגיש אותם לביצוע בכפל. בית משפט השלום בנתניה נדרש להכריע האם יש לקבל את הבקשה.

 

לטענת החייבת, לפני מספר שנים היא נטלה מהתובע הלוואה בסך 50,000 שקלים, ובתמורה מסרה לו 25 שיקים על סך 2,000 שקלים, כאשר מועד הפירעון של השיק הראשון בהם היה בחודש יוני 2009. לטענת החייבת השיקים נועדו להחליף שיקים קודמים שלה, והתובע לא החזיר לה את השיקים לאחר שהוחלפו, והוא מנסה לגבות את סכומם בכפל.

 

החייבת צירפה לתצהירה פתק החתום על ידי התובע, שבו צוינו סכומי חוב, על מנת להוכיח שהוא הסכים לאשר תשלומים ששילמה על חשבון קרן החוב. 

 

החייבת הציגה פתק שנכתב לגבי הלוואה של אחותה

 

הזוכה טען כי החייבת לא פרעה, ולו שקל אחד, מסכום קרן החוב. לדבריו, החייבת אוימה על ידי מלווים מהשוק האפור, והוא סייע בהלוואות גם לאמה ולאחותה. לטענתו, הפתק שהציגה החייבת נכתב לגבי הלוואה של אדם אחר. עוד הוסיף כי השיקים נמסרו לו לפירעון הלוואה שנתן לאחותה של החייבת, ואין להם שום קשר להלוואה שנטלה החייבת.

 

התובע ציין כי בחודש פברואר 2011, הוא פתח הליך בהוצאה לפועל, לאחר שנמסרה לחייבת אזהרה. כחודש ימים מאוחר יותר היא הגישה בקשה לצו תשלומים בסך 150 שקלים לחודש, אך היא לא עמדה בהם. על כן לטענתו, עצם בקשתה לצו התשלומים מהווה הודאת בעל דין מצידה בחוב כולו.

 

התובע צירף לתצהירו את ההסכם שלו עם אחותה של החייבת, לפיו היא מסרה 25 שיקים שלה, על מנת לפרוע 50,000 שקלים מתוך סכום הלוואה בסך 71,000 שקלים שניתנו לאחות, ולא לחייבת. וציין כי הוא פתח תיק בהוצאה לפועל גם נגד האחות.

 

החייבת הכחישה כי הגישה לראש ההוצאה לפועל בקשה לחקירת יכולת ולצו פרישת תשלומים, אולם הכחשה זו נסתרה על ידי פלט של ההוצאה לפועל.

 

בית המשפט קיבל את הבקשה לביצוע השיקים

 

לאחר שמיעת טענות הצדדים, הגיע בית המשפט למסקנה כי התובע הצליח להוכיח את טענתו בנוגע לחוב שלא שולם על ידי החייבת, וכי השיקים שנפרעו, היו בעצם עבור החוב לאחותה של החייבת, ולא עבור החוב שלה. על כן התביעה התקבלה, ובית המשפט הורה לשפעל את תיק ההוצאה לפועל, וחייב את הנתבעת לשאת בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דינו של התובע בסך של 10,000 שקלים.

 

תא"מ 40061-12-11 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל במעמד צד אחד

אימתי יוצא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל? מה בין הזכות לחופש תנועה לבין זכויותיהם של הנושים? 

שיקים בהוצאה לפועל

כיצד מתמודדים עם שיקים חוזרים בהליכי הוצאה לפועל? האם ניתן לנקוט בהליכים כנגד החייב? מה ההגנה מפני תיק הוצאה לפועל בעקבות שיק שחזר בתום לב? 

לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למגוריך

כאן תמצאו טלפונים למקרי חירום כולל טלפונים ניידים של בעלי תפקידים, שעות פעילות כתובות ועוד ...  

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 77א לחוק ההוצל"פ, אשר נכנס לתוקפו בימים אלה, במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצל"פ, קובע ... 

הוצאה לפועל - גבייה בהליך מזורז

ביום ראשון, 2 באוגוסט, ייכנס לתוקפו פרק א1 לחוק ההוצאה לפועל שעניינו הוצאה לפועל במסלול "מקוצר". 

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984

תוכן תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ'ד - 1984... 

מהי ריבית פיגורים?

מהי ריבית פיגורים? מתי מתחיל מרוץ ריבית הפיגורים? האם ניתן לעכב או להוריד אותה? קראו עוד... 

מהו חשבון מוגבל?

מהו חשבון מוגבל? מהו חשבון מוגבל חמור? האם ניתן לפתוח חשבון חדש? כיצד יש לבטל חשבון מוגבל?  

בקשה לפסק דין הצהרתי על מיטלטלין, מהי?

סיטואציות כאלה מאפיינות חייבים הגרים עם הוריהם (והמיטלטלין ברשות החייב הינם בבעלות ההורים) או במקום בו החייב נשוי ולאשתו (שאיננה קשורה לתיק) זכאות על מחצית מהרכוש... 

עיקול לפני מתן אזהרה

פעמים רבות נדרשים זוכים ונושים לפנות ללשכה להוצאה לפועל על מנת שתסייע עבורם בגביית חוב העומד לזכותם... 



המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.